GDPR

Kompletní informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů s platností od 1. ledna 2019:

KLIMUS & PARTNERS s.r.o.

IČ: 033 73 444

se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem

Telefon: +420 602 705 686

E-mail: roman@klimus.cz

ID datové schránky: ewann52

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Martin Krupa

Telefon: +420 724 356 825

E-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz