Školní a třídní vzdělávací akce

Online hlasování „O pohár DFP 2024“

Ve dnech 13. a 15. 5. 2024 probíhá on-line hlasování „O pohár Dance for people“, kterého se účastní i Vaši žáci 1. stupně ZŠ. Hlasuje se prostřednictvím kanálu YouTube, zde je odkaz na video O Pohár Dance For People 2024 – ZŠ Hrabová (youtube.com) 
Hlasuje se „likem – zvednutý palec“. Video s nejvyšším počtem hlasů vyhrává. 
Lektor i děti budou rádi za jakoukoliv podporu 🙂  Děkujeme.
 

Šachový turnaj – Ostravský koníček 2024

V letošním roce se žáci naší školy opět účastnili šachového turnaje – Ostravský koníček 2024, přebor žáků ostravských škol v šachu. V letošním ročníku jsme měli zastoupení ve všech třech kategoriích, v kategorii A soutěžili nejmladší žáci prvních a druhých tříd, v kategorii B potom žáci třetích až pátých tříd a v kategorii C byli nejstarší žáci a to od páté do deváté třídy.

Konkurence v letošním roce byla obrovská, celkem se turnaje zúčastnilo přes tři sta šachistů. Z našich žáků se nejlépe umístil Daniel Chuděj, žák první třídy a to s umístěním na devatenáctém místě, ve stejné kategorii potom Pavla Uhříková, žákyně druhé třídy, která se umístila na čtvrtém místě mezi dívkami.

Pochvala patří samozřejmě i všem ostatním žákům, kteří nás skvěle reprezentovali a už nyní se těšíme na další ročníky šachového turnaje.

 

                                                                                                                              Bc. Sedliáková Petra

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Recitační soutěž na II. stupni

Dne 30. 4. 2024 proběhala na naší škole příjemná akce. Vybraní žáci z každé třídy se utkali ve školním kole recitační soutěže. Do poslední chvíle nebylo jasné, kdo se umístí na stupních vítězů. Rozhodování poroty nebylo vůbec jednoduché.

Nakonec v kategorii 6. a 7. tříd zvítězila Lucie Rošková, druhá skončila Klára Cseri a na třetím místě stanul Adam Chyba. V kategorii 8. a 9. tříd to dopadlo následovně: 1. místo obsadila Veronika Strakošová, 2. místo patří Kláře Smigové a 3. skončil Marek Babinec. Některé děti dokonce předvedly svou vlastní tvorbu.

Všichni soutěžící byli ocenění sladkou odměnou, vítězové dostali diplomy a další ceny. Přejeme si, aby recitace na naší škole vzkvétala, a doufáme, že i v příštím roce strávíme zase takové milé odpoledne.

                                                                                                                         Mgr. Eva Neuwirthová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Navštívili jsme festival Jeden svět na školách

Je již tradicí, že se s žáky 9. ročníku zúčastňujeme tradičního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět na školách. Pro letošní ročník jsme pro naše žáky vybrali film Nevyhasneme. Ve vesnici na Donbasu se odehrává příběh pětice teenagerů, kteří stojí před životní volbou výběru dalšího vzdělání. Sní o odchodu z válečné zóny a poznávání světa, jemuž nevládnou svištící střely.

Fotografka, inženýr, policista či herec. To jsou všechno povolání, která si dospívající z regionu pustošeného válkou představují. Všichni chtějí pryč – do Kyjeva či Lvova, do světa, kde místo aut s vojáky vídají vizionářské projekty Elona Muska. Hrdinové a hrdinky filmu dostanou nečekanou nabídku od ukrajinského cestovatele a vydají se na svoji životní pouť do Himálaje, zatímco na Ukrajině probíhá ruská invaze. Příběh o naději, síle a chuti žít je zároveň svědectvím toho, jak krutě válka postihuje plány a život mladé ukrajinské generace.

Po shlédnutí velmi aktuálního filmu pro dnešní dobu následovala diskuse s žáky.

Mgr. Martin Němec

Velikonoční jarmark v naší škole

 

Beseda se spisovatelkou dětských knih Lenkou Rožnovskou

Žáky 1. – 2. tříd navštívila paní spisovatelka Lenka Rožnovská, která je plná optimismu a do svých knih vnáší úsměv a paprsek slunce do dětské duše.

Prvním třídám představila další svoji knížku tentokrát s názvem – ,,Já štěně“ Nejednalo se o pouhé čtení knihy, ale všichni byli vtáhnuti do dobrodružného děje. Nejprve se obeznámili se správným chováním k pejskům, a že i nejmilejší štěňátko potřebuje důslednou výchovu! Žáci si během vyprávění zahráli na zvídavé štěně a dozvěděli se, že pejsek je náš velký kamarád a zároveň i záchranář a roztomilý rošťák.

Žákům druhých tříd byla poutavou formou představena knížka – ,,Statečná lvíčata“. Žáci se nejprve museli ke knize probádat detektivními úkoly a hádankami, pak nastalo samotné čtení s dramatickým zapojením všech zúčastněných. Byl vyprávěn příběh o moudré přírodě a co dokáže síla rodinného pouta, jakmile zvítězí nad lidskou krutostí. Těžko říct, která část besedy byla pro žáky nejpoutavější, ale nejdůležitější pro ně bylo, že odcházeli se spokojeným úsměvem na tváři. Podstatou je, že se dozvěděli mnoho zajímavého o dětském knižním světě. Proto, milí žáci, neváhejte a pusťte se s radostí do dobrodružného čtení!

Děkujeme paní spisovatelce, že navštívila naši základní školu a provedla děti čtenářským světem, který je plný dobrodružství, hravosti a vlastní fantazie.

Mgr. Renáta Erdösová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Ocenili jsme ve spolupráci se SRPŠ vzorné žáky

Pro letošní školní rok jsme ve spolupráci se SRPŠ zavedli u příležitosti předání vysvědčení ocenění žáků, abychom je motivovali k tomu, aby šli slušným chováním a respektováním školního řádu ostatním příkladem.

U příležitosti předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí školního roku ocenili třídní učitelé II. stupně za příkladné slušné chování a plnění školních povinností tyto žáky:

 • 6. A – Filip Novák, Lucie Lišková, Anna Nitrová
 • 6. B – Nikola Hořínková
 • 7. A – Jakub Maixner, Jakub Oroš, Patrik Kubeša, Ludmila Vášová
 • 7. B – Vojtěch Kaštovský, Magdaléna Bočánková, Markéta Uvírová
 • 8. A – Anežka Chlupatá, Bára Hranická
 • 8. B – Aneta Fiedorová, Johana Rožnovská, Vojtěch Fiala
 • 9. A – Michaela Hořínková, Dominik Kret, Jiří Stark
 • 9. B – Tobiáš Špaček, Vanesa Krátká, Matyáš Janeček

Také pro druhé pololetí budeme i v tomto ohledu žáky motivovat a ve spolupráci se SRPŠ opět připravíme jejich ocenění za druhé pololetí  tohoto školního roku.

Za třídní učitele II. stupně Mgr. Martin Němec

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Sopkohraní

Dopoledne před pololetním vysvědčením měli naši prvňáčci zpestřeno o workshop Sopkohraní z programu Veselá věda. Žáci si vyzkoušeli jak připravit sirupovou sopku ze sody a octu, nafukovali gumovou rukavici pomocí oxidu uhličitého a vyrobili si i optický klam- pohybujícího se smajlíka. Všichni se do role malých chemiků okamžitě vžili a se zájmem ve skupinkách všechny pokusy úspěšně zrealizovali.

Mgr. Lenka Kudlejová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Moje první aktovka

Dne 22.1.2024 se žáci prvních tříd na chvíli opět vrátili do mateřské školy, kterou jsme navštívili, v rámci projektu „ Předškoláček.“ Prvňáci předškolákům ukázali, co všechno skrývá jejich školní aktovka a představili své učebnice a školní potřeby. Velmi rádi také využili možnost pohrát si se svými mladšími kamarády a paními učitelkami ze školky. Z reakcí dětí bylo vidět, že si tuto společnou akci velmi užily.

Mgr. Lenka Kudlejová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Skvělý úspěch Matyáše Janečka v okresním kole dějepisné olympiády

Zatímco loni jako osmák vyhrál Matyáš Janeček školní kolo dějepisné olympiády a v okresním kole skončil na 16. místě, letos si v pokračování soutěže výrazně polepšil. Z 39 účastníků okresního kola se žák IX. B třídy umístil na výborném děleném 12. místě.

V okresním kole absolvoval Matyáš test na téma: „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.“

Děkujeme našemu žákovi za příkladnou reprezentaci školy.

Mgr. Martin Němec

Pyžamový den

Dne 1. 12. 2023 se žáci celé školy zúčastnili pyžamového dne. Všichni se pěkně oblékli a opravdu přišli do školy v pyžamech. Akce se vydařila. Děkujeme všem za účast.

                                                                                   za ŽP: Monika Hladíková, IX. A

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Matyáš Janeček z IX. B třídy vítězem školního kola dějepisné olympiády

I letos zavítal 53. ročník dějepisné olympiády na naši školu. 17 žáků od sedmého do devátého ročníku se zúčastnilo školního kola, kde tentokrát absolvovali písemný test na téma Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.

Vítězem školního kola se stal Matyáš Janeček z IX. B třídy, na děleném druhém místě se shodným počtem bodů skončili Šimon Laitner z VIII. B a Aneta Míčková z VIII. A třídy. Třetí místo obsadila Bára Hranická z VIII. A.

Všem 17 účastníkům školního kola děkujeme za účast a budeme 18. ledna 2024 držet palce Matyáši Janečkovi v okresním kole.

Mgr. Martin Němec

 

Soutěž Bobřík informatiky

Ve dnech 6. 11. – 16. 11. 2023 se žáci od 4. – 9. ročníku zapojili do celonárodní soutěže Bobřík informatiky. Soutěže se zúčastnilo 155 žáků v jednotlivých kategoriích. Žáci na počítačích řešili a odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace. Otázky byly rovněž zaměřeny na porozumění informacím a na řešení problémů s digitální gramotnosti.

Žáci postupně vyplňovali soutěžní online test, v němž vybírali z několika odpovědí, přemísťovali objekty na obrazovce, apod.

Úspěšnými řešiteli celostátního kola se stalo 21 žáků, kteří získali v soutěžním testu více než 120 bodů a získali tak zasloužené Pamětní listy s pochvalou.

Ing. Romana Šebestová

 

Završili jsme další ročník projektu Příběhy bezpráví

I v letošním školním roce jsme absolvovali s našimi deváťáky projekt organizace Člověk v tísni – Jeden svět na školách, příběhy bezpráví.

V první části jsme v rámci výuky moderních dějin 20. století pracovali s filmem 1989: Chceme dýchat, který se zaměřuje na tzv. závadovou mládež. Ta chce žít svobodně, v souladu se svými ideály. Do jejího života však soustavně zasahuje represivní komunistický režim. Debatovali jsme s žáky na téma života v ČSSR v letech 1985 – 1989.

Ve druhé části projektu mezi nás jako tradičně zavítala paní Eva Langrová. Eva Langrová se narodila 24. května 1944 v Prostějově do rodiny Františka Bureše, který byl funkcionářem strany Národních socialistů. Jako státní zaměstnanec, resp. poštovní úředník dostal po druhé světové válce příkaz přestěhovat se do Jeseníku v rámci osídlovaní míst po odsunutých Němcích. Pamětnice vyrůstala tam. Otec byl velmi aktivní, například se zasadil o výstavbu kina v Jeseníku. V červenci 1950 byl spolu s dalšími šestnácti lidmi odsouzen v politickém procesu za údajné vyzvědačství a vlastizradu. Matka Evy Langrové rok poté zemřela. Vychovávala ji babička, která zastávala názor, že otec zničil rodinu. Pamětnice nemohla studovat, nakonec získala práci v prodejně drogerie. Otce navštěvovala ve vězení. Byl propuštěn po jedenácti letech. Kvůli babiččině výchově a odcizení s ním dcera už nikdy nenavázala dřívější vztah a trpěla psychickými problémy. Po roce 1989 se stala členkou Konfederace politických vězňů a je aktivní ve spolku Dcery, který sdružuje dcery politických vězňů.

Velmi zajímavá dvouhodinová beseda se zvídavými dotazy našich žáků nás zavedla do našich dějin v letech 1948 – 1989 a srovnání tehdejší doby s tou dnešní bylo pro naše žáky velmi přínosné.

Mgr. Martin Němec

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Maxim Smertenko druhý v soutěži TGM

Vynikajícího úspěchu dosáhl ještě loni žák IX. ročníku naší školy Maxim Smertenko, který v celorepublikové soutěži Masarykova demokratického hnutí obsadil s historickou esejí Masarykovou úsilí 2. místo.

Maxim se ve své obsáhlé práci věnoval úsilí našeho prvního prezidenta Masaryka za první světové války, které nakonec ve spolupráci se světovými velmocemi a ruku v ruce s hrdinstvím našich legionářů vedlo v říjnu 1918 ke vzniku našeho prvního samostatného československého státu. Maxim Smertenko se zúčastnil slavnostního vyhlášení soutěže v Praze, kde kromě pamětní medaile, diplomu a finanční prémie obdržel také zajímavé knižní publikace.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy také Jakubu Šochmanovi, který se sice s prací Masaryk a další naši prezidenti neumístil na stupních vítězů, ale odvedl také kus poctivého studia.

Mgr. Martin Němec

 

Výborná reprezentace deváťáků na soutěži k mezinárodnímu dni lidských práv

Ani letos jsme nechyběli na gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě – Porubě, abychom se zúčastnili soutěže k mezinárodnímu dni lidských práv. Letošní ročník byl zaměřen na práva zvířat.
Velmi zajímavé prezentace si na soutěž připravili tři žáci IX. B třídy – Viktorie Svobodová, Eduard Nytra a Radim Folta. I když se naši zástupci neumístili v silné konkurenci 13 týmů na medailových pozicích, porotu zaujali jak obsahem svých prezentací, tak svým mluveným projevem.

Děkujeme našim žákům za příkladnou reprezentaci školy, v které získali velmi cenné zkušenosti do dalšího studia, které je čeká na střední škole.

Mgr. Martin Němec

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Pěšky do školy

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do celostátní akce Pěšky do školy. Pěší týden se konal 18. 9. – 22. 9. 2023. Děti si vyzkoušely, že jít do školy s kamarády nebo jet na kole nebo koloběžce je vlastně fajn. Žáci si uvědomili,  že jejich dopravní chování má dopad na klima a životní prostředí, osvěžili si také pravidla bezpečnosti v dopravě. Byly to dny, na které se děti těšily.

Na naší škole se do akce zapojilo 6 tříd, které se vůbec v umístění neztratily.  V Moravskoslezském kraji se zúčastnilo 469 tříd. Na velmi pěkném 134. místě se umístila třída VII. B, na 171. místě třída VI. B, třída VIII. B obsadila 198. místo, VIII. A – 213. místo, VI. A – 363. místo a IV. A – 374. místo.

Všem účastníkům moc děkujeme.                                       

Mgr. Libuše Staňková

 

Výborné 6. místo dívek z IX. A třídy ve finále soutěže Setkání s historií

Organizátor historické soutěže zaměřené na moderní dějiny 20. století Setkání s historií, Gymnázium v Ostravě – Hrabůvce, nakonec pozval na finále oba dva naše týmy, které se spolu utkaly ve školním kole.

Ve finále soutěže stejně jako ve školním kole, dopadlo lépe družstvo dívek IX. A třídy – Monika Hladíková, Michaela Hořínková a Laura Zítková, které v silné konkurenci skončilo na 6. místě. Tým IX. B třídy Jana Fiasová, Elen Bilanová a Nikola Ferková byl v pořadí desátý. Oba týmy po absolvování soutěžního testu shlédly výstavy Setkání s historií a přednášku na téma Život středověkých rytířů.

Děkujeme oběma družstvům za reprezentaci školy.

Mgr. Martin Němec

 

„HALLOWEEN“ v naší škole

V úterý 31. 10. 2023 oslavili žáci naší školy „HALLOWEEN“. Zapojení do akce pořádané žákovským parlamentem bylo různé. Žáci si vyzdobili třídy v podzimních barvách a přeměnili je na strašidelná místa. Přišli ve strašidelném oblečení. Halloween se projevil i ve výuce. Zástupci žákovského  parlamentu ohodnotili nejlépe vyzdobené třídy a nejlepší kostým. Vítězové obdrželi malou sladkou odměnu. Akce se vydařila.

Odpoledne pomáhali zástupci parlamentu při organizaci stezky odvahy v prostorách školy. I tato akce se povedla.

za ŽP zpracovaly: L. Staňková, S. Hališková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Workshop Codeweek

Dne 25. 10. 2023 se deset žáků naší školy společně s p. učitelkou Šebestovou a s p. zástupkyni Kozubovou zúčastnili vzdělávacího workshopu v oblasti programování a robotiky na ZŠ Logopedické  v Ostravě-Hrabové. Celá akce byla zaměřena na programování robotů Sphero Bolt a Codey Rocky. Žáci si vyzkoušeli také tvorbu programu v programovacím jazyce Scratch. 

Touto zábavnou a vzdělávací formou si mohli žáci vyzkoušet základy programování, práci s danými roboty.  Zároveň tak došlo i k rozvoji informatického myšlení u žáků. Celá akce byla pro žáky velmi zajímavá a dané zkušenosti budou nadále využívat ve výuce Informatiky.

Ing. Romana Šebestová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Beseda se spisovatelkou Lydií Romanskou

V rámci projektu Současní autoři dětem se na škole uskutečnila dne 5. 10. 2023 beseda se spisovatelkou a básnířkou Lydií Romanskou. Akce, která byla určena pro páté třídy a pro 7. – 9. ročník, seznámila žáky s tvorbou této spisovatelky, která pochází z Ostravska. Paní Romanská seznámila posluchače s tím, co je její inspirací, motivací, jak tvoří a poté následovala diskuze. Na spoustu zvídavých otázek paní spisovatelka ochotně odpovídala a určitě nejen ji potěšilo, když slyšela, že někteří žáci rádi čtou, nebo dokonce se sami pokouší o vlastní tvorbu. Věřím, že beseda byla inspirativní i přínosná.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

                                                                                                                 Mgr. A. Opletalová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

 

Exkurze na Střední škole elektrotechnické

Dvě dopoledne 12.10. a 19.10.2023 strávili chlapci 7. a 9.ročníku v prostorách SŠ elektrotechnické Ostrava, Na Jízdárně 30, p.o.

Během prvního dopoledne se seznámili s formami a obsahem studia na této škole a prohlédli si prostory školy, navštívili odborné učebny a dílny a v neposlední řadě si měli možnost prohlédnout experimentální soběstačný dům, který je postaven v areálu školy. Seznámili se zde s veškerou elektrotechnikou, kterou mohou být moderní domy v dnešní době vybaveny. Viděli zabudovanou fotovoltaiku, tepelné čerpadlo pro topení, případně chlazení. Zajímali se i o model vodní a větrné elektrárny, včetně panelu na výrobu vodíku. Zajímavý byl i systém výměny vzduchu, který v domě zajišťuje rekuperační jednotka, další vychytávkou je řízené venkovní stínění, které umí šetřit energii na topení a chlazení.

Při druhé návštěvě se žáci rozdělili do čtyř skupin a čekala je skutečná práce v dílnách pod vedením učitelů odborného výcviku. Dvě skupiny žáků se v dílnách slaboproudé elektrotechniky seznámili se základními elektrotechnickými součástkami (el. odpor, dioda, kondenzátor, tranzistor), zvládli základy pájení a sestavili si ze součástek funkční klopný el. obvod. V dílnách silnoproudé elektrotechniky ostatní žáci zapojovali el. jistič, zásuvku a světelný zdroj. Poznali tak a vyzkoušeli si, jak funguje elektrický rozvod v domácnosti.

Exkurze byla pro žáky velmi zajímavá a možná pro některé i motivací k volbě povolání.

Mgr. Věra Kozubová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Vzdělávací program 5 RE v OZO Ostrava

Dne 16. 10. 2023 se 24 žáků z 8. ročníku zúčastnilo vzdělávacího programu 5 RE v učebně Reuse centrum OZO Ostrava-Přívoz. Tento program byl zaměřen na předcházení a třídění odpadu, na opětovné používaní věcí a na udržitelný životní styl. 

První část programu byla zaměřena na teoretické zásady správného nakládání s odpady, ve druhé části si žáci ve skupinách prakticky vyzkoušeli opětovné využití předmětů, které se nacházejí v hale reuse centra.

Vzdělávací program byl pro žáky velmi přínosný, získané informace budou dále využívat ve výuce a při zpracování projektu v Aj.

Ing. Romana Šebestová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Prvňáčci poprvé v knihovně

Dne 12. října 2023 navštívili žáci prvních tříd Hrabovskou knihovnu, kde se zúčastnili knihovnické lekce s názvem: „ Pátrání se Zorkou a Alešem.“ Prostřednictvím této knížky paní knihovnice provedla hravou formou prvňáčky po knihovně a ukázala jim, že se i zde dá zažít parádní dobrodružství. Děti se také dověděly o tom, jak se knihy půjčují a jak se stát čtenářem knihovny. Všem dětem se návštěva v knihovně velmi líbila a už se těší na další knihovnickou lekci, která proběhne v listopadu.

Mgr. Lenka Kudlejová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Proběhlo školní kolo soutěže Setkání s historií

Letos jsme vyzkoušeli novou dějepisnou soutěž Setkání s historií, kterou organizuje Gymnázium Ostrava  Hrabůvka. Ve školním kole jsme měli dva tříčlenné týmy dívek z 9. ročníku. Třídu IX. A reprezentovala trojice Monika Hladíková, Laura Zítková a Michaela Hořínková, IX. B třídu Jana Fiasová, Elena Bilanová a Nikola Ferková.

Oba týmy absolvovaly písemný test na národní dějiny 20. století. Vítězem školního kola se stala trojice z IX. A třídy. Tímto postupuje do kola okresního, které se na Gymnáziu v Ostravě – Hrabůvce bude konat 8. listopadu 2023 a my držíme naší trojici palce, aby naši školu úspěšné reprezentovala.

Mgr. Martin Němec

Talent City 2023

Dne 3. 10. 2023 se 15 vybraných žáků z 6. ročníku účastnilo workshopu v rámci Talent City 2023 v Campusu na OU. Žáci si vyzkoušeli postavit a pomocí tabletu i naprogramovat jednoduché stavby z LEGO kostek z výukové sady LEGO EDUCATION SPIKE. Během workshopu žáci projevili kreativitu, rozvíjeli si zároveň informační znalosti a dovednosti. Ve skupině si tak vyzkoušeli prototypování a kreativní řešení daného problému.

Celý workshop byl pro žáky velmi přínosný a získané dovednosti pak uplatní ve výuce Informatiky.

Ing. Romana Šebestová, Mgr. Simona Hališková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Tři různé německé projekty v rámci Evropského týdne jazyků

Ve třech ročnících výuky druhého cizího jazyka německého jsme se zúčastnili projektu Evropský týden jazyků. Sedmý ročník jako začátečníci pracoval s německou abecedou a kombinoval v projektu německá slova s vizuálním vyjádřením. Osmý ročník pracoval dvojjazyčně na projektu pozvánky na oslavu narozenin v německém a anglickém jazyce. Devátý ročník se věnoval v reportáži roli reportéra a zpovídaného studenta.

Projekty byly vyhodnocovány v rámci vyučovacích hodin a přispěly k rozšíření slovní zásoby našich žáků.

Mgr. Martin Němec

 

Živá knihovna studijních možností 2023

Dne 19. 9. 2023 proběhla v Dolní oblasti Vítkovic akce s názvem Živá knihovna studijních možností, kterou pro žáky osmých a devátých tříd základních škol každoročně pořádá Svaz průmyslu a obchodu ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Jedna z nejvýznamnějších aktivit v oblasti kariérního poradenství je realizována v rámci projektu OKAP, který se zaměřuje na popularizaci mj. technických a přírodovědných oborů.

Letos se akce zúčastnil výběr žáků 9. ročníku. Žáci měli možnost blíže se seznámit s nejrůznějšími profesemi prostřednictvím prezentací, vyprávění, pokusů a her. Jednotlivé školy byly prezentovány nejen učiteli, ale i samotnými studenty, bývalými absolventy nebo zaměstnavateli, kteří se školami úzce spolupracují. Akce byla velmi inspirující, neboť žáci získali konkrétnější představu o náplni a možnostech různých profesí, což jim jistě pomůže při rozhodování, kterým směrem se ubírat po základní škole.

                                                                                Mgr. Alena Gomolová (výchovný poradce)

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Univerzita pro ZŠ – Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Dne 13. 9. 2023 se 30 vybraných žáků z 8. ročníku zúčastnilo vzdělávacích aktivit na Přírodovědné fakultě OU. V rámci biologie si žáci pod mikroskopem prohlédli preparáty hmyzu, lidské tkáně nebo části rostlin. Vyzkoušeli si i vlastní přípravu zvolených preparátů. V rámci fyziky se žáci seznámili s otázkami barevnosti rostlin.  Získali informace o existenci různých barviv a o jejich roli v listech. Sami potom provedli jejich extrakci přímo v laboratoři. V rámci geografie si pak žáci vyzkoušeli práci s modelem řeky.  Dozvěděli se o možnostech ochrany vesnice a města před povodněmi a o problematice znečištěných řek.

Všechny jednotlivé aktivity byly pro žáky velmi přínosné. Nahlédli zlehka do činností vysokoškolských laboratoří, a získali tak představu pro budoucí studium přírodovědného zaměření.                      

Ing. Romana Šebestová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Vyhráli jsme televizní soutěž Šikulové!

Žákyně III. B se díky aktivitě pana Adama Šebesty zúčastnily soutěže ČT Déčko Šikulové Velká výzva. Tým ve složení jeho dcery Karolíny Šebestové, Barbory Němcové, Adély Orošové, Elišky Hejcmanové a Venduly Hoškové pod názvem týmu Tornádo porazili pražský tým Špunty.

Holky musely v soutěži splnit několik úkolů, ukázat svoji kreativitu a šikovnost. Hlavním úkolem bylo vyrábění kostlivce z plastu. Naše žákyně prožily velmi zajímavé odpoledne a za výhru obdržely hodnotné ceny – velkou sadu výtvarných potřeb a korálky na tvoření.

Jejich počínání by mělo ČT Déčko vysílat v novém školním roce, pravděpodobně v září nebo říjnu. Děkujeme panu Adamu Šebestovi, že pro naše žákyně celou soutěž zprostředkoval a tým vedl. Stejně tak děkujeme našim žákyním za příkladnou reprezentaci školy.

Mgr. Martin Němec

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Završili jsme projekt Primární prevence

Výstupy jednotlivých tříd II stupně jsme druhou částí završili vydařený první ročník projektu Primární prevence.

 • 28. dubna 2023 žáci absolvovali čtyři vybrané bloky primární prevence na různorodá témata – kyberšika, etiketa, netiketa, wap a nikotinové sáčky, aby následně pracovali v rámci své třídy na výstupním videu.
 • 28. června 2023 jsme se všichni společně sešli v tělocvičně školy na druhé části projektu, kdy jednotlivé třídy svá natočená videa prezentovaly a tříčlenná porota ve složená – pan ředitel Mgr. Radek Pollo, paní zástupkyně ředitele Mgr. Věra Kozubová a výchovný poradce Mgr. Alena Gomolová poté vyhlásila tři nejlepší třídy.

Na 1. místě se umístila třída VIII. A, na 2. místě třída VIII. B a na 3. místě třída IX. B.

Všem žákům i ostatních tříd II. stupně děkujeme za jejich aktivitu a přístup a těšíme se za rok na 2. ročník tohoto vydařeného dvoudílného projektu k primární prevenci.

Mgr. Martin Němec, Mgr. Martina Janečková a Mgr. Eva Vránová

 

Škola v přírodě Nový Hrozenkov pro 4. ročníky

Předčasné prázdniny si užili letošní čtvrťáci v předposledním týdnu letošního školního roku. Strávili pět krásných slunečných dní v hotelu Permoník v Novém Hrozenkově. Kromě koupání v bazénu jsme navštívili Muzeum sklářství v Karolince, osadu s původními stavbami i nedalekou přehradu.

Celou dobu je provázela hra s Harry Potterem a nechybělo ani opékání špekáčků u ohně a zpívání s kytarou.

Mgr. Karin Kaňovská

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Školní výlet sedmých ročníků do Štramberku

V úterý 20. 6. 2023 jsme se společně vydali na výlet vlakem do Štramberku. Společných zážitků bylo opravdu hodně. Nejprve jízda přeplněným motoráčkem, procházka přes Národní sad k jeskyní Šipka, kterou proslavily archeologické nálezy. Pak naše cesta vedla přes náměstí na Štramberský hrad s  trúbou. Někteří zvolili i výstup na trúbu, další odpočívali na zahrádce chaty dr. Hrstky. Jiní na náměstí zvolili prohlídku Muzea Zdeňka Buriana nebo si pochutnali na štramberských uších přímo z výrobny. Po odpočinku jsme ještě po modré značce vystoupali na Rozhlednu Bílá hora., odkud se dalo vidět do širokého okolí. 

Výlet jsme si všichni společně ve slunečném a horkém počasí velmi užili.

Ing. Romana Šebestová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Úspěch básnířky Alexandry Siegelstein, žákyně IX. B

Alexandra Siegelstein píše básně již několik let. Jen tak pro sebe do šuplíku. Když jsem se dozvěděla o této zálibě, poslala jsem její báseň pod názvem Sociální sítě do Střediska volného času na Ostrčilově ulici. A proč? Zde již několik let vydávají výběr nejlepších zaslaných básní  pod názvem Almanach žákovské a studentské poezie. A Saše tam tu její báseň otiskli.

Dne 14. 6. 2023 jsme se se Sašou zúčastnily slavnostního křtu tohoto almanachu. Křest proběhl v příjemné atmosféře, která byla doplněna hudebním doprovodem, autorským čtením básní i jazykovými soutěžemi. Saša dostala vydání Almanachu žákovské a studentské poezie se svou básní, která vyšla i v časopise Školní tornádo.

Saše gratulujeme a přejeme plno dalších úspěchů!

Mgr. A. Opletalová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Besídka pro rodiče – Pasování prvňáčků

Jako poděkování našim rodičům, kteří s dětmi v první třídě mají plné ruce práce, jsme připravili s našimi prvňáčky besídku. Kromě básniček a písniček na ní vystoupili všichni, kteří našli odvahu a nebáli se předvést, co dokáží. Nejprve zazněly písně Muzikantská rodina a Čížečku, čížečku,  následovalo taneční vystoupení Bádali vědci bádali.

Vrcholem školní besídky byla,, prvňáčkova abeceda,“ kde se žáci stali právoplatnými čtenáři. Slavnostně byli pasováni panem králem s pohádkovým mečem na rytíře Řádu čtenářů – rytíře krásného slova .Jednotlivci přednesli slib a slíbili, že ho budou dodržovat!

Závěrem naší besídky se žáci rozloučili s úsměvem na tváři a byli rádi, že všechno zvládli na výbornou. Domů si odnesli pamětní list  s pohádkovou knížkou.
 
Všichni prvňáčci k nácviku přistoupili zodpovědně, vše si nacvičili a pro rodiče vyrobili i drobné dárky. Doufáme, že se všem divákům besídka líbila a užili si ji stejně jako my s první třídou.

Mgr. Renáta Erdösová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Den prevence v 4. A

Přestože preventivní programy se prolínají celým školním rokem, dnešní den byl shrnutím několika oblastí. Žáci pracovali ve skupinách, zamýšleli se nad řešením různých situací, seznamovali ostatní spolužáky se svými názory a sdíleli si své poznatky. Výstupem byly plakáty týkající se daných oblastí.

Mgr. Karin Kaňovská

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Pěvecká soutěž I. stupně

Ve středu 25. 5. 2023 si děti z 1. stupně zazpívaly na školní pěvecké soutěži pod vedením p. učitelky Evy Janšové, Karin Kaňovské a Moniky Volné.

Žáci jednotlivých ročníků se umístily takto:

1.ročník
1.místo                        Filip Vinkler
2.místo                       Stefi Ascione
3.místo                       Elen Chaloupková

2.ročník
1.místo                        Klára Chlupatá
2.místo                       Matyáš Slíva
3.místo                       Daniel Němec

3.ročník
1.místo                        Izabela Nováčková
2.místo                       Karolína Šebestová
3.místo                       Vojtěch Steker

4.ročník
1.místo                        Barbora Nováčková
2.místo                       Marie Šimíková
3.místo                       Alex Šebesta

5.ročník
1.místo                        Šimon Maršálek
2.místo                       Sabina Elen Malá
3.místo                       Daniela Kubincová

Mgr. Eva Janšová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Vydařený školní výlet šestého ročníku do Moravského krasu

Obě šesté třídy mají za sebou vydařený poznávací školní výlet do Moravského krasu. Byli jsme ubytováni na chatě Macoch v překrásné přírodě tamní CHKO. První den jsme se přesunuli Křenkovou stezkou k Domu přírody Moravského krasu, kde v interaktivní prohlídce zakončené 3D filmem poznali žáci minulost a současnost tamní přírody. Kromě pěších vycházek jsme využili také vláčku a místní lanovky. Druhý den jsme navštívili Punkevní jeskyně a propast Macocha. Počasí nám přálo a děti si to užily. Co více si přát!

Děkuji závěrem mé kolegyni Mgr. Evě Vránové za perfektní organizaci tohoto poznávacího školního výletu.

Mgr. Martin Němec

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Úspěšná exkurze do Osvětimi a Krakova

Dne 25. května se 55 žáků naší školy zúčastnilo velmi zajímavé a podnětné exkurze do koncentračního tábora Osvětim a historického polského města Krakov. V Osvětimi se naši žáci seznámili v tříhodinové prohlídce dvou částí bývalého koncentračního tábora s utrpením lidí za druhé světové války a poznali na vlastní oči hrůzy holokaustu.

V Krakově jsme navštívili historický hrad Wavel, nejstarší polskou univerzitu a historické centrum města se všemi pamětihodnostmi a místním jarmarkem.

Naši žáci tak strávili příjemný den, kdy jsme prakticky propojili naši výuku nejen dějepisu.

Mgr. Martin Němec, Mgr. Petra Stekerová, Mgr. Alexandra Opletalová

 

Čteme předškolákům

I v letošním školním roce se uskutečnilo čtení žáků pátých ročníků naší základní školy dětem z MŠ Klubíčko.

 Páťáci si pro své mladší kamarády připravili čtení z knížek Káťa a Škubánek a Deník kocoura Modroočka. Čtení doprovodili vlastnoručně vyrobenými loutkami a otázkami k četbě, které si pro předškoláky sami připravili.

Všichni páťáci, kteří se akce zúčastnili, odcházeli s dobrým pocitem, protože z reakcí předškoláků bylo vidět, že je svým projevem zaujali a všem se akce velmi líbila.

Mgr. Lenka Kudlejová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Naše základní škola se tradičně zúčastnila dopravní soutěže mladých cyklistů. Akce proběhla 28. 4. 2023 na ZŠ A. Kučery v Ostravě – Hrabůvce.

Celé dopoledne bojovala družstva se zručností v jízdě na kole, s jízdou podle pravidel silničního provozu, s testy z pravidel silničního provozu a se znalostmi z první pomoci. Družstvo I. kategorie ve složení: V. Petrová, L. Vášová, S. Mihal  –  6., A, T. Demjan – 6. B  – obsadilo ve velmi silné konkurenci 1. místo (zlatá medaile). Družstvo II. věkové kategorie, které bylo ve složení A. Janeček – 7. A,  A. Fiedorová, V. Strakošová, V. Fiala – 7. B,  získalo bronzovou medaili (3. místo). Obě družstva postoupila  do okresního kola soutěže.

Okresní kolo soutěže proběhlo 12. 5. 2023 opět na ZŠ A. Kučery v Ostravě – Hrabůvce. Ve velké konkurenci družstev z celé Ostravy se naší reprezentanti neztratili. Družstvo I. kategorie ve složení: V. Petrová, L. Vášová, S. Mihal – 6. A, M. Rovenský – 5. A  – obsadilo    ve velmi silné konkurenci družstev z celého okresu 4. místo. Družstvo II. věkové kategorie, které bylo        ve složení  A. Janeček – 7. A,    A. Fiedorová, V. Strakošová, V. Fiala – 7. B – obsadilo 3. místo (bronzová medaile)

Všem patří velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy.

     Mgr. Libuše Staňková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

                                                                                                                      

 

Výborná reprezentace našich hráčů na minivolejbale v Šenově

V rámci spolupráce naší školy s VK Ostrava se žáci kroužku volejbalu pod vedením trenéra Romana Dvorana zúčastnili Májového turnaje ve volejbale na ZŠ Šenov. Naši kluci se utkali s dalšími partnerskými školami VK Ostrava – Šenovem, Václavovicemi, Vratimovem a Bartovicemi. Postavili jsme tři týmy, které obsadily první, třetí a čtvrté místo. Ve vítězném týmu byla trojice našich žáků – Matěj Chmelař a Daniel Korčák z VI. A a Matěj Rovenský z V. A.

Všem našim žákům děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Martin Němec

 

První třídy – Čarodějnický den

Rozcuchané účesy, strašidelně, legračně, zkrátka kouzelně oblečené čarodějnice i čarodějové, košťata různých provedeních – to byl den 28. dubna ve třídě prvňáčků. Akce probíhala na školním hřišti, kde se uskutečnil tradiční slet doprovázený zábavným rejem. Čarodějnické třídy dopoledne soutěžily v různých disciplínách. Čarodějnice a čarodějové létali na koštěti slalomovou dráhou, vařili kouzelný lektvar, vyléčili havrana kouzelnou hůlkou a zachránili zvířata v lese. 

Za jejich statečnost a kouzelnou sílu si vysloužili ,,čarodějnické vysvědčení “ a výborné občerstvení ,,opékání párků.“ Čarodějnický den se nám vydařil, počasí nám přálo a podle dětských úsměvů lze soudit, že všichni byli spokojeni. 

Jak by ne, když umíme kouzlit!!!

Mgr. Renáta Erdösová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

HLEDEJ PRAMEN VODY 2023 – Hrad máme na dosah ruky!

Úspěšně pokračujeme v plnění povinných úkolů soutěže Hledej pramen vody. Body navíc sbíráme vodovýlety za vodou, experimentujeme s vodou a zjišťujeme její superschopnosti, malujeme, skládáme a taky si zazpíváme písně o vodě. Už nám zbývá jen Deník šťastné rostlinky a pak hurááá na hrad.

Pokud vás zajímá, jak jsme daleko, otevřete si odkaz www.hledejpramenvody.cz  a sledujte pokrok MEDÚZ.

Mgr. Karin Kaňovská

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

HLEDEJ PRAMEN VODY 2023

V letošním roce se MEDÚZY, žáci 4. A pod vedením p. uč. Karin Kaňovské a p. asistentky Kristýny Klimundové, rozhodly zúčastnit krajské EKO soutěže HLEDEJ PRAMEN VODY 2023 pořádané organizací OVAK. Jejím cílem je hravou a soutěživou formou seznámit děti s jednou z nejcennějších věcí na světě – vodou. Děti během 3 měsíců (březen – květen 2023) plní 4 základní úkoly a spoustu dalších doprovodných zadání, výletů, pokusů apod. Bodíky navíc mohou získat rovněž výrobou pexes, knížek nebo vymýšlením pokřiků a básniček.

Finále se pak koná 1. června na Slezskoostravském hradě, kde různými vodními soutěžemi získají soutěžní třídy poslední důležité body, které možná rozhodnou o jejich výsledném pořadí.

Pokud chcete sledovat naši cestu soutěží, najděte si na webu www.hledejpramenvody.cz náš soutěžní tým MEDÚZY a držte nám palce!

Mgr. Karin Kaňovská

Pokřik Medúz

Nebyly nalezeny žádné obrázky

NEŽIVÁ VODA V DOV

Ve středu 29.3.2023 měli možnost žáci 4. A navštívit výukový program Neživá voda v DOV. Na hodinu se stali výzkumníky ve specializované laboratoři a zkoumali složení vody i její proměny a snažili se pochopit, proč se tak děje. Tato zajímavá výuka je velmi bavila a již teď se těší na její pokračování.

Mgr. Karin Kaňovská

Nebyly nalezeny žádné obrázky

4. A v OZO

To, že třídění odpadu je pro společnost důležité, všichni víme. Ale je třeba se to také naučit.  K tomu využíváme i výukový program pořádaný přímo v OZO. Ten náš, určený  4. a 5. ročníkům,  prohlubuje znalosti získané v předešlé lekci ve 2. třídě.  Výuka střídá různé formy, je proložena soutěžemi a pro děti velmi zábavná.

Mgr. Karin Kaňovská

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Navštívili jsme 25. ročník festivalu Jeden svět

S žáky 9. ročníku jsme ani letos nechyběli na projekci dokumentárního filmu a následné přednášce festivalu Jeden svět na školách, který pořádá organizace Člověk v tísni. Letos jsme navštívili pod hlavní mottem festivalu – „cena bezpečí“ film Dívčí gang. Ten se věnoval problematice odtržení reálného života od sociálních sítí, život influencerů a všem rizikům s tím spojených. Po velmi zajímavém filmu z života jedné rodiny švýcarské influencerky následovala beseda organizátorů festivalu s našimi žáky spojená a vybranými aktivitami žáků a diskusí. Byla to pro naše deváťáky velmi přínosná akce.

Mgr. Martin Němec a Mgr. Petra Stekerová

 

Týden zdraví

Po jarních prázdninách se ve třídách prvního stupně uskutečnil „ Týden zdraví.“ V něm jsme navázali na letošní téma projektu Světová škola: Zdraví obyvatel a kvalitní život. Cílem bylo uvědomění si zodpovědnosti za své vlastní zdraví a možností jeho ovlivnění prostřednictvím zdravého životního stylu. Pro žáky byla připravena pestrá škála aktivit a také výukové lekce o zdravém stravování pod vedením lektorky z programu Zdravá pětka, který je realizován Nadačním fondem Albert.

 Dále si žáci čtvrtých a pátých ročníků mohli prakticky vyzkoušet jak podat první pomoc a jak správně volat na tísňové linky pod vedením Bc. Ladislava Hladíka, který pracuje přímo na Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezského kraje. Panu Hladíkovi velmi děkujeme za přínosnou a zajímavou přednášku.

                                                                                  Mgr. Lenka Kudlejová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Kdo zná a umí, ten si píská

Dne 02. 03. 2023 se dvě šestičlenná družstva žáků  8. ročníku naší školy zúčastnila soutěže Kdo zná a umí, ten si píská, která je obdobou soutěže Řemeslo má zlaté dno (9. ročník).

Celkem bylo do této soutěže zapojeno 18 týmů z celé Ostravy. Žáci si vyzkoušeli na jednotlivých stanovištích praktické i vědomostní znalosti a dovednosti. Našli zde zástupce středních škol společného stravování, zdravotnické školy, zemědělské, ale i střední školy stavební, technické či průmyslové. V soutěži se hodnotila spolupráce ve skupině, pochopení úkolu a provedení zadaného úkolu. Soutěž může pomoci žákům s výběrem střední školy.

Družstvo naší školy složené z žáků 8. B třídy se umístilo na 4. místě, družstvo 8. A třídy na 11. místě z celkového počtu 18 týmů.

Mgr. Alena Gomolová
výchovný poradce

Čtvrťáci na Dopravním hřišti

Už podruhé se žáci 4. ročníků zúčastnili výuky na Dopravním hřišti v ZŠ A. Kučery v Ostravě – Hrabůvce. V teoretické přípravě si připomněli základní pravidla silničního provozu, jak přecházet silnici v různých situacích a také jak jezdit na kole. Pod vedením zkušeného policisty si pak vyzkoušeli praktickou jízdu přes křižovatky. Tentokrát však mohli získat i Průkaz cyklisty, jelikož někteří dosáhli věku 10 let. S radostí mohu konstatovat, že se to až na malé výjimky podařilo všem. Uvidíme, zda si Průkaz obhájí i v 5. ročníku.

Mgr. Karin Kaňovská

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Mateřská školka ve škole

Ve středu 22.2.  přivítali žáci prvních ročníků návštěvu předškoláků z Mateřské školky v Hrabové. Předškoláci si mohli v novém prostředí prožít nejen skutečnou školní vyučovací hodinu, ale i vyzkoušet sezení ve školních lavicích. Nejprve žáci předvedli své dosavadní čtenářské a matematické dovednosti a poté se všichni společně pustili do plnění zadaných úkolů. Skládali oblázky, hádali pohádkové hádanky, vyzkoušeli si psát na mazací tabulku a nejvíce je zaujala interaktivní tabule s pracovními učebnicemi.

Na závěr našeho společného setkání jsme se rozloučili pohádkovou básničkou, vzájemně si předali ručně vyrobené dárky a popřáli si krásné budoucí jarní dny.

Pevně věříme, že předškoláky učení bavilo a v září se k nám budou vracet, ale již jako řádný školáček první třídy.

Mgr. Renáta Erdösová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Návštěva dětí z mateřské školy by se nemohla obejít bez prohlídky školní tělocvičny. Žáci 4. A si pro ně připravili zajímavý program, kde si naši nejmladší kamarádi mohli vyzkoušet průběh hodiny tělocviku. Nechyběla Honěná, rozcvička, cvičení na stanovištích ani pohybová hra. V závěru hodiny byly odměněny nejen návštěvníci, ale i ti starší a zkušenější –  čtvrťáci.

Mgr. Karin Kaňovská

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Nehlaď toho psa

Také milujete chlupaté domácí mazlíčky, stejně jako my? To je skvělé! Ovšem víte, jak se správně chovat v přítomnosti psa, který není váš?

Nás dne 17. 2. 2023 navštívil pejsek Gaston – zlatý retrívr. Gaston nám ukázal spoustu různých povelů, které se naučil. Jeho majitel, nás poučil o bezpečnosti v blízkosti každého pejska a vyprávěl o tom, že Gastonovou prací je pomáhat osobám se znevýhodněním, ale hlavně se rád chlubí všem, koho potká. Jezdí na návštěvy do domovů pro seniory a také se těší na ty nejmenší dětičky do mateřských školek či do základních škol.

Naši žáci prvních a třetích tříd si ve škole Gastona mohli pohladit, vyzkoušeli si povely, které Gaston umí. Žáci měli také možnost si pejska vyčesat a samozřejmě mu za jeho pracovní nasazení dali odměnu v podobě piškotu. Jeho návštěva kouzlila žákům úsměvy na tvářích, radostně vyprávěli o svých domácích mazlíčcích a těšili se z každého pohlazení Gastona.

Teď už všichni dobře víme, proč je právě pes nejlepším přítelem člověka.

Mgr. Patricie Procházková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

TV soutěž „Už tam budem“

Opět jsme se zúčastnili natáčení soutěžního pořadu „Už tam budem“. Za tým Kroton soutěžili Valerie Smertenko, Max Smertenko, Anička Bílá, Matyáš Janeček a Eda Nytra. Plnili vědomostní  a  dovednostní úkoly. Naši žáci soutěžili proti týmu ze základní školy F. Formana Ostrava.

Náš díl bude ke zhlédnutí na programu ČT Déčko dne 14. 4. a 16. 4. 2023

Děkujeme všem za reprezentaci školy.

                                                                                               Mgr. Simona Hališková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Soutěž finanční gramotnost

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do celostátní soutěže Finanční gramotnost. Probíhá již 12. ročník této soutěže. Školního kola se zúčastnilo: 1. kategorie (I. stupeň) – 80 žáků, z toho bylo 20 úspěšných s diplomem, II. kategorie (II. stupeň) – 135 žáků, z toho bylo 57 žáků úspěšných s diplomem.

Do okresního kola postoupila družstva: I. kategorie –   Hana Seidlová (2. B), Matyáš Slíva (2. B), Jakub Šmatera (5. A), II. kategorie: Daniel Šulek (9. B), Martin Doležílek (6. B), Bára Hranická (7. A). V okresním kole se družstvo I. kategorie umístilo na 2. místě, družstvo II. kategorie na 3. místě.  Děkujeme za skvělou reprezentaci školy.                                                                                

Mgr. Libuše Staňková

 

Divadelní představení Trapas nepřežiju! Aneb Ten řízek nezvedej

Dne 2. února se žáci z druhého stupně vydali do Kulturního střediska Vratimov na divadelní představení Trapas nepřežiju! Aneb Ten řízek nezvedej. Překvapením pro nás byl koncert Anny Julie Slováčkové a Nelly Řehořové. Ty nám zazpívaly své starší, ale i nově vydané písně. Zahrály si  také v divadelní hře. V  hlavní roli se ale představili herci Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej. Zhlédli jsme představení o klukovi, který se ztrácí v pravidlech zdvořilosti. Naštěstí má vedle sebe Michaelu Dolinovou, která mu vysvětlí, jak se chovat v kině, na rautu, v autě a jak se seznámit s dívkou. A jaká všude platí pravidla slušného chování. Všichni jsme se díky hře dozvěděli spoustu informací ohledně etikety.

Po skončení divadelního představení nás čekala i autogramiáda s herci a zpěvačkou Nellou Řehořovou.  Po dni zážitků a s nově získanými vědomostmi jsme se opět vrátili do školy a ukončili tak skvěle prožitý den.                        

                                                                    Anna Bílá, IX. B

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Naše základní škola opět po roce ožila recitací

Recitační soutěž se uskutečnila dne 9.2.2023. Sešlo se celkem 44 recitátorů z prvního stupně. Žáci si vybrali báseň dle vlastního výběru, ale zazněly časté texty od Jiřího Žáčka. Při soutěži porota hodnotila, výběr básně, způsob přednesů, výslovnost a soulad s přednášejícím textem. Nebylo vůbec jednoduché s rozhodnutím, protože výkony všech žáků byly velmi zdařilé.

A zde jsou nejlepší recitátoři mladší kategorie – žáci 1. – 3. ročníků:

 1. místo – Kubečková Monika 1.B
 2. místo – Tomáš Hošek 2.B, Karolína Volfová 1.A, Diana Robenková 2.B
 3. místo – Kryštof Kalus 2.B, Barbora Kavková 3.A

Vítězní recitátoři starší kategorie – žáci 4. a 5. ročníků:

 1. místo – Lucie Lišková 5.B
 2. místo – Karolína Baránková 4.B
 3. místo – Tomáš Hrabčák 5.B

Ocenění žáci dostali diplom s pamětní knihou a všichni účastníci soutěže obdrželi malou drobnost.

Velká pochvala patří všem, kteří se na recitaci připravovali. Nebáli se předstoupit před diváky a porotu, svým výkonem překonali obavy i trému z přednesu. Zároveň potěšili všechny přítomné posluchače. Poděkování patří také vyučujícím, které malé recitátory na soutěž připravily.

Děkujeme všem zúčastněným žákům za vzornou reprezentaci školy a vítězům blahopřejeme.

 

Kolektiv učitelek z I. stupně

 

Výborné umístění Matyáše Janečka v okresní kole dějepisné olympiády

I letos jsme měli svého zástupce v okresním kole dějepisné olympiády, kam se po vítězství v kole školním probojoval Matyáš Janeček z VIII. B. Při svém studiu na naší škole se mu již podruhé podařilo vyhrát školní kolo a získat tak právo vyzkoušet si ještě obtížnější historický test v okresním kole. Letošní ročník se nesl ve znamení dějin druhé poloviny 20. století.

Matyáš zvládl okresní kolo výborně. V tvrdé konkurenci 33 žáků základních škol a víceletých gymnázií obsadil 18. místo. Děkujeme Matyáši za studijní píli a příkladnou reprezentaci školy.

Mgr. Martin Němec

 

FILIPŮV POHÁR – soutěž ve finanční gramotnosti

V letošním školním roce se žáci 6. ročníku zúčastnili soutěže ve finanční gramotnosti – „Filipův pohár“. Pořadatelem této soutěže je Československá obchodní banka (ČSOB). Žáci soutěžili v rámci aplikace ČSOB Filip – Poznej svět financí jednak individuálně a také jako reprezentanti dané školy, kde byl nastaven minimální počet 8 soutěžících. Soutěže se aktivně a úspěšně účastnilo 10 žáků naší školy, třídy 6.A: L.Vášová, K.Kulmová, E.Jendrysková, J.Maixner, V.Petrová, T.Bárta, S.Svobodová, S.Mihal, P.Kubeša, L.Rošková.

Aplikace ČSOB Filip – Poznej svět financí má 7 kapitol, každá kapitola je rozdělena na jednotlivé lekce. Žáci se měli zorientovat  ve světě financí. Po projití všech kapitol a videí by měli být seznámeni s těmito tématy: peníze, hospodaření, finanční produkty, měli by tušit, jaká rizika čekají v internetovém bankovnictví, jak moderně a bezpečně platit nebo jak si jednou v budoucnu třeba vzít úvěr.

V průběhu několikatýdenní práce sbírali tzv. „zlaťáky“ za vypracování krátkých testů jednotlivých kapitol, otázek dne a zakončili vše vyplněním závěrečného testu. Bohužel na 1. místo v kraji a postup do celostátního kola to nestačilo. Aplikace se dá ovšem nadále využít ve výuce i doma a  rozvíjet tak finanční gramotnost i digitální kompetence žáků. Všichni žáci pracovali velmi aktivně a zaslouží si pochvalu.

Mgr. Alena Gomolová

 

Moje první aktovka

Krásné zimní počasí a pozvání na návštěvu do Mateřské školky v Hrabové vytáhlo naše prvňáčky ze školních lavic. Žáci se velmi těšili na setkání se svými kamarády, až jim ukáží, co se za prvního půl roku ve škole naučili a na co se sami mohou zanedlouho těšit.

S kamarády si společně prohlédli aktovku, učebnice, pouzdra a prvňáčci přečetli krátkou pohádku. Paní učitelky s dětmi rozdaly žákům ručně vyrobené záložky a nastala nejoblíbenější aktivita všech věkových skupin ,,společná hra“. Hromadně si zavzpomínali na chvíle prožité v předešlých školních letech v MŠ. Z prohlídky mateřské školky byli všichni velmi nadšení, plní dojmů a natěšení na to, až přijde čas, kdy se opět sejdou s kamarády z MŠ, ale už ve školních lavicích.

Děkujeme paní ředitelce a celému týmu MŠ za milé přijetí a příjemnou dopolední atmosféru.

Mgr. Renáta Erdösová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Čtyři naši deváťáci v soutěži Já prezident

V souvislosti s volbou prezidenta republiky se naši čtyři žáci 9. ročníku –Lukáš Macura a Jan Dvořák (9. A), Valérie Smertenko a Anna Bílá (9. B) zúčastnili soutěže vzdělávacího webu České televize ČT Edu na téma Já prezident. Naši žáci pracovali na osobní úvaze na téma – Co bych jako první udělal(a), kdybych se stal prezidentem(tkou).

Děkujeme všem žákům za jejich snahu a píli. Soutěžní příspěvky jsme poslali do České televize, kde se budou od konce ledna posuzovat v rámci celorepublikové soutěže.

Mgr. Martin Němec

 

ČEPScup 2023

Dne 16. 1. 2023 se družstvo chlapců 5. ročníku naší školy ve složení Tomáš Hrabčák, Jiří Krejčíček, Tobiáš Novák, Štěpán Říha, David Steker, Jakub Šír a Jan Veselka zúčastnilo krajského kola ČEPScupu ve florbale. 10 zúčastněných týmů bylo rozlosováno do dvou skupin. Po všech vítězných utkáních ve skupině a vítězném souboji v semifinále naše družstvo postoupilo do finále, kde ve vyrovnaném utkání podlehlo v závěru utkání družstvu Opavy 3 : 1.

Všem hráčům hurá a dík za reprezentaci naší školy.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Až budu prezident

Žáci třídy V. A  se začátkem ledna zapojili do literární soutěže, kterou vyhlásila ČT Edu s názvem: Až budu prezident/ prezidentka, tak…

V úvodní hodině jsme diskutovali o tom, jaká by měla být hlava našeho státu osobnost, jak by nás měla reprezentovat a vystupovat na veřejnosti. Zhlédli jsme různá videa o povinnostech a pravomocích prezidenta, četli jsme si ústavu.

Na základě získaných informací, se žáci ve své slohové práci sami zamysleli, jakými prezidenty či prezidentkami by chtěli být. Společně jsme pak vybrali nejzdařilejší práce, které můžete posoudit i vy. Tyto také posíláme do soutěže.

Kdo ví, snad i mezi našimi žáky dřímá budoucí prezident či prezidentka naší vlasti.

Mgr. Lenka Kudlejová

Amálie Bártová

Anna Grohmanová

Jiří Krejčíček

Klára Červenková

Lucie Lišková

Matyáš Havlásek

Štěpán Černý

 

Soutěž „Vánoční třída“

Dne 4. 1. 2023  byla vyhodnocena žákovským parlamentem soutěž „Vánoční třída“. Zapojily se do ní všechny třídy naší školy. Úkolem bylo vyzdobit třídu v adventním období. Všechny třídy se této činnosti zhostily velmi dobře.

Rozhodování poroty složené z členů žákovského parlamentu bylo velice těžké. Nejlépe vyzdobenými třídami dle poroty byly tyto: 1. stupeň – třídy 1. A, 1. B,   5. A a 5. B. Na 2. stupni to byly třídy 9. A, 7. A a 6. B. Vítězům blahopřejeme   a všem ostatním děkujeme za snahu a krásně vyzdobené třídy.

                                       Za ŽP: Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Naši bývalí deváťáci uspěli v soutěži Masarykova demokratického hnutí

I v uplynulém ročníku celorepublikové soutěže Masarykova demokratického hnutí – TGM – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost jsme zaznamenali výrazného úspěchu. Třetí cenu dostali za své historické eseje naši bývalí žáci IX. třídy Vendula Fajkusová a Matyáš Dohnal. Ti byli na slavnostním vyhlášení soutěže v Praze oceněni finanční prémií. Porota ocenila jejich práce. Vendula Fajkusová psala o soukromí našeho prvního československého prezidenta a Matyáš Dohnal z pozice Masaryka jako myslitele a filozofa. Oběma našim bývalým žákům děkujeme za reprezentaci školy.

I v letošním ročníku budeme mít dvě želízka v ohni a již nyní pracujeme se dvěma žáky IX. B třídy Maximem Smertenkem a Jakubem Šochmanem na historických esejích o životě a díle jedné z největších postav našich dějin.

Mgr. Martin Němec

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Žáci II.B se učili na Ostravské univerzitě

Mnohý žáček by možná rád přeskočil pár let vzdělávání a ocitl se v prostorách školy už vyššího stupně. Druháčkům se to podařilo díky projektu MŠMT „Učíme (se) pro budoucnost“ v rámci výzvy  „Na učitelích záleží“. Na začátku prosince jsem s žáky dopoledne navštívila Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Po seznámení s učebnou jsme měli hodinu matematiky. Vytvářeli jsme dřívkové útvary, skládali dečky, pokládali parketovou podlahu a stavěli krychlové stavby. Studentky se v brzkém čase přidaly k žákům, pak se všichni učili  navzájem. Po učení následovala prohlídka vybraných učeben vysoké školy.

Studentky byly spokojené z úzké blízkosti dětí. Děti byly nadšené…asi se vším

Mgr. Eva Janšová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

I letos jsme se zúčastnili soutěže Lidská práva

Ani v letošním ročníku jsme nechyběli na soutěži Lidská práva ke stejnojmennému mezinárodnímu dni. Dvojice žáků IX. B třídy Maxim Smertenko a Lukáš Holek se v těžké a početné konkurenci student gymnázií neztratila se svou prezentací na téma Práva žen. Naši žáci se dotkli problematiky asijských a afrických zemí, kde jsou v současné době tato práva silně porušována a zároveň se dotkli vývoje práv žen v našich národních dějinách. Svou prezentaci poté předvedli před ostatními soutěžícími a porotou. Zároveň si vyzkoušeli mluvený projev a komunikační schopnosti při prezentaci svých znalostí. Oběma žákům děkujeme za prezentaci školy.

Mgr. Martin Němec

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Deváťáci mají za sebou podnětnou návštěvu Okresního soudu

Žáci 9. ročníku navštívili před vánočními prázdninami pod vedením Mgr. Alexandry Opletalové a Mgr. Simony Hališkové Okresní soud v Ostravě – Porubě a byla to návštěva více než podnětná, jak ostatně vyplývá i z reportáží dvou našich žákyň.

Kristýna Hurníková IX. A

Dne 15.12 2022 jsme se obě deváté třídy jely podívat na okresní soud v Ostravě – Porubě. Navštívili jsme dvě soudní jednání.

První případ byl o krádeži 25metrového kabelu od osvětlení dálnice D1. Pachatel byl právě přistižen u vykrádání technické sítě u dálnice. Tam ho policie zatkla po výstřelu ze služební zbraně a odvezla do cely předběžného zadržení v září tohoto roku. Ve vazbě čekal na soud, který se  odehrál v ten to den. U soudu se to celé začalo řešit. Pachatel byl totiž ve finanční krizi a musel se o sebe nějak postarat a neměl ani stálé bydliště a do toho musel živit i svoje 2 děti. Obviněný byl ale velice tolerantní a neměl s ničím problém. Všechno, co mu bylo nařízeno, tak splnil. Žádné špatné chování nenastalo. Pachatel dostal 22 měsíců ve vazbě.

Druhý případ byl o srážce chodce na přechodu pro chodce osobním vozidlem.  Řidička osobního vozidla se nevěnovala dostatečně řízení, byla totiž pod vlivem alkoholu. Z tohoto důvodu srazila na přechodu pro chodce pána, který právě přecházel přes přechod do práce. Řidička mu způsobila vážné zdravotní problémy, které se ale dají vyléčit. Poškozenému vznikla finanční škoda, která mu byla obžalovanou vyplacena v požadované výši okolo 20 000 tisíc Korun českých. Obžalovaná byla velice ochotná a milá. Neměla problém ani s finančním vypořádáním se poškozeným. Takové zřejmě správné chovaní u soudu. Ale bylo opravdu vidět, že ji to mrzelo a na to, že se to stalo někdy v únoru tak se to celé řešilo možná pozdě, ale lepší než nikdy. Paní nešla do vězení, ale musela zase odevzdat řidičsky průkaz na 6 měsíců. Takže celý soud byl vlastně docela poučný, co se týče o krádežích nebo bouračkách a probíhal dobře celkem.

Adéla Strakošová IX. B

Je čtvrtek a já vstávám dříve, než bych normálně vstávala. Dnes se totiž deváté ročníky jdou podívat na soudní přelíčení Okresního soudu v Ostravě – Porubě.

Když vstoupíme do budovy, přivítá nás místní ostraha. Vysvětlí nám, že před vstupem do soudní síně musíme projít kontrolou. Ta se skládala z odložení předmětů a průchodem přes bezpečnostní rám s detektorem kovu. Když všichni bez problémů prošli, museli jsme chvíli setrvat a počkat na vyzvání. Po chvíli čekání jsme se konečně dostali dovnitř síně a usadili se na lavice. Uvnitř už na svém místě seděl soudce, státní zástupkyně, zapisovatelka a poté policista přivedl obžalovaného a jeho obhájkyně přišla s ním. Soud začal. Prvně státní zástupkyně pronesla důvod obžaloby. Viník se pokusil ukrást kabely z elektrického proudu, ale pouze poničil skříň, v níž byly dané kabely uschovány. Přesto spáchal trestný čin a krádež přesahovala deset tisíc korun českých. Následně soudce vyzval obžalovaného, zda se vším, co bylo zmíněno, souhlasí či nikoliv a jeho názor na obžalobu. Říkal, že souhlasí a také se později přiznal k vině. Pán byl ale už dříve odsouzený za krádeže, takže jeho sankce se jen zvýšili. Teď si musí odpykat svůj dřívější a další svůj trest. 

Další soudní přelíčení bylo kvůli paní řidičce, která nedávala pozor na cestu, sledovala displej telefonu a srazila chodce na přechodu pro chodce. Státní zástupce přednesl obžalobu a soud pokračoval skoro ve stejném duchu jako přelíčení minulé. Obžalovaná dostala zákaz činnosti (tedy řízení) na půl roku a musela zaplatit raněnému dvacet tisíc korun českých. Konec případů.

Následně jsme po konci soudu dostali příležitost k pokládání dotazů na pana soudce, který nám mile odpověděl na všechny naše otázky.

Abych vyjádřila svůj názor tak musím říct, že z takového soudního přelíčení jde mráz po zádech, i přestože jsem byla jen v pozici diváka. Nedokážu si představit, jaké by bylo stát v pozici svědka, poškozeného nebo dokonce viníka. Ani svému největšímu nepříteli bych nic z toho nepřála, ale byla to velmi dobrá zkušenost to zažít alespoň jako pozorovatel.

 

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Mikuláš

Dne  6. 12. 2022  pořádal  žákovský parlament tradiční akci  „Mikuláš“ pro žáky naší školy. Žáci devátého ročníku navštěvovali třídy na prvním  stupni a nadělovali  žákům různé sladkosti.

Všichni byli spokojeni. Akce se moc vydařila.

                                                                          za ŽP: Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Kapuce od mikiny

V rámci projektu Celé Česko čte dětem se dne 6. 12. 2022 pro žáky 8. A, B uskutečnila dílna čtení pod názvem Kapuce od mikiny. Taktéž se jmenuje povídková knížka, kterou přinesla pro žáky paní lektorka. Jednotlivé povídky předních českých autorů upozorňují na současná témata jako je jinakost, šikana, závislosti, předsudky, ale dotýkají se i zodpovědnosti, solidarity nebo empatie.

Po přečtení literárního textu osmáci diskutovali nad danými otázkami a problémy. Žáci se zapojili do všech aktivit a vyzkoušeli si další metody kritického myšlení.

Mgr. Alexandra Opletalová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Školní kolo astronomické olympiády

V týdnu od 5. – 9. 12. 2022 proběhlo na naší škole školní kolo Astronomické olympiády. Jedná se o předmětovou soutěž z oboru astronomie a příbuzných oborů.
Kategorie GH se zúčastnilo celkem 28 žáků z 6. – 7. ročníku, kategorie EF se zúčastnilo celkem 12 žáků z 8. – 9. ročníku. Mezi nejúspěšnější řešitelé patří Vojtěch Fiala (VII. B) a Barbora Rožnovská (IX. B) a všichni ti, kteří splnili bodovou hranici 20 bodů. Ti postupují do dalšího, krajského kola, které se uskuteční online formou v lednu až březnu.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a přejeme mnoho úspěchů v dalším, krajském kole.

Mgr. Věra Kozubová

 

Matyáš Janeček vítězem školního kola dějepisné olympiády

19 žáků druhého stupně od 6. do 9. třídy zúčastnilo školního kola dějepisné olympiády. Vítězem se stal Matyáš Janeček z VIII. B, na druhém místě skončil Jan Dvořák z IX. A a třetím Šimon Laitner ze VII. B třídy. Téma letošního ročníku bylo Rozdělený svět a Československo v něm 1945 – 1992.

Žáci absolvovali písemný test, 11 z nich vyřešilo obtížené úkoly na 60 a více procent. Matyáš Janeček postupuje do okresního kola, které se uskuteční v lednu příštího roku. Všem žákům děkujeme za účast a studijní píli v přípravě na školní kolo.

Mgr. Martin Němec

 

Listopadové aktivity ve třetí a čtvrté třídě

Během podzimu jsme s dětmi připravili několik projektů v rámci výuky anglického jazyka a Světové školy. Ve třetím ročníku jsme se věnovali slovní zásobě na téma HRAČKY – TOYS.  Vyhlásili jsme soutěž o nejpovedenější vyrobenou hračku. Děti byly velmi šikovné a všichni třeťáčci přispěli svou troškou do mlýna. Více povedených hraček můžete vidět ve fotogalerii. Ve 4. ročníku jsme se věnovali jídlu a téma jsme spojili s vařením v rámci projektu Healthy food ve Světové škole.

Děti si procvičily, kdy užít výrazy SOME/ANY, pro jídlo a množství. Také se naučily nová slovíčka: COOK, BOIL, FRY, BAKE, CUT, GRATE.

Mgr. Zuzana Kolářová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Barevný den

Dne 25. listopadu 2022 pořádal žákovský parlament akci nazvanou „Barevný den. Žáci i učitelé přišli do školy v barevném oblečení.. Každá třída si vybrala svoji barvu. Během dne porota procházela třídy a hodnotila, kolik žáků se do akce zapojilo. Nejúspěšnější třídy byly odměněny malou sladkostí. Akce se vydařila.

                                                            za ŽP: Adéla Strakošová, IX. B

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Projekt „Spisovatelem snadno a rychle“

V průběhu měsíce října 2022 byl realizován projekt „Spisovatelem snadno a rychle“ pod vedením p. uč. Karin Kaňovské a třídních učitelů jednotlivých ročníků. Zúčastnili se ho žáci 1. stupně a deváté ročníky.

Žáci byli seznámeni s různými žánry literatury, např. bajka, fantastická a dobrodružná literatura, příběhy s dětským hrdinou nebo povídky. Společně přečetli jednu z knih na dané téma a vypracovali pracovní list k přečtené knize. Tím došlo k prohlubování čtenářských dovedností, schopnosti vyhledávat v textu informace a dále s ním pracovat, uvědomit si jednotlivé části příběhu či povídky a její charakteristické rysy. V některých případech došlo i k propojení a srovnání s filmovou podobou díla.

Při besedě se spisovatelem Janem Svitákem načerpali inspiraci a potřebné informace k pokusu o svou vlastní tvorbu, neboť se následně pokusili samostatně vytvořit další pokračování díla včetně ilustrace svého vlastního příběhu. Jejich práce byly svázány do samostatné „třídní“ knihy.

Součástí tohoto projektu byl i mezinárodní projekt „Záložka do knihy“ s tématem „Můj literární příběh čeká na tvé přečtení“. Děti kreslily dle svého vymyšleného příběhu záložku určenou dětem na Slovensku v partnerské škole v Levicích. Od nich na oplátku obdrží jejich výtvory s případným kontaktem a může vzniknout nová spolupráce s dopisováním.

Nejzdařilejší práce byly oceněny diplomy a knihami a všechny děti získaly sladkou odměnu.        

Mgr. Karin Kaňovská

 

Timbalooloo

Netradiční a tak trochu jinou hudební výchovu poznávaly děti z prvních tříd, kde se společně s lektorem Petrem vydaly objevovat hudební kouzla  propojené neznámou přírodou.

Žáci prvních tříd se tedy vydali na dobrodružnou hudební výpravu za Timbalooloo do krásného prostředí v Africe. Všechny čtyři lekce je provedly různými hudebními rytmy z nevšedních koutů světa. Děti zpívaly, tančily a seznámily se s novými kamarády ,,Djembe“ a ,,Caxixi.“ Timbalooloo je metoda založená na vnímání hudby skrze dětskou fantazii. Pomocí hudebních her a poutavých příběhů žáci poznávali, že hudba je radost a každý je ve své podstatě muzikantem.

Žáci si projekt pěkně užili a na závěr se rozloučili s lektorem Petrem s úsměvem na tváří s písničkou ,, Jimba.“

Mgr. Renáta Erdösová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

HALLOWEEN

V pondělí 31. 10. 2022 oslavili žáci naší školy „HALLOWEEN“. Zapojení do akce pořádané žákovským parlamentem bylo různé. Žáci si vyzdobili třídy v podzimních barvách a přeměnili je na strašidelná místa. Přišli ve strašidelném oblečení nebo v barvách podzimu.  Žákovský parlament vše ohodnotil. Vítězové obdrželi malou sladkou odměnu. Akce se vydařila.

za ŽP zpracovaly: L. Staňková, S. Hališková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Máme za sebou další ročník Příběhů bezpráví

V letošním školním roce jsme se se žáky 9. ročníku zaměřili v tradičním projektu organizace Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví na období 70. a 80. let 20. století – tzv. normalizace. V první části projektu jsme shlédli dokumentární filmy na téma jídla a oblečení té doby, diskutovali jsme a srovnávali v tomto ohledu s dnešní dobou.

V druhém díle projektu jsme mohli opět po roce mezi námi přivítat dceru vězně z 50. let paní Evu Langrovou. Tak nejprve žákům přiblížila osud jejích otce, který byl v době komunismu v dlouholetém vězení a následně osud svůj. Následovaly zvídané otázky žáků, které se věnovaly převážně srovnání doby, kdy vyrůstala v době komunismu paní Langrová a doby v které žijí naši žáci.

Děkuji všem žákům 9. ročníku za velmi aktivní přístup v tomto dvoudílném projektu.

Mgr. Martin Němec

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Workshop Centra cirkulární módy

Na přelomu září a října se žáci tříd 2.A,B, 3. A a 5.A,B zúčastnili výukových programů, které pro nás připravilo Centrum cirkulární módy, jehož činnost je zaměřena zejména na udržitelnou módu. Během programů žáci zjistili, z jakých materiálů, jak a kde se vyrábí oblečení, nebo si na příkladu kompostování ukázali rozdíl mezi přírodními a umělými materiály a jejich cykly. Na konci zažili práci s odpadovým textilním materiálem a vyrobili si klíčenky. Těmito workshopy jsme navázali na téma udržitelného rozvoje, které bylo v loňském školním roce zpracováváno v rámci projektu Světová škola.

Mgr. Lenka Kudlejová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Řemeslo má zlaté dno

Dne 6. 10. 2022 se dvě šestičlenná družstva žáků 9. ročníku naší školy zúčastnily soutěže Řemeslo má zlaté dno.

Celkem bylo do této soutěže zapojeno 18 týmů z celé Ostravy. Žáci si vyzkoušeli na jednotlivých stanovištích praktické i vědomostní znalosti a dovednosti. Našli zde zástupce středních škol společného stravování, zdravotnické školy, zemědělské, ale i střední školy stavební, technické či průmyslové. V soutěži se hodnotila spolupráce ve skupině, pochopení úkolu a provedení zadaného úkolu.

Prakticky si žáci vyzkoušeli např. řezání dlaždic, znalost zdravých a nezdravých potravin, aranžovat květiny, zapojit elektrický obvod, poznat druhy osobních aut a jejich země původu, znalost podmínek výběru střední školy a budoucího povolání a mnoho dalších aktivit.

Soutěž tak pomáhá žákům při výběru střední školy.

Družstvo naší školy složené z žáků 9. třídy se umístilo na 4. místě, družstvo 9. B třídy na 5. místě z celkového počtu 18 týmů.

Mgr. Alena Gomolová
výchovný poradce

Nebyly nalezeny žádné obrázky

                                                                                                         

 

Policie s majáčkem

V pondělí dne 26. 9. 2022 proběhla na naší škole beseda pro prvňáčky – Policie s majáčkem. Hlavním tématem byla bezpečnost dětí. Žákům bylo prezentováno několik nebezpečných situací, ve kterých se mohou kdykoliv sami ocitnout. Na obrázcích pak rozlišovali správné a nesprávné situace a povídali si o bezpečném chování nejen ve škole, ale i na hřišti a doma.

Na závěr předvedli základní výbavu každého policisty s vysvětlením, k čemu jednotlivé součásti výstroje slouží. Nejpoutavější část besedy nastala, jakmile si žáci mohli vyzkoušet policejní pouta.

Beseda byla poučná a děti si kromě zajímavých a důležitých informací odnesly i policejní omalovánky.

Mgr. Renáta Erdösová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Týden evropských jazyků ve výuce němčiny

Také žáci studující na naší škole německý jazyk jako druhý cizí jazyk se ve dnech 26. – 30. září zapojili do každoročního projektového týdne evropských jazyků.

V 7. ročníku pracovali začátečnici s německou abecedou a pravopisem prvních německých slov. V 8. ročníku psali žáci krátký německý text na téma koníčky a volný čas. V 9. ročníku představili naši studenti Ostravu jako město se svými památkami, symboly a zajímavými místy přímo v samotném městě a jeho okolí.

Děkujeme žákům za odvedenou práci.

Mgr. Martin Němec

 

Naši prvňáčci – První školní den ve škole

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Pasování na čtenáře

V polovině června byli žáci prvních ročníků slavnostně pasováni na čtenáře. Výjimečnému aktu předcházelo pásmo písní a básní pro radost všech přítomných.

Přejeme všem dětem mnoho pěkných chvil u čtení, chtění dozvídat se a objevovat v knihách další nové světy.

Eva Jorníčková, tř. učitelka 1. A, Eva Janšová, tř. učitelka 1. B

 

 

Výlet za odměnu

Ve středu 8. 6. 2022 vyrazili vybraní žáci 1. – 9. ročníku po dvou letech na výlet za odměnu. Letos jsme navštívili ZOO OLOMOUC. Děti čekal bohatý program (projížďka SAFARIvláčkem, prohlídka ZOO s průvodcem, seznámili se s různými přírodninami, mohli si pohladit a nakrmit zvíře). Tyto aktivity se dětem moc líbily. Součástí programu byl i oběd. Potom jsme se zdravě unaveni vypravili na zpáteční cestu. Akce se vydařila a už se všichni těší na příští výlet.

za ŽP: Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Ani letos jsme nechyběli v televizní soutěži Bludiště

I letos se naše škola prezentovala v rámci populární soutěže České televize Bludiště. Soutěžní tým se jmenoval Slavný Titanic a tvořili ho čtyři žáci 9. ročníku – Michael Baudiš, Tadeáš Bimka, Vendula Fajkusová a Patrik Doležílek. Jako podporu měli z hlediště své spolužáky a žáky VIII. B třídy.

Náš tým se postavil soupeři z Plzně a nebyl daleko od vítězství. Úspěšně prošel laserovými paprsky, házením Bludišťáků, vědomostními otázkami na téma zeměpis a geometrie. V této soutěži se vše rozhoduje v posledním kole, kde jsme vedli na počet Bludišťáků 35:32, ale závěr patřil soupeři z Plzně.

I tak děkujeme panu učiteli Janků, paní učitelce Klimundové a všem žákům za reprezentaci školy a podporu týmu při natáčení v České televizi. O přesném termínu vysílání našeho dílu vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Mgr. Martin Němec

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Deváťáci si udělali na rozlučku No-backpack day

Školní docházka našich deváťáků se pomalu chýlí ke konci, a tak si poslední dny na naší kole zpestřili zapojením se do akce No-backpack day. Tato akce, kdy si žáci donesou do výuky své školní pomůcky v netradičních zavazadlech a obalech je trendem na sociálních sítích (hlavně Tik Tok) a má svůj původ v USA. Do této akce se zapojují školy po celé České republice a je velmi pravděpodobné, že v příštím školním roce tuto akci zorganizuje na naší škole také žákovský parlament. Deváťáci ukázali originální náhražky klasických školních batohů a potvrdili, že fantazii se meze nekladou.

Mgr. Martin Němec

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Zúčastnili jsme se Energy Veolia ve streetbasketbalu

Náš tým chlapců nechyběl v Trojhalí Nová Karolína na 2. ročníku Energy Veolia ve streetbasketbalu. Náš tým tvořili: Michael Látal (IX. třída), Jiří Neuwirt (VIII. A), Lukáš Holek (VIII. B) a Jiří Stark (VII. A). V základní skupině jsme hned v prvním utkání proti Orlové – Lutyni sahali po vítězství. Vedli jsme 4:1, ale nakonec jsme prohráli košem dvě sekundy před koncem 5:4. Další los turnaje, který měl opravdovou basketbalovou kvalitu, nepřál. Druhým naším soupeřem v základní skupině bylo Sportovní gymnázium Ostrava, které mělo tým hráčů specializovaných na basketbal, stejně jako náš osmifinálový soupeř ZŠ Gen. Píky. Obě utkání jsme sice prohráli, ale dokázali jsme se bodově prosadit. Pro naše kluky to byla další cenná sportovní zkušenost a my jim děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Martin Němec

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Beseda s vodícím pejskem

V pondělí jsme měli vzácnou návštěvu. Přijel za námi pan Holba se svou fenkou Amy. Pan Holba pracuje v Charitě sv. Alexandra a Amy je mu každodenním společníkem. Není to totiž jen obyčejná fenka, ale Amy má speciální výcvik, jako vodící pes pro nevidomé. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých, ale hlavně užitečných informací o životě a práci vodícího pejska, o každodenních těžkostech, ale i radostech lidí s handicapem a  nechyběly ani praktické ukázky.

Na podporu Charity sv. Alexandra si můžete zakoupit krásné výrobky z jejich dílny na www.charita-sv-alexandra.cz

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Dětský den ve školní družině

Ve středu 1. 6. 2022 jsme s dětmi ze školní družiny oslavili Mezinárodní den dětí na naší školní zahradě. Děti se zúčastnily „Pohádkové stezky“, která se skládala ze 17. stanovišť. Z každého stanoviště získali jedno písmenko do pohádkové tajenky.

Dva vítězné týmy získaly věcné ceny a všechny zúčastněné děti byly odměněny pamětním listem a drobnou, sladkou odměnou.

Za kolektiv vychovatelek Bc. Barbora Valderová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

Naše základní škola se tradičně zúčastnila dopravní soutěže mladých cyklistů. Dne 13. 5. 2022 na ZŠ A. Kučery v Ostravě – Hrabůvce proběhlo okresní kolo soutěže, kterého se zúčastnila dvě družstva, která postoupila z obvodního kola. Ve velké konkurenci družstev z celé Ostravy se naší reprezentanti neztratili.

Družstvo I. kategorie ve složení: V. Petrová, E. Jendrysková, S. Mihal – 5. A, T. Demjan – 5. B  – obsadilo ve velmi silné konkurenci 3. místo (bronzová medaile). Družstvo II. věkové kategorie, které bylo ve složení A. Janeček – 6. A,  A. Fiedorová, V. Strakošová, V. Fiala – 6. B – obsadilo 6. místo.

Všem patří velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy.

 Mgr. Libuše Staňková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Český den proti rakovině 2022

Dne 11. května 2022 se naše škola opět zapojila do celostátní akce ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ  –  celonárodní veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, tentokrát s tematickým zaměřením – prevence nádorů děložního čípku a varlat. Účelem sbírky je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť, zlepšení kvality života onkologických pacientů.

Naše škola obdržela na prodej 250 ks žlutého kvítku měsíčku lékařského s fialovou stužkou. O kytičky byl velký zájem, všechny byly rychle prodány.

Výtěžek sbírky byl: 5 121,00 Kč.                       

Žákovský parlament mockrát děkuje všem, kteří se do sbírky zapojili a zakoupili si kytičku  za 20,00 Kč.  Přispěli tak na užitečnou věc.

Za žákovský parlament: Mgr. Libuše Staňková a Mgr. Simona Hališková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Recitační soutěž II. stupně

Ve čtvrtek 5. 5. 2022 jste mohli na škole slyšet verše českých a světových básníků. Konalo se totiž školní kolo recitační soutěže pro žáky 6. – 9. ročníku. Všichni recitátoři předvedli skvělé výkony, a proto porota ve složení p.uč. A. Opletalová, p. uč. P. Stekerová a p. uč. J. Mandalinič měla těžký úkol.
Nakonec rozhodla takto:

I. kategorie 6. – 7. třída

 1. místo – A. Chlupatá, 6. A
 2. místo – A. Fiedorová, 6. B
 3. místo – L. Balážová, 6. A

II. kategorie 8. – 9. třída

 1. místo – E. Nováková, 9.tř.
 2. místo – S. Markantová, 8. A
 3. místo – D. Šulek, 8. B

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme.

                                                                                                                                  Mgr. A. Opletalová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Naše základní škola se tradičně zúčastnila dopravní soutěže mladých cyklistů. Akce proběhla 29. 4. 2022 na ZŠ A. Kučery v Ostravě – Hrabůvce.

Celé dopoledne bojovala družstva se zručností v jízdě na kole, s jízdou podle pravidel silničního provozu, s testy z pravidel silničního provozu a se znalostmi z první pomoci. Družstvo I. kategorie ve složení: V. Petrová, E. Jendrysková, S. Mihal – 5., A, T. Demjan – 5. B  – obsadilo ve velmi silné konkurenci 2. místo (stříbrná medaile). Družstvo II. věkové kategorie, které bylo ve složení A. Janeček – 6. A,  A. Fiedorová, V. Strakošová, V. Fiala – 6. B,  získalo bronzovou medaili (3. místo). Obě družstva postoupila do okresního kola soutěže. Okresní kolo soutěže proběhne 13. 5. 2022 opět na ZŠ A. Kučery v Ostravě – Hrabůvce. Oběma družstvům budeme držet palce.           

Všem patří velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Libuše Staňková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

                                                                                                                         

 

Světová škola – Hrabovský swap

Dne 26. 4. 2022 se na naší základní škole uskutečnila akce s názvem „Hrabovský swap,“ kterou zorganizovali učitelé a žáci zapojení do projektu Světová škola. Během ní měli návštěvníci možnost přinést, odnést nebo vyměnit rozmanité kousky jarního a letního oblečení, které už jejich majitelé nenosí a skončily by tak ve sběrném kontejneru na textil.

Součástí bylo také promítání filmu s tématem upcyklace, výstava žákovských prací na téma udržitelné a rychlé módy v galerii školy a interaktivní přednáška: Cirkulární móda, nová příležitost pro vaši skříň i planetu, kterou pro nás připravilo Centrum cirkulární módy z Ostravy – Poruby.

Věříme, že tato akce byla nejen možností netradičního setkání v prostorách školy, ale také přispěla k zamyšlení nad souvislostí našeho vlastního spotřebitelského chování s dopady módního průmyslu na životní prostředí. Výtěžek dobrovolného vstupného putoval na podporu aktivit Centra cirkulární módy, se kterým budeme dále spolupracovat v rámci workshopů pro naše žáky.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další komunitní setkání v rámci projektu Světová škola.

Za tým Světové školy

Mgr. Lenka Kudlejová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Velikonoce a jaro v ŠD

A přišlo dlouho tak očekávané jaro.  Celý svět kolem nás prozářený paprsky jarního sluníčka se naplnil radostí. Obloha na jaře je neobvykle modrá. Je tak příjemné slyšet cvrlikání ptáků a šumění potoků. Přišla nejen nová doba, ale i nový život. Teplo a sluníčko nás vytáhlo ven. Je zajímavé se na jaře procházet  a sledovat, jak se příroda probouzí a říše sněhové královny mizí. Kdo by chtěl sedět doma?

Změny, které sluníčko svým teplem venku provedlo, nebylo pro děti těžké najít. Na stromech jsme viděli, jak začíná kvést listí, jmenovali  jsme si ptáky, kteří překonali tu velkou vzdálenost, aby se k nám vrátili z teplých krajin, kochali se tulipány, fialkami, konvalinkami, narcisky, sněženkami, hyacintami.

Nový radostný svět nás inspiroval ke kreativním činnostem ve třídách a prostor družinové chodby se  rozzářil barevnou vegetací z papíru. Rozkvetla celá chodba.

Nezapomněli jsme ani na největší jarní svátek Velikonoce. Povídání o nich bylo pro děti radostné a pestré. Nebyl nikdo, kdo by nevěděl co je karabáč, proč se zdobí pentlemi . Ovšem málo dětí bylo těch , kteří věděli proč je vajíčko symbolem tohoto svátku a že Velikonoce jsou svátkem především křesťanským. A tak bylo dobré opět se zamyslet nad svými činy. Dobrými, ale i špatnými.

Protože děti milují pohyb, Velikonoce jsme oslavili na školním hřišti soutěží , jejíž výsledky byly sladce odměněny.¨

Jaro přineslo všem radostný čas!

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

 

Světová škola – ReFashanda 2022

V rámci zapojení do projektu Světová škola jsme se v pátek 22. 4. 2022 zúčastnili prvního ročníku Festivalu o udržitelné módě ReFashanda 2022, který probíhal na Černé louce v Ostravě. Akce byla součástí celosvětového týdne udržitelné módy Fashion Revolution Week.

Během festivalu jsme se mohli věnovat tématům o udržitelné módě, pochopili jsme rozdíl mezi slow fashion a fast fashion, jakým způsobem funguje módní průmysl. Shlédli jsme ukázky tradičních textilních technik, řemesel a dílen. Zapojili jsme se i do doprovodných programů v podobě různých workshopů:

 • O kouzelném kolovrátku – motiv výroby textilu v ukázkách z evropských pohádek
 • Velké textilní příšery a jak vznikají – návrh a výroba textilních příšer
 • Od ovečky k ponožkám – od zpracování ovčí vlny až po výrobu ponožek
 • Z čeho jsou vyrobeny naše boty – boty s využitím recyklovaných materiálů a přírodních zdrojů

Festival se nám velmi líbil a navážeme na něho v rámci další školní akce – HRABOVSKÝ SWAP – Přines – vyměň – odnes, který se uskuteční dne 26. 4. 2022 v budově naší školy.

Za tým Světové školy

Ing. Romana Šebestová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Světová škola

V rámci našich aktivit v projektu Světová škola proběhlo v prostorách  ZŠ Ostrava-Hrabová během měsíce dubna focení s hashtagem: #whomademyclothes.  Chtěli jsme se tak připojit k myšlenkám hnutí Fashion Revolution, které vzniklo v Londýně v návaznosti na pád textilní továrny v bangladéšském Rana Plaza, kde zahynulo 1 130 lidí a více než 2 500 bylo zraněno. Volání Fashion Revolution obletělo celý svět a každý rok, v době pádu továrny, se lidé fotí v oblečení naruby s viditelným štítkem výrobce s otázkou:  Who made my clothes? Nejde jen o apel na módní značky, ale také o výzvu směrem ke spotřebitelům, aby se zamysleli nad tím kde, z čeho a za jakých podmínek bylo vyrobeno jejich oblečení.

Za tým Světové školy

Mgr. Lenka Kudlejová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Tadeáš Bimka – 2. místo v okresním kole SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2022

Školního kola soutěže Matematický klokan 2022 se ve školním roce 2021/22 zúčastnilo celkem 139 žáků školy ve třech kategoriích.

Výrazného úspěchu dosáhl Tadeáš Bimka (IX.r.) v okresním kole této soutěže. Z celkového počtu 1517 řešitelů okresu Ostrava obsadil skvělé 2.místo.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.  

Mgr. Alena Gomolová

                                                                        

 

HRABOVSKÝ SWAP

PŘINES-VYMĚŇ-ODNES. Výměnný bazárek jarního a letního oblečení.

 

Deváťáci se zúčastnili festivalu Jeden svět na školách

Konečně plnohodnotně po době covidu jsme se mohli zúčastnit s žáky 9. ročníku naší školy festival dokumentárních filmů na téma a lidských práv a aktuální situace ve světě – Jeden svět na školách.

V Minikině kavárna v centru Ostravy jsme nejprve shlédli dokumentární film Zatracená práce, který pojednával o pozici nezávislých médií v Rusku za vláky prezidentů Medveděva a Putina. Konkrétně se jednalo o strastiplnou cestu nezávislé televize Déšť, která byla nakonec v Rusku zrušena.

Po shlédnutí dokumentárního filmu následovala beseda organizátorky festivalu s žáky na téma současné války na Ukrajině a tamního života a života v Rusku s důrazem na porušování lidských práv a omezování práva na svobodné a nezávislé informace.

Mgr. Martin Němec

 

Tadeáš Bimka má sebou okresní kolo dějepisné olympiády

I v letošním ročníku dějepisné olympiády jsme měli v okresním kole, které pořádal ZŠ Mitušova v Ostravě – Hrabůvce své želízko v ohni. Okresního kola se zúčastnil vítěz škola školního – Tadeáš Bimka z IX. třídy. 51. ročník byl zaměřený na téma – Šlechta v proměnách času a zavedl nás do českého středověku a novověku. S náročným písemným testem se v okresním kole Tadeáš Bimka popasoval velmi dobře a v silné konkurenci 48 studentů základních škol a víceletých gymnázií obsadil 25. místo.

Děkujeme Tadeášovi za příkladnou reprezentaci školy.

Mgr. Martin Němec

 

Vendula Fajkusová s Matyášem Dohnalem v soutěži TGM

I letošním ročníku celorepublikové soutěže Masarykova demokratického hnutí máme svá želízka v ohni. Každoročně jsme v této dějepisné soutěži na památku našeho prvního prezidenta samostatného státu úspěšní a letos se o to pokusila dvojice žáků IX. třídy – Vendula Fajkusová a Matyáš Dohnal. Oba naši žáci si vybrali literární díla o životě, politice a činnosti T. G. Masaryka, aby následně vypracovali historické eseje. Vendula Fajkusová se věnovala rodině a soukromí Masaryka. Matyáš Dohnal svoji práci pojal na téma myšlenek a politické činnosti tohoto velikána našich dějin.

Práce našich žáků byly odeslány do pražského centra Masarykova demokratického hnutí, kde je posoudí odborná porota a na podzim tohoto roku se dozvíme výsledky.

Děkujeme naším žákům za studium a reprezentaci školy.

Mgr. Martin Němec

 

Z činnosti IV. oddělení školní družiny

Každý den po obědě děti relaxují při četbě příběhů a pohádek, či povídání o zajímavostech.  Potom si vybírají podle svého zájmu z nabízených činností. Hrají stolní a společenské hry, stavějí ze stavebnic, skládají puzzle nebo se rozhodnou pro zájmovou činnost.

Vyzkoušely si například zapouštění barev do klovatiny, do vlhkého podkladu, voskovou techniku, enkaustiku, origami, tisk rukou, houbičkou, korkovou zátkou, atd. Zlepšily se hodně v práci s nůžkami a pečlivém vybarvování mandal, nebojí se využívat svých schopností k tvoření. 

Hodně dětí si rádo hraje na školu. Naše oddělení se velkou mírou podílelo na vánoční výzdobě družiny a školní jídelny. V současné době pracujeme na tvorbě pohádkových hrdinů ze zažehlovacích korálků.

Šárka Tomíčková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Zima ve školní družině

Roční období se střídají jedno za druhým a přinášejí své krásy, změny i zázraky. Čas rychle utíká, děti rostou a vše je zajímá. Zima s sebou přináší chlad a vánice. Většinu zimních dnů se slunce skrývá za hustými šedými mraky. Z nebe padá sníh a vše kolem zakrývá bílou přikrývkou. Řeky, jezera a malé potůčky zamrzají a pokrývají se vrstvou ledu. Zima i přes chlad, který přináší, přináší dětem mnoho radosti a otevírá spoustu příležitostí. 

Předškolnímu a školnímu vzdělávání je ročním obdobím přikládán velký význam. I naše družinové projekty rozšiřují představy dětí o charakteristických rysech období. A tak i letošní práce prezentovaly tvůrčí schopnosti dětí o zimních přírodních jevech.

Opět byly děti seznámeny s jevy neživé přírody jako jsou mráz, vánice, silný vítr, s vlastnostmi sněhu (bílý, křupavý, drobivý, studený, nadýchaný). Nezapomnělo se také na zvířátka v zimě a jejich životní styl v tomto  nechladnějším období roku. 

I když je zima obdobím, kdy příroda spí, na chodbě naší družiny mezitím vyrostl strom. Nebude potřebovat sluníčko, ani vláhu. Je totiž papírový. Ale jistě pokvete. Bude kvést výtvory našich dětí, protože slouží nejen jako designový prvek, která zútulnil prázdnou část chodby, ale také jako nástěnka prezentující aktuální období roku.

                                                                                              Za kolektiv vychovatelek Mgr. Petra Dvorská

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Valentýn v naší škole

I na naší škole jsme oslavili „Valentýna“. Byla to akce žákovského parlamentu. Na vrátnici školy byla krabice, do které mohli žáci vhazovat lístky s přáním.
V pondělí 14. 2. 2022 byly „valentýnky“ rozdány. Každý adresovaný obdržel svoji.

Akce se vydařila, bylo to skvělé.

Za ŽP: Libuše Staňková, foto: Ondřej Smělík (IX.)

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Valentýn v 5.B

Letošní valentýnskou oslavu si žáci 5.B konečně užili. Aktivně se zapojili do tvorby a odesílání Valentýnek a příjemců i odesilatelů bylo v naší třídě hojné zastoupení. Velkou radost dětem udělala jejich nová spolužačka, Natálie Plzáková, která s pomocí své maminky upekla úžasné valentýnské cupcaky a všichni si moc pochutnali.

Oslavou tohoto „svátku“ jsme pokračovali i ve výtvarné výchově, kde děti také tvořily ve valentýnském duchu a na závěr si stihly i zatančit podle JUST DANCE. Naše třídní oslava se opravdu vydařila. Nám všem vykouzlila úsměv na tváři.

Mgr. Michaela Černotová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Tadeáš Bimka vítězem školního kola dějepisné olympiády

Deset žáků druhého stupně naší koly se zúčastnilo školního kola 51. ročníku dějepisné olympiády, která je letos zaměřena na šlechtu v proměnách času.

S nelehkým písemným testem se nejlépe popasoval žák X. třídy Tadeáš Bimka, který postupuje do okresního kola, které se uskuteční v březnu na ZŠ Mitušova 16 v Ostravě – Hrabůvce. Na druhém místě skončil loňský vítěz Matyáš Janeček ze VII. B třídy a bronzový stupínek obsadil Jakub Šochman z VIII. B. Nejen třem nejlepším řešitelům ale všem účastníkům děkujeme, že si opět po roce vyzkoušel dějepis trochu z jiné a obtížnější stránky.

Mgr. Martin Němec

Soutěž „Vánoční třída“

Dne 20. 12. 2021 byla vyhodnocena žákovským parlamentem soutěž „Vánoční třída“. Zapojily se do ní všechny třídy naší školy. Úkolem bylo vyzdobit třídu v adventním období. Všechny třídy se této činnosti zhostily velmi dobře. Rozhodování poroty složené z vyučujících a členů žákovského parlamentu bylo velice těžké. Nejlépe vyzdobenými třídami dle poroty byly tyto: 1. stupeň – třídy 1. B, 1. A a 2. A. Na 2. stupni to byly třídy 6. B, 6. A a 8. B. Vítězům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za snahu a krásně vyzdobené třídy.

Za ŽP: Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Dobrá zkušenost pro Tadeáše Bimku a Adama Chybu

I v letošním školním roce jsme neodmítli nabídku Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě – Porubě, abychom se zúčastnili řečnické soutěže k Mezinárodnímu lidských práv.

Tentokrát jsme nominovali dvojici žáků IX. třídy Tadeáše Bimku a Adama Chybu, kteří soutěžili s multimediální prezentací a slovním projevem na téma letošního ročníku soutěže – Právo na informace. Naši žáci se zaměřili na pojetí informací v dnešním světě internetu a mnoha dalších médií, na tzv. hoaxy a fake news a do historie se podívali v tématu cenzura za druhé světové války v Protektorátu Čechy a Morava.

I když se naši žáci neumístili v konkurenci deseti týmů na medailových pozicích, děkujeme jim za reprezentaci školy. Určitě to pro ně byla cenná zkušenost do dalšího studia na střední škole.

Mgr. Martin Němec

 

Mikuláš

Dne  6. 12. 2021  pořádal  žákovský parlament tradiční akci  „Mikuláš“ pro žáky naší školy. Žáci devátého ročníku navštěvovali třídy na prvním  stupni a nadělovali  žákům různé sladkosti.

Všichni byli spokojeni. Akce se vydařila.

                                                                          za ŽP: Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Naši bývalí žáci Ondřej Nitra a Zdeněk Vejmola získali druhou cenu v soutěži TGM

Skvělého úspěchu dosáhli dnes již naši bývalí žáci IX. ročníku Ondřej Nitra a Zdeněk Vejmola. Oba se zapojili do celorepublikové soutěže Masarykova demokratického hnutí, aby studovali na základě literárních pramen život a dílo našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka.

Ondřej Nitra vytvořil práci s názvem Masaryk za velké války, kdy se zaměřil na život velikána našich dějin během první světové války, kdy se pomalu blížilo konečně založení Československého státu.

Zdeněk Vejmola psal práci pod názvem Masaryk – nositel pravdy, kde se zaměřuje na názorovou různorodost a pestrost prvního československého prezidenta a hledání pravdy.

Oba žáci získali v celorepublikové soutěži druhé místo a s ním spojené finanční ohodnocení, čestné uznání a knižní publikace o našem prvním prezidentovi.

Děkujeme jim za reprezentaci školy a gratulujeme k výbornému úspěchu.

Mgr. Martin Němec

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Besedou s pamětníkem jsme završili letošní ročník Příběhů bezpráví

I v letošním školním roce jsme se s IX. třídou zapojili do projektu Jednoho světa na školách – Příběhy bezpráví.

V první části projektu jsme se zaměřili na rok 1968 a pomocí filmových materiálů jsme studovali a rozebírali činy Jana Palacha a Jana Zajíce, kteří se upálili na protest proti okupaci vojsk Varšavské smlouvy. V druhé části projektu jsme měli besedu s pamětníkem, kdy mezi nás zavítala dcera politického vězně z 50. let 20. století – člena Národní sociální strany, pana Bureše, Eva Langrová. Paní Langrová v zajímavé přednášce vylíčila žákům osud svého otce, který byl komunistickou justicí odsouzen k trestu 22 let vězení a svůj osud na pozadí dramatických dějin 20. století od doby politických procesů v čele s popravou Milady Horákové.

Celý projekt byl velmi přínosný pro výuku dějin 20. století, na kterou se v IX. ročníku zaměřujeme.

Mgr. Martin Němec

 

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Třídní projekt „COOKING SHOW“

V měsíci listopadu realizovala třída 8. A projekt, v němž byly propojeny jejich znalosti a dovednosti z anglického jazyka a pracovních činností – vaření. Skupinky žáků si přichystaly recept na libovolný pokrm, který si přeložily do angličtiny a nachystaly si scénář k natáčení videa. Ve cvičné kuchyni pak žáci pekli, smažili a vše natáčeli. I přes počáteční nervozitu se úkolu všichni zhostili výborně a akci si užili.

Mgr. Eva Vránová

Cooking show 1

Cooking show 2a

Cooking show 2b

 

 

Badatelská výuka ve III. A – Měřím, vážíš, bádáme

„Škola hrou“, by se mohla jmenovat badatelská výuka v prvouce 3. ročníku. Žáci si prakticky vyzkoušeli, jak vážit různé suroviny a měřit sebe i předměty, ve skupinkách zjišťovali odpovědi na různé záludné otázky a také si vyrobili těsto na perníčky. Bylo velmi inspirující je pozorovat, jak se se zájmem snaží přijít na to, jak změřit délku nohou všech členů skupiny, jak zjistit, kolik gramů váží hrách v misce, jaká je vlastně teplota teplé vody v umývárně a spousta jiných zadání. Největší úspěch však slavila výroba perníkového těsta, které si společně upečou na Mikuláše.

Mgr. Karin Kaňovská

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Soutěž Bobřík informatiky

Ve dnech 8. 11. – 19. 11. 2021 se žáci 5. – 9. ročníku zapojili do soutěže Bobřík informatiky, informatické soutěže pro žáky základních a středních škol. Soutěže se zúčastnilo 110 žáků v jednotlivých kategoriích. Každý žák vyplňoval test na počítači zaměřený na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a na digitální gramotnost. Žáci vyplňovali online test, v němž vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce.

Úspěšnými řešiteli celostátního kola se stalo 30 žáků, kteří získali v soutěžním testu více než 120 bodů a získali tak zasloužené Pamětní listy. Nejvyššího počtu bodů za jednotlivé kategorie získal Jakub Maixner (V. A) v kategorii Mini, Aneta Míčková (VI. A) v kategorii Benjamin a Tadeáš Bimka (9.r) v kategorii Kadet.

Ing. Romana Šebestová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Projekt – S Večerníčkem za pohádkou

Měsíc říjen byl věnován projektu S Večerníčkem za pohádkou s cílem rozvíjet čtenářskou gramotnost dětí na 1. stupni. Žáci se seznámili s vybranými českými autory a ilustrátory dětských pohádek. Fond žákovské knihovny byl rozšířen o nové tituly pro hromadné čtení.

Učitelé jednotlivých ročníků měli k dispozici prezentace zaměřené na poznávání jednotlivých pohádek a postav z Večerníčků, prezentace o jednotlivých autorech a ilustrátorech, obrazový materiál spisovatelů a ilustrátorů, sady pracovních listů k jednotlivým příběhům ze zakoupených sad knižních publikací, kartičky a pexesa, knihy, výtvarný materiál a tematické záložky. Všechny činnosti probíhaly jako celodenní projektové vyučování v knihovně a kmenových třídách.

Výuka děti zaujala a bavila. Probudila zájem si rozečtené knihy zapůjčit a dočíst doma. Žáci si prověřili své znalosti o pohádkách českých autorů, rozšířili si vědomosti o ilustrátorech a zdokonalili své čtenářské dovednosti a porozumění čtení. Vyzkoušeli si také práci ilustrátora knihy. Jejich výtvory byly vystaveny v Galerii na chodbě školy. Průběh projektových dní byl zaznamenán na fotografiích, které si můžete prohlédnout v galerii

Mgr. Karin Kaňovská

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Třída I. A 

Žákům se tento projekt velice líbil. Měli radost, že mohou hádat znělky Večerníčků a trošku upustit páru. Hned co se znělka ozvala, začali žáci spontánně opouštět své lavice a začali tančit. Byli rádi, že mohli slyšet ukázku z knížky, kterou četla jejich paní učitelka.

Mgr. Eva Jorníčková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Třída I. B 

Děti prožily krásné chvíle s českými pohádkami z Večerníčků, poznávaly znělky k některým pohádkám. Všichni se seznámili se s jejich autory, sestavovali pohádkové osnovy, vyrobili si záložku do knihy, která jim celý program bude připomínat.

Mgr. Eva Janšová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Třída II. A 

Děti v rámci tohoto projektu navštívily školní knihovnu, kde se jim moc líbilo. V knihovně jsme si zapůjčily knihy a přečetli jednu pohádku. Všechny úkoly děti plnily s nadšením a velmi je bavily. Na závěr každý dostal záložku jako dárek, ze které měly děti velkou radost.

Mgr. Kateřina Kraváriková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Třída II. B

Také třída II.B  se s radostí účastnila tohoto projektu. Propojili jsme téma i s ukázkou vlastních knížek od spisovatele V. Čtvrtka, představení své knihy a společná četba děti velmi bavila. Při hře pexeso s pohádkovými postavičkami slavili všichni úspěch. Ve výtvarné výchově jsme nakreslili pohádkové postavičky z děl V. Čtvrtka. Projektový týden jsme zakončili i zpěvem melodické písně k českému večerníčku.

                                                                                  Mgr. Tereza Herzánová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Třída III. A

V projektovém dni S Večerníčkem za pohádkou si děti připomněly pohádkové postavy provázející jejich dětství. Vyzkoušeli si nejen to, zda poznají pohádkové dvojice, ale také, zda si pamatují klasické pohádky a jejich názvy. V prezentaci na ně čekaly různé úkoly, mimo jiné i poznávání pohádek podle úvodních znělek. Společnou četbou a prezentací se seznámili se spisovatelem a ilustrátorem Josefem Čapkem. Své čtenářské dovednosti pak vyzkoušeli v doplňovačkách, křížovkách a zábavných úkolech prostřednictvím pracovních listů.  Své komunikační dovednosti využili v dramatizaci příběhu O kočičce a pejskovi, jak myli podlahu.

Povolání ilustrátora pak napodobili kresbami s textem a vytvořili tak velice pěknou nástěnku. Jednotlivé činnosti žáky zaujaly a bavily, což dokazuje i velký zájem si knihy půjčit domů a dočíst jednotlivé příběhy.

Projekt lze hodnotit jako velmi zdařilý a určitě bude prohlubovat povědomí dětí o dalších spisovatelích a ilustrátorech, kteří na ně čekají v navazujícím projektovém vyučování.

Mgr. Karin Kaňovská

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Třída III. B

V projektu jsme se dozvěděli něco o postavičce Večerníčka, jeho znělce a na interaktivní tabuli jsme sledovali neznámé i oblíbené večerníčky. Celé dopoledne děti plnily úkoly z pohádky O pejskovi a kočičce. Na chvíli se všichni proměnili v herce, vzápětí jako ilustrátoři vyzdobili třídu obrázky z pohádky Jak pejsek s kočičkou myli podlahu a nakonec jako spisovatelé zkusili vymyslet vlastní příběh. Dětem se pohádkové dopoledne moc líbilo a už se těšíme na další ročník, ve kterém se budeme věnovat dalšímu spisovateli a jeho pohádkám.

Mgr. Jana Slamiaková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Třída IV. B

První etapa projektu se uskutečnila v knihovně, kde si žáci sami vyhledávali ilustrátory českých knih. Ilustrace knih přešly do druhé etapy – poznávání znělek večerníčků. Tato etapa se žákům velice líbila  a opakovala se několikrát za sebou. Prezentace s doplňovacím testem byla na závěr výuky a proběhla s velkým nadšením. V této etapě žáci potvrdili znalosti a úspěšnost projektu.

Věřím, že dovednosti a znalosti si trvale uchovají v paměti.                                                                                                                                      

 Mgr. Šárka Stiborová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Třída V. A

Několikadenní zastavení u knihy Bob a Bobek bylo příjemným návratem k oblíbeným postavám českého večerníčku. Četli jsme povídky, ke kterým jsme vyplňovali křížovky, odpovídali na pravdivé a nepravdivé otázky. Seznámili jsme se s autorem a ilustrátorem. Zahráli jsme si pexeso, ve kterém jsme přiřazovali ilustrátory s jejich nejznámějšími postavami. A to byla tedy někdy pořádná fuškaJ) Projektový týden jsme zakončili kresbou spousty Bobů a Bobků a výsledná koláž zdobí naši třídu. Jako odměnu jsme dostali bezva tematickou záložku do knihy.

                                                                            Mgr. Petra Nytrová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Třída V. B

Projektové vyučování „S Večerníčkem za poznáním“ třídy 5.B, bylo velmi zajímavé. Nejen, že si děti osvěžily a zopakovaly nejzajímavější večerníčky, kdy dle daných večerníčkových melodií měly poznávat jejich názvy, ale připomněly si i vybrané ilustrátory těchto děl. Pomocí kartiček přiřazovali k názvům knih ilustrátory. Děti si také měly možnost vyzkoušet, jak jsou na tom se svými všeobecnými pohádkovými znalostmi, kdy rovněž dle obrázků přiřazovaly a poznávaly názvy pohádek.

Projektové vyučování pro 5. ročníky bylo zaměřeno na Večerníček „Bob a Bobek.“ Večerníček v knižní podobě jsme četli jak společně, tak i tichým čtením individuálně. Po přečtení děti dostaly pracovní listy, na kterých byly otázky týkající se porozumění textu a děti jednotlivě odpovídaly. Ve výtvarné výchově žáci ještě zhlédli přečtený díl „Bob a bobek v supermarketu“ a vyrobili si nejen koláž, ale na závěr ukázku ještě dramaticky ztvárnili. Projektové vyučování se dětem moc líbilo. Bylo naučné a zároveň zdařilé. Společně jsme si užili spoustu zábavy.

Mgr. Michaela Černotová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Podzim v prvních třídách

Od 27. záři do 1. října 2021 v prvních třídách probíhala Integrovaná tematická výuka na téma Podzim. Žáci během této integrované výuky propojovali téma podzim do všech předmětů v rámci týdne. V českém jazyce se naučili básničku, v matematice počítali jablíčka a hrušky, v hudební výchově zpívali o Pyšném dráčkovi, kterého posléze vyrobili v pracovních činnostech. Ve výtvarné výchově nakreslili žáci podzimní strom.

Třídní učitelky Eva Janšová, Eva Jorníčková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Prvňáčci ve škole

Dva měsíce letošním prvňáčkům uplynuly velmi rychle. Naučili se poznávat první písmena, přečtou některé slabiky a jednoduchá slova. Sčítají puntíky, píší číslice. Učí se novým vědomostem a dovednostem.

Získali nové kamarády. Těší se na své školní úspěchy.

Přejeme jim radost z nového poznávání.

Třídní učitelky Eva Janšová, Eva Jorníčková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

HALLOWEEN

V pondělí 1. 11. 2021 oslavili žáci naší školy „HALLOWEEN“. Zapojení do akce pořádané žákovským parlamentem bylo různé. Žáci si vyzdobili třídy v podzimních barvách, vyrobili obrazy z přírodních materiálů, třídy přeměnili na strašidelná místa. Přišli ve strašidelném oblečení nebo v barvách podzimu.  Žákovský parlament vše ohodnotil. Vítězové obdrželi malou sladkou odměnu. Akce se vydařila.

 za ŽP zpracovaly: L. Staňková, S. Hališková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Sbírka potravinové pomoci

Naše škola se pod vedením žákovského parlamentu zapojila do spolupráce s Úmob Hrabová a pořádala potravinovou sbírku pro Potravinovou banku v Ostravě. Děkujeme všem, kteří se   do sbírky zapojili a přinesli i malý dar.

                                                           za ŽP: Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Barvy všude kolem nás

Tak zní téma našeho družinového projektu pro měsíc říjen. Toto období  nelze projít bez povšimnutí. Barvami to jen hýří. Podzim je nejzáhadnějším obdobím roku. Plíží se tiše a neznatelně. Podzimní vánek a mírný chlad obklopují  krajinu již od konce srpna. Vše se stává skutečně tajemným. Podzim má i méně barevnou stránku, období dešťů. Mnozí to považují za čas smutku, odcházení, ale také čas zamyšlení. I přesto, že tento čas má i své chmurné dny, dává nám možnost užívat si života a ponořit se do sebe.

Významnou roli v enviromentální výchově má praktická výzkumná část v přírodních podmínkách. Proto jsme se s dětmi vydali rozvíjet jejich zvědavost do okolního světa přírody. Venkovní procházky jsou pro děti mimořádně příjemné. Je sice trochu smutné, že kolem poletuje listí, ale stát pod barevnými listnáči je milé a zábavné. Žluté javorové listy navozují pocit zlatých lupenů. Zvláště díky slunci jsou více jasnější.

Říjnové téma bylo pokryto všemi druhy dětských aktivit. Na procházkách se děti naučily vidět barvy podzimu, cítit a porozumět kráse světa kolem sebe, vnímat a rozšiřovat představu o podzimních změnách v přírodě. Ve třídě jsme si povídali o ovocných plodech podzimu, které jsme poté vyráběli. Bílé listy tvrdého papíru pokryly syté akrylové barvy a společně s nůžkami a korálkami nám pomohly utvořit jablka, švestky hrušky a šípky, které nyní zdobí chodbu naší družiny.

Aktuálnost tématu umožnila v podmínkách vzdělávacího procesu rozšířit znalost dětí o sezonních změnách přírody na podzim (stromy, ptáci, zvířata, lesní plody, houby, zelenina, ovoce ) a pochopit jednoduché spojení mezi živou a neživou přírodou.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Soutěž Oxford Illustrator

Dne 21. 10. 2021 se žáci naší školy zúčastnili anglicko-výtvarné soutěže Oxford Illustrator. Soutěžící byli rozděleni do tří věkových kategorií a jejich úkolem bylo nakreslit ilustraci k úryvku z anglicky psané knihy. Všichni zúčastnění, tedy Ludmila Vášová V.A,   Jiří Kremser VIII.A a Viktorie Svobodová VII.B si vedli velmi dobře, přičemž poslední jmenovaná svou kategorii vyhrála. Děkujeme všem zúčastněným za skvělou reprezentaci a Viki Svobodové gratulujeme k vítězství.

Mgr. Eva Vránová

Diplom

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Prvňáčci v družině

V  prvních týdnech si naši noví žáčci tříd 1. A a 1. B zvykali na nové prostředí, nové spolužáky a kamarády, ale také na nová pravidla. Také se seznámili s celodružinovou hrou na téma Piráti, ve které budou celý rok soutěžit a sbírat pirátské mince, které si poté mohou vyměnit za sladkou, či dokonce věcnou odměnu. Počasí nám prozatím velmi přálo a tak se všichni malí žáčci mohli pořádně vydovádět na našem školním hřišti, kde můžou využívat herní prvky a věnovat se pohybovým aktivitám a hrám.

Mezi další probíhající činnosti patří také ty výtvarné, pracovní, hudební, dopravní nebo přírodovědné. Také se již stihli zúčastnit dvou soutěží, jedné hádankové a druhé ve skládání puzzle na čas.

V Puzzliádě se podařilo dosáhnout nejkratším časům těmto žákům:

 1. Místo – Viktorie Nytrová, Marek Szabo.
 2. Místo – Diana Robenková, Štěpán Vondráček.
 3. Místo – Tereza Gajdůšková, Kryštof Kalus.

I v takovém nabitém programu ale zůstává čas na volné a spontánní hry s hračkami a stavebnicemi, které si žáčci plně užívají.

Paní vychovatelka, Bc. Barbora Valderová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Pěšky do školy 2021

V tomto roce se naše škola připojila k celorepublikové kampani Pěšky do školy. Akce, která trvala pět pracovních dní od 16. – 22. září, byla zaměřena na udržitelný způsob cestování do školy. Děti dostávaly body, pokud přišly do školy pěšky, přijely na koloběžce, kole či autobusem. Cílem bylo omezit cestování do školy autem, snížit počet automobilů před školou a v neposlední řadě zvýšit samostatnost žáků při cestování do školy.

Akce se velmi podařila, třídy poctivě plnily své třídní tabulky. Probíhaly také  doprovodné aktivity – vyplňování deníků, kreslení obrázků, výuka na dopravním hřišti. Letos se kampaně zúčastnilo 56 škol. Netrpělivě čekáme, zda v takové velké konkurenci uspějeme. Vše se dozvíme na začátku listopadu.

Děkujeme všem rodičům, kteří podpořili své nejmenší děti a několikrát vyměnili jízdu automobilem za cestování autobusem či ranní procházku.

Mgr. Petra Nytrová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

                                                        

Týden evropských jazyků v němčině

V rámci projektového týdne evropských jazyků na naší škole se němčináři zapojili projektem „Český a německý vtip“, kdy si na práci se slovníkem porovnali německý a český smysl pro humor. Vyzkoušeli si pravopis nových slov, překlad krátkého textu a skladbu věty. O tvorbu vtipů spojených s obrazovým vyjádřením se pokusili také začátečníci v 7. ročníku, kde máme dvě jazykové skupiny, dále pak dvě skupiny osmého ročníku a jedna devátého. Mnoho prací měli velmi dobrou jak textovou, tak obrazovou kvalitu.

Mgr. Martin Němec

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Jan Dvořák navštívil výstavu Legio vlak

Žák VIII. A třídy Jan Dvořák navštívil na vlakovém nádraží Ostrava – Svinov velmi zajímavou výstavu Legio vlak.

„O výstavě mi řekl táta a jeli jsme na ni společně. Nejdříve jsme si legionářský vlak sami prohlídli a pak jsme absolvovali komentovanou prohlídku. Nejvíce mě zaujaly uniformy, obytný vůz kde legionáři bydleli, dále sanitní vůz a nejvíce se mi líbil obrněný vagón, kde mně zaujal kulomet Maxim, který jsem měl možnost si osahat a vyzkoušet, dále mě zaujala puška Mosin Nagant a kulomet Chauchat francouzské výroby. Bylo pro mě zajímavé vidět, jak legionáři žili, jaké zbraně používali a zjistit informace o jejich působení v zahraničí. Dozvěděl jsem se, že legionáři velmi přispěli ke vzniku Československa. Výstava se mi moc líbila i proto, že jsem velký fanoušek zbraní,“ sdělil své dojmy z výstavy Jan Dvořák.

Mgr. Martin Němec

Nebyly nalezeny žádné obrázky

PROJEKT – DESATERO PRO MINIMÁLNÍ PREVENCI

V říjnu se naše škola zapojila do projektu podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – DESATERO PRO MINIMÁLNÍ PREVENCI. V rámci projektu se žáci druhého stupně seznámí s vybranou problematikou rizikového chování.    

                                                                                                                            Mgr. Martina Janečková

Nebyly nalezeny žádné obrázky