GDPR

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů s platností od 1. ledna 2022:

Moore Advisory CZ s.r.o.

se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO 09692142.

 

Odpovědnou osobou za pověřence pro ochranu osobních údajů je

 pan Ing. Petr Štětka

e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz

tel. +420 227 031 495.