Úřední deska

 

Povinně zveřejňované informace

vyplývající ze zákona Parlamentu České republiky č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Povinně zveřejňované informace

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Pověřencem školy pro ochranu osobních údajů je KLIMUS & PARTNERS s.r.o.,

IČ 033 73 444, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno,

zastoupena Martinem Krupou  tel. č.: +420 724 356 825 

email: martin.krupa@gdpr-opava.cz                                                                                                

Úřední hodiny: pondělí 13:00-16:00, středa 13:00-16:00