Aktuality a novinky

Konzultační třídní schůzky

5. ledna 2022

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků se uskuteční formou konzultací 11.1.2022 v době od 15.00 hod. do 18.00 hod. 

Testování žáků Covid – 19

30. prosince 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků ve školách s účinností od 3. 1. 2022

 •  v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
 • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
 • v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

Informace pro zákonné zástupce žáků – testování žáků Covid-19

Nové trendy ve školní kuchyni

21. prosince 2021

Vážení strávníci, dne 13. ledna 2022  bude s našimi kuchařkami vařit šéfkuchař pan Ondřej Štalmach ve společnosti firmy La FOOD, Zdravě a chutně!

Menu tohoto dne bude:

Polévka: ZELENINOVÁ MINESTRONE S RÝŽI

Hlavní chod: ČOČKA BELUGA S KOŘENOVOU ZELENINOU V TOMATOVÉ  OMÁČCE, S PEČENOU TRESKOU Z KUKUŘIČNÝCH LUPÍNKŮ, BRAMBOROVÉ PYRÉ

Dezert: JABLKOVÝ KOLÁČ  S POHANKOU

O  firmě:

La Food je česká potravinářská společnost, která se zabývá prodejem, distribucí rýže,těstovin, luštěnin, konzervovaným ovocem, sterilovanou zeleninou atd. Jejich výrobky se distribuují pod značkou MENU GOLD v oblasti gastronomie do školních jídelen, hotelů, restaurací a  instituciálních vyvařoven po celé České a Slovenské republice od roku 2004, kdy byla firma založena.

Vyšlo nové číslo Školního tornáda

21. prosince 2021

S velkým potěšením vám můžeme oznámit, že vyšlo první vydání zbrusu nového školního časopisu Školní tornádo pro první pololetí tohoto školního roku. Na novém čísle našeho školního časopisu pracovala početná redakce našich žáků pod vedením Mgr. Alexandry Opletalové a Mgr. Martina Němce.

Jako redaktoři se na obsahu našeho časopisu, který letos  tvoříme poprvé online formou se zakoupenou licencí na tvorbu školního časopisu www.schoolpressclub.com podíleli tito žáci:

 • Karolína Stekerová
 • Anežka Chlupatá
 • Laura Dobiášová
 • Dominika Rovenská
 • Vojtěch Krejčiřík
 • Šimon Laitner
 • Viktorie Svobodová
 • Elena Bilanová
 • Lucie Šuhajová
 • Anna Bílá

Děkujeme jim za jejich práci a také žákům, co do školního časopisu také přispěli a nebyli členy redakce. Již nyní začínáme pomalu pracovat na vydání pro druhé pololetí, které by mělo spatřit světlo světa na konci května roku 2022.

Mgr. Martin Němec

Školní tornádo

Výuková přednáška v ODISbusu

15. prosince 2021

V úterý 7. prosince 2021 k nám ke škole přijel speciálně upravený autobus = ODISbus, aby nás seznámil s ostravským dopravním integrovaným systémem. Pro žáky 5. – 6. ročníku byla připravena vyučovací hodina v ODISbusu, která byla zaměřena na ekologický přínos cestování veřejnou hromadnou dopravou.

Žáci se během přednášky dozvěděli informace o současném cestování nejen v MHD, ale i o ekologickém dopadu cestování všemi dopravními prostředky. Získali informace, jak vypadají nové autobusy, trolejbusy a tramvaje, co všechno nabízejí cestujícím, jak na sebe navazují jednotlivé složky dopravního systému, kde a jak si vyhledat nejlepší dopravní spojení apod. Na závěr proběhla i soutěž o ceny.

Tento netradiční způsob výuky se žákům velmi líbil, zpestřil tak běžnou výuku ve škole.

Ing. Romana Šebestová

 

Provoz ŠD a ŠJ v době vánočních prázdnin

15. prosince 2021

Během vánočních prázdnin v termínu od 23.12.2021 do 2.1.2022 je školní družina a školní jídelna mimo provoz.

Informace ohledně stravování během karantény

10. prosince 2021


Strávník, který je v karanténě a má distanční výuku, má nárok na dotovaný oběd po celou dobu karantény. Oběd může rodič vyzvednout v době od 11:15 hod do11.45 hod. nebo až v 13.45 hod.
Pokud strávník má přihlášené obědy po dobu karantény a neodebírá si oběd, tak je povinen si obědy sám strávník nebo rodič oběd odhlásit. Jestliže si obědy po dobu karantény neodhlásí, tak je má za plnou cenu.

Obědy lze odhlásit nebo přihlásit telefonicky na č. 731448630, nebo Emailem na jídelna@zshrabova.cz a to nejpozději do 8.00 hodin rána.

V Ostravě dne 1. 12. 2021

Nytrová Pavlína ved. ŠJ

Český den proti rakovině

8. prosince 2021

Dne 30. září 2021 se naše škola opět zapojila do celostátní akce ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ  –  25. ročníku celonárodní veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, tentokrát s tematickým zaměřením – nádory ledvin, močového měchýře a prostaty. Účelem sbírky je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť.

Žákovský parlament

Certifikát

Naši bývalí žáci Ondřej Nitra a Zdeněk Vejmola získali druhou cenu v soutěži TGM

8. prosince 2021

Skvělého úspěchu dosáhli dnes již naši bývalí žáci IX. ročníku Ondřej Nitra a Zdeněk Vejmola. Oba se zapojili do celorepublikové soutěže Masarykova demokratického hnutí, aby studovali na základě literárních pramen život a dílo našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka.

Ondřej Nitra vytvořil práci s názvem Masaryk za velké války, kdy se zaměřil na život velikána našich dějin během první světové války, kdy se pomalu blížilo konečně založení Československého státu.

Zdeněk Vejmola psal práci pod názvem Masaryk – nositel pravdy, kde se zaměřuje na názorovou různorodost a pestrost prvního československého prezidenta a hledání pravdy.

Oba žáci získali v celorepublikové soutěži druhé místo a s ním spojené finanční ohodnocení, čestné uznání a knižní publikace o našem prvním prezidentovi.

Děkujeme jim za reprezentaci školy a gratulujeme k výbornému úspěchu.

Mgr. Martin Němec

Třídní projekt „COOKING SHOW“

3. prosince 2021

V měsíci listopadu realizovala třída 8. A projekt, v němž byly propojeny jejich znalosti a dovednosti z anglického jazyka a pracovních činností – vaření. Skupinky žáků si přichystaly recept na libovolný pokrm, který si přeložily do angličtiny a nachystaly si scénář k natáčení videa. Ve cvičné kuchyni pak žáci pekli, smažili a vše natáčeli. I přes počáteční nervozitu se úkolu všichni zhostili výborně a akci si užili.

Mgr. Eva Vránová

Cooking show 1

Cooking show 2a

Cooking show 2b

Čtení a psaní nás baví – rozvíjíme čtenářské dovednosti na I. stupni

29. listopadu 2021

podpořený Programem na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021, kód 20/0828

V rámci projektu:„ Čtení a psaní nás baví – rozvíjíme čtenářské dovednosti na I.stupni“, jsme zrealizovali v dubnu loňského školního roku Literární soutěž: „Moje milovaná babička, můj milovaný dědeček.“ Téma bylo vybráno v návaznosti na školní projekt: „Babičko, dědečku, pojďte zase do školy,“ jehož dokončení nám znemožnila pandemie koronaviru a také proto, že si někdy neuvědomujeme, jak důležití v našem životě prarodiče jsou a jak moc pro nás znamenají. V dopisech, básničkách, vyprávěních i komiksech žáci psali, co mají na svých prarodičích rádi, za co jsou jim vděční, co je naučili či jaké společné zážitky jsou pro ně nejcennější. Nejlepší žákovské práce byly oceněny a zveřejněny na webových stránkách školy.

V letošním školním roce jsme navázali „ Řečnickou soutěží“ na téma nejlepší zážitek z prázdnin. Žáci v rámci dílen psaní vytvořili vyprávění na zadané téma. To pak přednesli ostatním spolužákům a vzájemně si zhodnotili nejen kvalitu své slohové práce, ale také úroveň a schopnost prezentace svého vyprávění ostatním.

V anglickém jazyce proběhly v říjnu lekce s rodilými mluvčími na téma: Jídlo a recepty. Podle zakoupených publikací si pak žáci ve školní kuchyni sami vyzkoušeli přípravu jednoduchých pokrmů podle anglických receptů. Další publikace jsou využívány v rámci dílen čtení v hodinách anglického jazyka.

Cílem projektu „S Večerníčkem za pohádkou“ byl rozvoj čtenářské gramotnosti dětí na 1. stupni, seznámení s vybranými českými autory a ilustrátory dětských pohádek a rozšíření fond žákovské knihovny o nové tituly pro hromadné čtení.

Učitelé jednotlivých ročníků měli k dispozici prezentace zaměřené na poznávání jednotlivých pohádek a postav z Večerníčků, prezentace o jednotlivých autorech a ilustrátorech, sady pracovních listů k jednotlivým příběhům ze zakoupených sad knižních publikací, kartičky a pexesa, knihy, výtvarný materiál, tematické záložky a metodický list ke každému ročníku. Všechny činnosti probíhaly jako celodenní projektové vyučování v knihovně.

Učitelé postupovali podle instrukcí a připravených materiálů. Výuka děti zaujala a bavila. Ve všech třídách probudila zájem si rozečtené knihy zapůjčit a dočíst domů. Žáci si prověřili své znalosti o pohádkách českých autorů, rozšířili si vědomosti o ilustrátorech a zdokonalili své čtenářské dovednosti a porozumění čtení. Vyzkoušeli si také práci ilustrátora knihy. Jejich výtvory byly vystaveny v Galerii na chodbě školy. Průběh projektových dní byl zaznamenán na fotografiích a zveřejněn na webu školy.

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“
https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-z-rozpoctu-smo/skolstvi

 

Soutěž Bobřík informatiky

26. listopadu 2021

Ve dnech 8. – 19. 11. 2021 se žáci 5. – 9. ročníku zapojili do soutěže Bobřík informatiky, informatické soutěže pro žáky základních a středních škol. Soutěže se zúčastnilo 110 žáků v jednotlivých kategoriích. Každý žák vyplňoval test na počítači zaměřený na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a na digitální gramotnost. Žáci vyplňovali online test, v němž vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce.

Úspěšnými řešiteli celostátního kola se stalo 30 žáků, kteří získali v soutěžním testu více než 120 bodů a získali tak zasloužené Pamětní listy. Nejvyššího počtu bodů za jednotlivé kategorie získal Jakub Maixner (V. A) v kategorii Mini, Aneta Míčková (VI. A) v kategorii Benjamin a Tadeáš Bimka (9.r) v kategorii Kadet.

Ing. Romana Šebestová