Aktuality a novinky

Třídní schůzky

24. března 2024

Třídní schůzky zákonných zástupců žáků              2. – 5. ročníku s vyučujícími se uskuteční dne 2.4. 2024 v 16.00 hodin. TU předají zákonným zástupcům informace k připravovanému ozdravnému pobytu žáků.

Třídní schůzky zákonných zástupců žáků              1. ročníku  a 6. – 9. ročníku s vyučujícími se uskuteční dne 9.4. 2024 v 16.00 hodin.

 

Předškoláci

29. ledna 2024

Naši prvňáčci již zanedlouho dostanou své první vysvědčení. Za první půlrok udělali velký kus práce. Naučili se spoustu dovedností, seznámili se s novým prostředím a s lidmi kolem sebe. Na začátku nového roku již  začínáme vyhlížet budoucí žáčky naší školy. Akce pro předškoláky zahájíme návštěvou prvňáčků ve školce, kde v rámci akce Moje první aktovka ukáží prvňáci předškolákům aktovku se vším všudy. Pochlubí se svým bývalým paním učitelkám, co všechno již umí a jaké pokroky za těch pár měsíců zvládli. 

V únoru bude následovat schůzka zákonných zástupců s vedením ZŠ v MŠ Klubíčko. Zde se rodiče dozví nejen informace o škole a blížícímu se zápisu. Nově jsme pro děti připravili akci “Školákem na zkoušku”. Děti si během třech cyklů vyzkouší aktivity, které jsou zaměřené na rozvoj hrubé a jemné motoriky, matematické představivosti, sluchového a zrakového vnímání, prostorové orientace, řečového projevu a dalších oblastí.

Určitě pro ně bude přínosné, že se seznámí s prostředím školy.  Součástí těchto hodin bude také poradenství pro zákonné zástupce.

Schůzka zákonných zástupců předškoláků s vedením ZŠ v MŠ Klubíčko

                                                   15. 2. 2024                  15.30 hod.

Školákem nanečisto 1.        22. 2. 2024                 16.00 – 16.50 hod.

Školákem nanečisto 2.        7. 3. 2024                   16.00 – 16.50 hod.

Školákem nanečisto 3.        21. 3. 2024                 16.00 – 16.50 hod.

Přihlášení na hodiny Školákem nanečisto bude možné od 16. 2. 2024 na www.zshrabova.cz v sekci Předškoláci.

 

Třídní schůzky

1. ledna 2024

Konzultační třídní schůzky zákonných zástupců žáků 1. – 9. ročníku s vyučujícími se uskuteční dne 9.1. 2024 v době od 15.00 do 18.00 hodin.
Na konzultacích uvítáme i přítomnost žáků.

Informační schůzka k přijímacímu řízení na SŠ pro zákonné zástupce žáků 9.ročníku se bude konat 9.1. 2024 od 16.00 hod. v učebně přírodopisu. 

Ředitelské volno

21. prosince 2023

Ve dnech 3. – 5.1.2024 ředitel školy vyhlašuje se souhlasem zřizovatele volno pro žáky z důvodů rekonstrukce prostor školy.
ŠD a ŠK budou v provozu od 6.00 do 16.00 hod. ŠJ zajišťuje stravování pouze pro žáky, kteří budou ve ŠD a ŠK.

Žádáme tímto zákonné zástupce žáků I.stupně, o okamžité sdělení na e-mail: druzina@zshrabova.cz, jestli žák bude v době ředitelského volna navštěvovat ŠD, ŠK, abychom mohli zajistit stravování ve ŠJ. 

 

Provoz tělocvičen v odpoledních hodinách je beze změny.

Nové číslo školního časopisu

20. prosince 2023

  

 

Přerušení provozu – vánoční prázdniny

17. prosince 2023

V průběhu vánočních prázdnin od 23.12.2023 do 2.1.2024 bude přerušen provoz školní družiny, školního klubu a školní jídelny.

Projekt „Cesta za poznáním II. – Geologický pavilon Ostrava“

23. listopadu 2023

Dne 13. 11. 2023 deváťáci navštívili VŠB – TUO Geologický pavilon prof. F. Pošepného. Žáci se během exkurze seznámili se sbírkami neživé přírody. Prohlídka byla doplněna odborným výkladem. Získané znalosti potom žáci uplatnili při zpracování výukových listů nebo v interaktivní učebně, kde si zábavnou formou vyzkoušeli poznávání minerálů a hornin.
Více informací »

Přerušení provozu školy dne 27. 11. 2023 

21. listopadu 2023

Dne 27. 11. 2023 dojde k přerušení provozu školy, školní družiny, školního klubu a školní jídelny z důvodu stávky vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství, do které se zapojí všichni zaměstnanci.

Otevření e-shopu

16. listopadu 2023

Odkaz na e-shop naleznete zde: https://www.kraloveskoly.cz/hrabova/

E-shop bude otevřený do 3. 12. 2023

Český den proti rakovině

14. listopadu 2023

Dne 10. května 2023 se naše škola opět zapojila do celostátní akce ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ, celonárodní veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, tentokrát s tematickým zaměřením – prevence nádorových onemocnění průdušek a plic.
Účelem sbírky je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť.

Podívejte se na certifikát.

Projekt „Cesta za poznáním II. – Živá příroda na dosah“ ZS Bartošovice

8. listopadu 2023

V rámci projektu Cesta za poznáním II. se žáci druhých a čtvrtých ročníků zúčastnili dne 2. 11. 2023 programu „Živá příroda na dosah“ v záchranné stanici Bartošovice u Nového Jičína v Domě přírody Poodří. Více informací »

Informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku

8. listopadu 2023

Vážení zákonní zástupci žáků,
do současné doby nemáme bohužel žádné informace k přijímacímu řízení a vyplňování přihlášek na střední školy. Jedinou informací jsou termíny konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) ve školním roce 2023/2024: 1. termín – 12. 4. 2024; 2. termín – 15. 4. 2024.

Schůzku se zákonnými zástupci žáků budeme iniciovat až v případě nových informací z MŠMT.

Mgr. Alena Gomolová (VP)

Třídní schůzky

6. listopadu 2023

Konzultační třídní schůzky zákonných zástupců žáků s vyučujícími se uskuteční dne 14.11.2023 v době od 15.00 do 18.00 hodin.
Na konzultacích uvítáme i přítomnost žáků.

Sbírka potravinové pomoci

30. října 2023

Ve dnech 16. – 18. 10. 2023 se konal 12. ročník SBÍRKY POTRAVINOVÉ POMOCI. Naše škola se pod vedením žákovského parlamentu ve spolupráci s Úmob Hrabová do této sbírky zapojila. Více informací »

Projekt „Cesta za poznáním II. – Příroda kolem nás“ EKOHUBERT Hukvaldy

23. října 2023

V rámci projektu Cesta za poznáním II. navštívili dne 16. 10. 2023 žáci prvních ročníků Hukvaldský biskupský environmentální resort EKOHUBERT. Zde pro ně byl připraven edukační program Stromobádání, ve kterém se prostřednictvím rozmanitých aktivit v učebně i v terénu seznámili s jednotlivými druhy stromů a jejich životním cyklem. Více informací »

Potravinová sbírka

9. října 2023

12. ROČNÍK SBÍRKY POTRAVINOVÉ POMOCI

KDY: 16.10. – 18.10.2023

KDE: Základní škola Ostrava Hrabová, Paskovská 46, p.o.

vestibul školy – vrátnice  

Potravinová sbírka ZŠ Ostrava – Hrabová

Projekt „Cesta za poznáním II. – Příroda kolem nás“

29. září 2023

V úterý 19. 9. 2023 se 22 vybraných žáků ze 7. – 9. ročníku společně se 2 učiteli vydalo do Prahy na třídenní vzdělávací program. Celý program byl založen na získání všeobecných poznatků z oblasti biologie, přírodopisu, fyziky, zeměpisu. Více informací »

Den rodin s otevřeným srdcem

17. září 2023

Cílem této akce je přiblížit život neformálních pečujících o osobu s postižením a také pěstounské péče široké veřejnosti. Tato událost se uskuteční dne 23. 9. 2023 v Trojhalí Karolina v Ostravě od 13 hodin. Více informací »

Šachy do škol

13. září 2023

  

 

Nabídka kroužků pro školní rok 2023/2024

5. září 2023

V letošním školním roce budeme během září představovat našim dětem odpolední kroužky. Na své si přijdou budoucí herci, vědci, tanečníci, sportovci i výtvarníci. Nesmíme také zapomenout na jazykové vzdělávání. Velmi dobře jsou již tradičně zaplněny kroužky sportovní, kdy si děti mohou odpoledne protáhnout tělo. Naši keramickou dílnu s pecí zase využijí kreativní děti, které rády vytváří výrobky z keramiky.

Žáci budou během první poloviny září dostávat přihlášky s podrobnými informacemi.

Více informací »

Informace k zahájení školního roku 2023/2024

22. srpna 2023

Organizace výuky v 1. týdnu

Zahájení školního roku žáků 2. – 9. ročníku proběhne ve třídách společně s třídními učiteli v 8.00 hodin. Žáky 1. ročníku a jejich zákonné zástupce přivítáme v 8.00 hodin ve vestibulu školy a poté se žáci odeberou do svých tříd s paní učitelkou, kde proběhne první, slavnostní vyučovací hodina.
Pro zákonné zástupce žáků bude připravena prohlídka ŠD a informace k organizaci činnosti ve ŠD. Od 9.00 hodin se bude ve třídě konat 1. třídní schůzka zákonných zástupců žáků.

Více informací »

Taneční mistrovství Evropy v Chorvatsku  

29. června 2023

Ve dnech 16. 6. – 18. 6. 2023 jsme se já, Dominik Kret z 8. A, a Viktorie Petrová z 6. A společně s taneční  skupinou Funky Beat z Frýdku Místku zúčastnili Mistrovství Evropy v tanečních soutěžích  HIP HOP UNITE a Best Dance Group. Vše probíhalo v chorvatském městě Opatija. Více informací »

Výlet za odměnu

15. června 2023

Ve středu 31. 5. 2023 vyrazili vybraní žáci 1. – 9. ročníku na výlet za odměnu. Letos jsme navštívili hrad Bouzov a Historický areál Bouzov. Více informací »

ZÁJEZD DO ANGLIE

15. června 2023

Pár dní zpátky se žáci druhého stupně zúčastnili sedmidenního zájezdu do Anglie. V neděli 14. května se v 6 hodin ráno odjíždělo z točny autobusů na Šídlovci a žáci s učitelkami se vydali na dlouhou cestu k britským ostrovům. Cesta se táhla přes celou Českou republiku, Německo, Belgii a Francii až do přístavního města Calais. Tam se autobus nalodil na trajekt a skoro dvouhodinovou plavbou se přeplavil přes kanál La Manche. Více informací »

Atletický trojboj

7. června 2023

Akce byla z důvodů malého zájmu žáků zrušena.

 

Přihláška: https://www.atlevitko.cz/prihlaska-trojboj-hrabova

 

Hledej pramen vody – 3x hurá Medúzám!

6. června 2023

Tříměsíční snažení, tvoření, zkoumání a bádání v ekologickém projektu OVAK „HLEDEJ PRAMEN VODY“ vyvrcholilo v pátek 2. 6. 2023 na Slezskoostravském hradě. Do finále postoupilo 20 ostravských škol a všichni bojovali v posledním klání o vítězství v letošním ročníku. Nakonec úspěšní finalisté získali stejný počet bodů a rozhodly skryté body navíc nasbírané v teoretické části soutěže, které byly zveřejněny až na hradě. Více informací »

Běh pro dobrou věc

1. června 2023

Dne 27.5.2023 se na hřišti naší základní školy uskutečnil charitativní „ Běh pro dobrou věc,“  který uspořádal tým žáků a učitelů v rámci realizace projektu „ Světová škola,“ do něhož jsme se v loňském školním  roce úspěšně zapojili. Protože jsme si jako letošní téma zvolili „Zdraví a kvalitní život,“ rozhodli jsme se spojit příjemné s užitečným a prostřednictvím sportu, pomoci zdravotně znevýhodněným dětem. Každý z účastníků závodu měl tedy možnost nejen si společně zasportovat a změřit síly se svými vrstevníky, ale také podpořit ty děti, které v životě neměly tolik štěstí a jsou limitovány různými zdravotními hendikepy. Více informací »

Třídní schůzky

28. května 2023

Konzultační třídní schůzky zákonných zástupců žáků s vyučujícími se uskuteční 6.6. 2023 od 15.00 do 18.00 hodin.

Informační schůzka k organizaci školy v přírodě pro třídy IV.A, IV.B a V.B  bude zahájena v 16.00 hod. v jednotlivých třídách.

Český den proti rakovině 2023

22. května 2023

Dne 10. května 2023 se naše škola opět zapojila do akce ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ  –  celonárodní veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, tentokrát s tematickým zaměřením – prevence nádorových onemocnění průdušek a plic. Účelem sbírky je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť, zlepšení kvality života onkologických pacientů. Více informací »

Ohlédnutí za Zápisem do 1. tříd

3. května 2023

Letošní školní rok se sice chýlí ke konci, ale na naší škole se již připravujeme na ten následující. Součástí těchto příprav byl také Zápis žáků do 1. tříd. Během dvou dnů nás navštívilo 51 budoucích předškoláků. S učitelkami 1. stupně děti strávily čas zajímavými aktivitami. Předškoláci skládali puzzle obrázek, domalovávali postavu, seřazovali příběh, zabývali se matematickou představivostí, poznávali barvy, geometrické útvary, přiřazovali a porovnávali prvky a snažili se zavázat tkaničku. Hravou formou a s názornými pomůckami šlo často vše bez problémů. Více informací »

Cena J. V. Suka, Počin školních knihoven

25. dubna 2023

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 17. dubna 2023 slavnostně vyhlásila ve vzducholodi Gulliver výsledky 30. ročníku ceny Kniha dětského srdce, cena J. V. Suka. Ministr školství,  mládeže a tělovýchovy prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. osobně poblahopřál vítězům jednotlivých kategorií.

Jednou z nich byl i Počin školních knihoven za rok 2022. Do soutěže byl zaslán i projekt p. uč. Mgr. Karin Kaňovské „Spisovatelem snadno a rychle“, který se uskutečnil v říjnu loňského roku a byl určen pro všechny žáky 1. stupně a 9. ročník. Z 23 zúčastněných prací získal skvělé 1. místo. Více informací »

Třídní schůzky

7. dubna 2023

Schůzky zákonných zástupců žáků s třídními učiteli se uskuteční 11.4. 2023 v 16.00 hodin.

Ukliďme Česko!

21. března 2023

Jaro už je v zatáčce a po zimě se v okolí objevily věci, které v přírodě nechceme a nemají v ní co dělat. V letošním roce se naše škola opět zapojí do akce Ukliďme Česko! Začneme o pár dní dříve, než je oficiální kampaň, a to 30. 3. 2023 v 13.30 hod. Pod vedením pedagogů s dětmi vyčistíme okolí školy, potoku a autobusové zastávky.

Budeme rádi, když se k nám připojíte. Svůj zájem nahlaste do 28. 3. 2023třídní vyučující.

V případě dotazů pište na petra.nytrova@zshrabova.cz.

Akce – Ukliďme Česko!

Přípravná třída pro školní rok 2023 / 2024

20. února 2023

Vážení zákonní zástupci budoucích školáků,

Základní škola Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, p. o. ve spolupráci se zřizovatelem zjišťuje závazný zájem zákonných zástupců o umístění dítěte do přípravné třídy základní školy pro školní rok 2023/2024.

Více informací »

Jarní prázdniny 6.3. – 10.3.2023

14. února 2023

V průběhu jarních prázdnin bude přerušena činnost školní družiny a školního klubu.

Školní jídelna bude v době prázdnin mimo provoz.

 

Preventivní informace Policie ČR k nadcházejícím jarním prázdninám

Beseda pro zákonné zástupce žáků II. stupně

4. ledna 2023

Téma: JAK KOMUNIKOVAT S DĚTMI NA II.STUPNI ZŠ

1) specifika období pubescence 
    obtíže: sebepoškozování, sociální sítě a videoherní svět, krize identity (včetně sexuální)

2) jak můžeme nastavit domácí prostředí, pravidla, komunikaci

3) jak komunikovat – koncept nenásilné komunikace (nezraňující, nehodnotící)

Termín: 7.2.2023 od 17.00 hodin v jídelně školy

Více informací »

Projekt Předškoláci

2. ledna 2023

Informace pro zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků, vítáme vás na stránkách naší školy. Začátkem školní docházky uzavírá vaše dítě jednu velmi důležitou životní etapu a další neméně důležitá se před ním otevírá. Přijměte proto několik doporučení, která mohou vašemu dítěti vstup do školy ulehčit.

Projekt „Předškoláci“

Více informací »

Projektový den k 65. výročí založení školy

2. ledna 2023

Dne 16. 12. 2022 si žáci společně se svými vyučujícími v rámci výuky připomněli 65. výročí od otevření naší školy. Formou různých aktivit pátrali po historii školství v Hrabové; zjišťovali, jak se dříve ve škole učilo; výtvarně ztvárnili naši školu v minulosti a své představy o škole budoucnosti; prezentovali výsledky dotazníků připravených pro rodiče a prarodiče, kteří byli v minulosti žáky naší školy.

Projektový den vyvrcholil soutěží „Talent školy“ pořádanou Žákovským parlamentem.

Více informací »

Nové číslo školního časopisu

13. prosince 2022

  

 

Vydařená exkurze šesťáků do Olomouce

23. listopadu 2022

Třídy VI. A a VI. B mají za sebou vydařenou exkurzi do Olomouce. V pátek 18. listopadu se obě třídy vydalo do této historické moravské metropole. Nejprve si žáci prošli historické centrum Olomouce. Prohlédli si obě náměstí, sloup Nejsvětější trojice, radnici s orlojem nebo katedrálu svatého Václava.

Odpoledne následoval program v Pevnosti poznání. Žáci byli rozdělení do tří skupin. Jedna skupina vždy absolvovala výukový program Římané v Olomouci a zbylé skupiny si procházely zajímavá stanoviště třípatrové budovy, kde se dozvěděli mnoho zajímavého a mohli plnit úkoly z mnoha oborů, s kterými se setkávají a budou setkávat ve výuce na druhém stupni naší školy.

Mgr. Martin Němec a Mgr. Eva Vránová

 

TV soutěž „Už tam budem?“

7. listopadu 2022

Naše škola se zúčastnila natáčení vědomostní soutěže „Už tam budem?“ v České televizi. Cesta na natáčení do Olomouce byla náročná a natáčení ještě víc. Soutěžili jsme proti gymplu a vedli jsme si moc dobře. Odjížděli jsme s mnoha zkušenostmi a vědomostmi. Vysílání pořadu proběhne ve dnech 9. a 11. prosince 2022 v České televizi.

Smertenko V. 9.B, Mgr. Hališková

 

Projekt Světová škola ve školním roce 2022/23

25. října 2022

V loňském školním roce se nám podařilo získat prestižní titul Světová škola a zařadit se tak mezi školy, kde globální témata tvoří přirozenou součást výuky a společným cílem žáků a pedagogů je přispět k řešení vybraného problému na místní úrovni.

Jako letošní téma jsme zvolili zdraví obyvatel a kvalitní život. Během školního roku chceme uspořádat besedy s odborníky, aktivizovat spolužáky prostřednictvím měsíčních výzev, které nás nejen zvednou z gauče, ale také přispějí k celkové pohodě a spokojenosti.

A protože ne všichni mají to štěstí, že si mohou život a sport užívat plnohodnotně, protože jsou limitováni různými hendikepy, rozhodli jsme se v květnu uspořádat charitativní běh pro Nadační fond Nezávodím- pomáhám, který se snaží prostřednictvím sportovních aktivit pomáhat nemocným a znevýhodněným dětem.

Za tým Světové školy
Mgr. Lenka Kudlejová

 

Projektový den – Geologická exkurze

25. října 2022

Dne 19. října 2022 vystupuje z autobusu 32 žáků ZŠ Ostrava-Hrabová, mladých geologů, u Národního sadu ve Štramberku, aby po 5 minutách chůze stanuli v jeskyni Šipka a seznámili se s její historií, nálezy, sochami a bustami českých umělců, jež jsou umístěny na naučné stezce okolo kopce Kotouč. Po 15 minutách chůze a prohlídky malebného městečka Štramberk navštěvují žáci muzeum malíře Zdeňka Buriana, kde se seznamují s jeho dílem, životem a poselstvím. Po krátkém, mírně náročném výstupu z náměstí na Štramberskou Trúbu se budoucí geologové kochají pohledem do okolní krajiny a než se nadějí, stojí na protějším kopci Bílá hora (557 m. n. m.) na další rozhledně.

Ptačím pohledem zkoumají přírodní památku Kamenárku a Botanickou zahradu ve starých vápencových lomech, aby je za chvíli navštívili osobně a plní geologických, vlastivědných a uměleckých zážitků se vrátili domů.

Mgr. Vladimír Janků

Sportovní den mládeže s TAJV v MO Ostrava – Hrabová

25. října 2022

První ročník semifinálového turnaje Sportovní den mládeže s TAJV v Hrabové se uskuteční v úterý 1. 11. 2022 od 10 hod pro žáky školy na venkovním multifunkčním sportovišti ZŠ, případně v tělocvičně za nepřízně počasí. V současnosti se jedná o největší sportovní projekt pro děti a mládež v 250 obcích České republiky, který se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národní sportovní agentury a krajských úřadů.

Účastníci turnaje soutěží nejprve společně v 5 sportovních aktivitách (fotbal, florbal, házená, frisbee, tenis), kdy následně nejúspěšnější finalisté z Hrabové obdrží nominaci na prosincové Národní finále v Poděbradech. Právě zde budou nominovaní hráči z Hrabové soupeřit o pozici národního vítěze a o putovní pohár TAJV pro MO Hrabová.

Sportovní akce TAJV v Hrabové je realizována za podpory MO Ostrava – Hrabová a partnerů soutěže.

www.tajv.cz

Mgr. Jan Váňa
Organizátor projektu TAJV

 

Projektový den – Cesta za poznáním města Brna

19. října 2022

Ve středu 12. 10. 2022 se 30 vybraných žáků 7. – 9. ročníku vydalo do Brna v rámci projektového dne – Cesta za poznáním. Tříhodinovou cestu RJ autobusem jsme všichni v pohodě zvládli i díky zabudovaným obrazovkám se zábavným portálem.

Po příjezdu do Brna jsme nejprve navštívili Kapucínkou hrobku, která se nachází v suterénu kapucínského kostela Nalezení svatého kříže. Po hodinové  komentované prohlídce  jsme přešli přes Zelný trh k historické budově Staré radnice. V klenutém průchodu jsme se seznámili s brněnskými pověstmi (Brněnský drak, loukoťové kolo, ohnutá věžička na vstupním portále, zvonění na Petrově). Pak nás čekalo Náměstí Svobody s časostrojem, z něhož každý den v 11 hodin vypadává skleněná kulička.

Odpoledne jsme vystoupali na hrad Špilberk, kde se žáci v rámci edukačního programu seznámili s nejstarší historií města Brna. Při zpáteční cestě k autobusovému nádraží jsme prošli přes Šilingrovo náměstí na vrch Petrov, kde se nachází Katedrála sv. Petra a Pavla. Katedrála patří mezi nejvýznamnější sakrální místa Moravy. Na zdejších věžích se dle pověsti zvoní poledne již v 11 hodin a další zajímavosti je, že katedrála je vyobrazena na české desetikorunové minci.   Po prohlídce katedrály nás už čekala zpáteční večerní cesta do Ostravy.

Celý projektový den se nám velmi vydařil. Žáci krátce nakoukli do historie a současnosti města Brna, získali nové poznatky a tipy na další zajímavá místa, atrakce, památky, muzea nejen v Brně, ale i v jeho okolí.

Ing. Romana Šebestová, Mgr. Alexandra Opletalová

 

Školní kolekce oblečení

16. října 2022

Od 14. 10. 2022 byl znovuotevřen e-shop se školní kolekci oblečení, kterou je možné si aktuálně pořídit na eshopu: https://www.kraloveskoly.cz/hrabova/

Objednávání bude možné až do 3. 11. 2022. Následně se eshop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce.

Pěšky do školy 16. – 22. 9. 2022

11. října 2022

V průběhu září se naše škola již po několikáté zapojila do celorepublikového projektu Pěšky do školy. Do tohoto projektu bylo zapojeno přes 300 škol v celé České republice. Během týdenní akce věnované  udržitelnému způsobu cestování se žáci 1. – 7. ročníku snažili co nejvíce chodit do školy pěšky, autobusem, někteří se dopravili na koloběžce, kole či skateboardu.

V rámci tohoto osvětového týdne také žáci malovali obrázky ve výtvarné výchově. Vyšší ročníky si zase vymyslely píseň nebo provedli monitoring vnímání dopravy v okolí školy. Žáci se ptali občanů Hrabové, jak vnímají dopravu v okolí školy. Jaké byly odpovědi si můžete přečíst v jejich zprávě na konci článku.

Momentálně čekáme, zda se v  tom velkém množství školy na nás usměje štěstí a budeme oceněni. Děti byly motivované a snad se také některé mladší děti osmělily začít jezdit do školy s kamarády, např. autobusem.

Poděkování patří žákům za aktivitu, rodičům za podporu dětí a učitelům za spolupráci.

                                                          

                                                                                               Mgr. Petra Nytrová
                                                                                               koordinátor projektu

Text písně žáků 6. A: (Hudba Jarek Nohavica, Kozel)

Byla jedna škola,
ta Pěšky do školy dělá.
Autem nebudu jezdit,
ať to můžu zeleně vybarvit.

Sportuju rád,
opravdu moc.
Je to zdravé
a pro radost.

Jednoho dne,
jsem to spletla.
Jela jsem autem,
jsem to popleta.

Když to učitel zřel,
zařval jéje.
To je škoda,
máme o bod méně.

Monitoring okolí školy žáků 9. B Pěšky do školy

Naše škola se zúčastnila projektu „Pěšky do školy“. Žáci 9. B vytvořili dotazník, který se týkal dopravy v Ostravě – Hrabové. Na otázky nám odpovědělo celkem 25 lidí. 
Na otázku využívání hromadné dopravy odpovědělo 19 lidí pozitivně. Měli by být strážnici na přechodu u školy po výuce? 15 lidí si myslí, že ano. Ptali jsme se, zdali někdy chodí přes přechod na červenou. 11 lidí se přiznalo, že občas přejde na červenou. Na otázku „Jak přispíváte k ekologičtější dopravě?“ se na 1. místě umístilo MHD, na 2. místě chůze pěšky a na 3. místě jízda koloběžkou. V poslední otázce jsme se ptali, jak lidé vnímají dopravu v Ostravě – Hrabové? Většina lidí by chtěla přidat více spojů MHD. Jiní si myslí, že není potřeba nic měnit.

Bílá A., Pavelcová N., Siegelstein A., Smertenko V., IX. B

 

Výstava zahraničního odboje za druhé světové války

3. října 2022

Díky zapůjčení Obecním úřadem v Ostravě – Hrabové mohli naši žáci v prostorech naší školy shlédnout výstavu na téma zahraničního odboje z druhé světové války. V rámci výuky dějepisu dostali žáci zadána témata pro studium základních informací ohledně československých letců a všech československých hrdinů, kteří nasazovali své životy během šest let boje nejen proti Hitlerovu Německu. Výstava se věnovala také vývoji odkazu a připomínání odboje po roce 1945 a 1948 vzhledem ke komunistické totalitě.

Děkujeme žákům, kteří výstavu navštívili a následně prokázali výborné znalosti, kdy prezentovali své informace a znalosti ve výuce dějepisu.

Mgr. Martin Němec

Třídní schůzky

3. září 2022

Třídní schůzka pro zákonné zástupce žáků 2. – 9.ročníku se uskuteční v úterý 6.9.2022 v 16.00 hod.

Třídní schůzka zákonných zástupců žáků 1.ročníku se uskuteční v úterý 20.9.2022 v 16.00 hod.

Ceny stravného od 1. 8. 2022

28. června 2022

 

I.   Kategorie     7 – 10 let 29 Kč
II.   Kategorie     11 – 14 let 34 Kč
III.  Kategorie     15 let a více 42 Kč
IV.  Cizí strávníci 85 Kč
V.   ZUŠ 42 Kč

 

Pozor:

V případě neoprávněného odebraného obědu (v případě nepřítomnosti ve škole a neodhlášení obědů) bude zaúčtována hodnota obědu v plné ceně, která se odečítá ze stravného přednostně. 

Cena stravného se odvíjí od věkové skupiny. Žák, který ve stávajícím školním roce t. z. od 1.9. do 31.8. dovrší 11 let nebo 15 let je zařazen do vyšší věkové kategorie již od 1.9. daného školního roku.

Dotazy ohledně stravování podáváme v kanceláři školní jídelny osobně od 7.30 – 8.00 hodin, telefonicky 599 507 124, 773 791 605 nebo emailem jídelna@zshrabova.cz.

Nytrová Pavlína, ved. ŠJ                                                               

                                                                                    

                                                                              

              

 

Získali jsme titul Světová škola

23. června 2022

V letošním školním roce se naší ZŠ podařilo získat prestižní titul Světová škola a zařadit se tak mezi 107 českých a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy, které se snaží řešit se svými žáky témata globální rozvojové výchovy, vedou je k porozumění našemu světu, učí zapojovat se do veřejného dění a přispívat tak k řešení místních problémů s globálním přesahem. Tento projekt probíhá pod záštitou MŠMT a MZV ČR, organizací Člověk v tísni, Arpok a Adra.

Ve dnech 14. a 15. 6. 2022 se vyučující Lenka Kudlejová a Romana Šebestová spolu se dvěma žákyněmi Bárou Hranickou a Karolínou Stekerovou zúčastnily reflektivního setkání v Praze, kde zapojené školy prezentovaly své projekty, a následně Summitu světových škol v prostorách Centra současného umění DOX. Tématem summitu bylo „Zdraví a svět.“ Pro zúčastněné byla připravena řada přednášek a workshopů. V jeho závěru byly nově zapojené školy slavnostně certifikovány. Máme velkou radost, že se nám podařilo získat tým žáků, kteří se do projektu aktivně zapojili a pracovali nad rámec běžných školních povinností. Děkujeme také veřejnosti a rodičům našich žáků za účast na akci Hrabovský swap, která byla vyvrcholením našeho celoročního projektu zaměřeného na udržitelnou módu. Získáním titulu však naše práce nekončí a i v příštím školním roce budeme pro veřejnost připravovat další komunitní akci.

Za tým Světové školy
Lenka Kudlejová

Titul Světová škola

Atletický kroužek

10. června 2022

Ve školním roce 2022 / 2023 připravuje Atletický klub SSK Vítkovice atletický kroužek i na naší škole.

Bližší informace Nábor Hrabová 2022