Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště, které vám může pomoci v řešení problémů, je tvořeno výchovným poradcem, školním metodikem prevence, speciálním pedagogem a školním psychologem.

Náplň práce:

  • Můžete se na nás obrátit, máte-li pochybnosti, zda je Vaše dítě dost zralé k nástupu do první třídy nebo máte jakékoliv jiné výchovné problémy.
  • Spolupracujeme s odbory péče o dítě, pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem.
  • Pomůžeme Vám, trpí-li Vaše dítě poruchou učení nebo má jiné problémy se vzděláváním či chováním.
  • Poradíme Vám s výběrem vhodné střední školy, zajistíme informační materiály, konzultaci na Úřadu práce v Ostravě.