Školní a třídní vzdělávací akce

Týden evropských jazyků v němčině

V rámci projektového týdne evropských jazyků na naší škole se němčináři zapojili projektem „Český a německý vtip“, kdy si na práci se slovníkem porovnali německý a český smysl pro humor. Vyzkoušeli si pravopis nových slov, překlad krátkého textu a skladbu věty. O tvorbu vtipů spojených s obrazovým vyjádřením se pokusili také začátečníci v 7. ročníku, kde máme dvě jazykové skupiny, dále pak dvě skupiny osmého ročníku a jedna devátého. Mnoho prací měli velmi dobrou jak textovou, tak obrazovou kvalitu.

Mgr. Martin Němec

Jan Dvořák navštívil výstavu Legio vlak

Žák VIII. A třídy Jan Dvořák navštívil na vlakovém nádraží Ostrava – Svinov velmi zajímavou výstavu Legio vlak.

„O výstavě mi řekl táta a jeli jsme na ni společně. Nejdříve jsme si legionářský vlak sami prohlídli a pak jsme absolvovali komentovanou prohlídku. Nejvíce mě zaujaly uniformy, obytný vůz kde legionáři bydleli, dále sanitní vůz a nejvíce se mi líbil obrněný vagón, kde mně zaujal kulomet Maxim, který jsem měl možnost si osahat a vyzkoušet, dále mě zaujala puška Mosin Nagant a kulomet Chauchat francouzské výroby. Bylo pro mě zajímavé vidět, jak legionáři žili, jaké zbraně používali a zjistit informace o jejich působení v zahraničí. Dozvěděl jsem se, že legionáři velmi přispěli ke vzniku Československa. Výstava se mi moc líbila i proto, že jsem velký fanoušek zbraní,“ sdělil své dojmy z výstavy Jan Dvořák.

Mgr. Martin Němec

PROJEKT – DESATERO PRO MINIMÁLNÍ PREVENCI

V říjnu se naše škola zapojila do projektu podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – DESATERO PRO MINIMÁLNÍ PREVENCI. V rámci projektu se žáci druhého stupně seznámí s vybranou problematikou rizikového chování.    

                                                                                                                            Mgr. Martina Janečková