Úřední deska

 

Povinně zveřejňované informace

vyplývající ze zákona Parlamentu České republiky č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Povinně zveřejňované informace ZŠ

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Moore Advisory CZ s.r.o.

se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO 09692142.

 

Odpovědnou osobou za pověřence pro ochranu osobních údajů je

 pan Ing. Petr Štětka

e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz

tel. +420 227 031 495.

Jmenování pověřence GDPR