Předškoláci

Informace pro zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků, vítáme vás na stránkách naší školy. Začátkem školní docházky uzavírá vaše dítě jednu velmi důležitou životní etapu a další neméně důležitá se před ním otevírá. Přijměte proto několik doporučení, která mohou vašemu dítěti vstup do školy ulehčit.

Informace k zápisu

termín: 17.4. a 18.4. 2024

čas: 13.00 – 17.00 hod.

Zápis do 1.třídy

Přihláška a rezervace termínu zápisu do 1.třídy 

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Projekt „Předškoláci“

Vážení zákonní zástupci budoucích školáků, chtěli bychom Vás seznámit s připravovaným projektem pro budoucí prvňáčky a přizvat Vás k zapojení do jeho realizace před nástupem Vašeho dítěte do 1.třídy. Některé aktivity připravujeme ve spolupráci s MŠ Klubíčko v Ostravě Hrabové.

Zákonní zástupci a děti budou mít možnost v průběhu jednotlivých připravených akcí  a aktivit poznat prostředí naší školy. Hravou formou si děti vyzkouší, co je čeká v 1.třídě, seznámí se s budoucími staršími kamarády, poznají paní učitelky.

 

Akce Školákem na zkoušku  

Děti si během třech cyklů vyzkouší aktivity, které jsou zaměřené na rozvoj hrubé a jemné motoriky, matematické představivosti, sluchového a zrakového vnímání, prostorové orientace, řečového projevu a dalších oblastí. 

termíny:  22.2. 2024, 7.3.2024, 21.3. 2024   vždy od 16.00 hodin

Přihlášení zde

 

Plán aktivit pro předškoláky ve spolupráci s MŠ Klubíčko:

Aktivita, činnost Termín konání
Návštěva prvňáčků v MŠ – Moje první aktovka 22. 1. 2024
Schůzka zákonných zástupců předškoláků MŠ Klubíčko s vedením ZŠ

15. 2. 2024              15.30 hod.

Klub Předškoláček:

Zábavné hodiny ve školní třídě pro budoucí prvňáčky

22. 2. 2024

7. 3. 2024

21. 3. 2024                  vždy od 16.00 hod.

Návštěva dětí z MŠ v ZŠ – hodiny bádání a sportu duben 2024
Zápis žáků do 1. třídy 17. – 18. 4. 2024
Školáci čtou dětem květen 2023
Dopravní odpoledne 14. 5. 2024
Informativní schůzka zákonných zástupců předškoláků červen 2024