Předškoláci

Informace pro zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků, vítáme vás na stránkách naší školy. Začátkem školní docházky uzavírá vaše dítě jednu velmi důležitou životní etapu a další neméně důležitá se před ním otevírá. Přijměte proto několik doporučení, která mohou vašemu dítěti vstup do školy ulehčit.

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2023-2024

 

Informační schůzka pro zákonné zástupce přijatých žáků

Schůzka zákonných zástupců žáků přijatých do 1.ročníku s vedením školy a třídními učitelkami se uskuteční dne 8.6.2023 v 16.00 hodin ve školní jídelně.

 

Informace k zápisu

termín: 19.4. a 20.4.2023

čas: 13.00 – 17.00 hod.

Zápis do 1.třídy

Přihláška a rezervace termínu zápisu do 1.třídy 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

 

Přípravná třída pro školní rok 2023 / 2024

Informace k přípravné třídě

Přípravná třída 2023

 

Projekt „Předškoláci“

Vážení zákonní zástupci budoucích školáků, chtěli bychom Vás seznámit s připravovaným projektem pro budoucí prvňáčky a přizvat Vás k zapojení do jeho realizace před nástupem Vašeho dítěte do 1.třídy. Některé aktivity připravujeme ve spolupráci s MŠ Klubíčko v Ostravě Hrabové.

Zákonní zástupci a děti budou mít možnost v průběhu jednotlivých připravených akcí  a aktivit poznat prostředí naší školy. Hravou formou si děti vyzkouší, co je čeká v 1.třídě, seznámí se s budoucími staršími kamarády, poznají paní učitelky.

Plán aktivit pro předškoláky ve spolupráci s MŠ Klubíčko:

 

Aktivita, činnost Termín konání
Návštěva prvňáčků v MŠ – Moje první aktovka 25. 1. 2023
Schůzka zákonných zástupců předškoláků s vedením ZŠ 23. 2. 2023

15.30 hod.

Hodiny pro předškoláky:

1.     ČJ + M

2.     Sportovní aktivity

3.     Přírodovědné pokusy

10.00-10.45 hod.

22. 2. 2023

1. 3. 2023

12. 4. 2023

Společný projekt: ,,Březen – měsíc pohádkové knihy”  Vernisáž obrázků 15. 3. 2023
Zápis žáků do 1. třídy 19. – 20. 4. 2023
Školáci čtou dětem květen 2023
Sportovní olympiáda červen 2023
Atletické odpoledne červen 2023
Informativní schůzka zákonných zástupců předškoláků 8. červen 2023
Klub Předškoláček červen