Školní a třídní vzdělávací akce

Barevný den

Dne 25. listopadu 2022 pořádal žákovský parlament akci nazvanou „Barevný den. Žáci i učitelé přišli do školy v barevném oblečení.. Každá třída si vybrala svoji barvu. Během dne porota procházela třídy a hodnotila, kolik žáků se do akce zapojilo. Nejúspěšnější třídy byly odměněny malou sladkostí. Akce se vydařila.

                                                            za ŽP: Adéla Strakošová, IX. B

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Projekt „Spisovatelem snadno a rychle“

V průběhu měsíce října 2022 byl realizován projekt „Spisovatelem snadno a rychle“ pod vedením p. uč. Karin Kaňovské a třídních učitelů jednotlivých ročníků. Zúčastnili se ho žáci 1. stupně a deváté ročníky.

Žáci byli seznámeni s různými žánry literatury, např. bajka, fantastická a dobrodružná literatura, příběhy s dětským hrdinou nebo povídky. Společně přečetli jednu z knih na dané téma a vypracovali pracovní list k přečtené knize. Tím došlo k prohlubování čtenářských dovedností, schopnosti vyhledávat v textu informace a dále s ním pracovat, uvědomit si jednotlivé části příběhu či povídky a její charakteristické rysy. V některých případech došlo i k propojení a srovnání s filmovou podobou díla.

Při besedě se spisovatelem Janem Svitákem načerpali inspiraci a potřebné informace k pokusu o svou vlastní tvorbu, neboť se následně pokusili samostatně vytvořit další pokračování díla včetně ilustrace svého vlastního příběhu. Jejich práce byly svázány do samostatné „třídní“ knihy.

Součástí tohoto projektu byl i mezinárodní projekt „Záložka do knihy“ s tématem „Můj literární příběh čeká na tvé přečtení“. Děti kreslily dle svého vymyšleného příběhu záložku určenou dětem na Slovensku v partnerské škole v Levicích. Od nich na oplátku obdrží jejich výtvory s případným kontaktem a může vzniknout nová spolupráce s dopisováním.

Nejzdařilejší práce byly oceněny diplomy a knihami a všechny děti získaly sladkou odměnu.        

Mgr. Karin Kaňovská

 

Timbalooloo

Netradiční a tak trochu jinou hudební výchovu poznávaly děti z prvních tříd, kde se společně s lektorem Petrem vydaly objevovat hudební kouzla  propojené neznámou přírodou.

Žáci prvních tříd se tedy vydali na dobrodružnou hudební výpravu za Timbalooloo do krásného prostředí v Africe. Všechny čtyři lekce je provedly různými hudebními rytmy z nevšedních koutů světa. Děti zpívaly, tančily a seznámily se s novými kamarády ,,Djembe“ a ,,Caxixi.“ Timbalooloo je metoda založená na vnímání hudby skrze dětskou fantazii. Pomocí hudebních her a poutavých příběhů žáci poznávali, že hudba je radost a každý je ve své podstatě muzikantem.

Žáci si projekt pěkně užili a na závěr se rozloučili s lektorem Petrem s úsměvem na tváří s písničkou ,, Jimba.“

Mgr. Renáta Erdösová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

HALLOWEEN

V pondělí 31. 10. 2022 oslavili žáci naší školy „HALLOWEEN“. Zapojení do akce pořádané žákovským parlamentem bylo různé. Žáci si vyzdobili třídy v podzimních barvách a přeměnili je na strašidelná místa. Přišli ve strašidelném oblečení nebo v barvách podzimu.  Žákovský parlament vše ohodnotil. Vítězové obdrželi malou sladkou odměnu. Akce se vydařila.

za ŽP zpracovaly: L. Staňková, S. Hališková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Máme za sebou další ročník Příběhů bezpráví

V letošním školním roce jsme se se žáky 9. ročníku zaměřili v tradičním projektu organizace Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví na období 70. a 80. let 20. století – tzv. normalizace. V první části projektu jsme shlédli dokumentární filmy na téma jídla a oblečení té doby, diskutovali jsme a srovnávali v tomto ohledu s dnešní dobou.

V druhém díle projektu jsme mohli opět po roce mezi námi přivítat dceru vězně z 50. let paní Evu Langrovou. Tak nejprve žákům přiblížila osud jejích otce, který byl v době komunismu v dlouholetém vězení a následně osud svůj. Následovaly zvídané otázky žáků, které se věnovaly převážně srovnání doby, kdy vyrůstala v době komunismu paní Langrová a doby v které žijí naši žáci.

Děkuji všem žákům 9. ročníku za velmi aktivní přístup v tomto dvoudílném projektu.

Mgr. Martin Němec

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Workshop Centra cirkulární módy

Na přelomu září a října se žáci tříd 2.A,B, 3. A a 5.A,B zúčastnili výukových programů, které pro nás připravilo Centrum cirkulární módy, jehož činnost je zaměřena zejména na udržitelnou módu. Během programů žáci zjistili, z jakých materiálů, jak a kde se vyrábí oblečení, nebo si na příkladu kompostování ukázali rozdíl mezi přírodními a umělými materiály a jejich cykly. Na konci zažili práci s odpadovým textilním materiálem a vyrobili si klíčenky. Těmito workshopy jsme navázali na téma udržitelného rozvoje, které bylo v loňském školním roce zpracováváno v rámci projektu Světová škola.

Mgr. Lenka Kudlejová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Řemeslo má zlaté dno

Dne 6. 10. 2022 se dvě šestičlenná družstva žáků 9. ročníku naší školy zúčastnily soutěže Řemeslo má zlaté dno.

Celkem bylo do této soutěže zapojeno 18 týmů z celé Ostravy. Žáci si vyzkoušeli na jednotlivých stanovištích praktické i vědomostní znalosti a dovednosti. Našli zde zástupce středních škol společného stravování, zdravotnické školy, zemědělské, ale i střední školy stavební, technické či průmyslové. V soutěži se hodnotila spolupráce ve skupině, pochopení úkolu a provedení zadaného úkolu.

Prakticky si žáci vyzkoušeli např. řezání dlaždic, znalost zdravých a nezdravých potravin, aranžovat květiny, zapojit elektrický obvod, poznat druhy osobních aut a jejich země původu, znalost podmínek výběru střední školy a budoucího povolání a mnoho dalších aktivit.

Soutěž tak pomáhá žákům při výběru střední školy.

Družstvo naší školy složené z žáků 9. třídy se umístilo na 4. místě, družstvo 9. B třídy na 5. místě z celkového počtu 18 týmů.

Mgr. Alena Gomolová
výchovný poradce

Nebyly nalezeny žádné obrázky

                                                                                                         

 

Policie s majáčkem

V pondělí dne 26. 9. 2022 proběhla na naší škole beseda pro prvňáčky – Policie s majáčkem. Hlavním tématem byla bezpečnost dětí. Žákům bylo prezentováno několik nebezpečných situací, ve kterých se mohou kdykoliv sami ocitnout. Na obrázcích pak rozlišovali správné a nesprávné situace a povídali si o bezpečném chování nejen ve škole, ale i na hřišti a doma.

Na závěr předvedli základní výbavu každého policisty s vysvětlením, k čemu jednotlivé součásti výstroje slouží. Nejpoutavější část besedy nastala, jakmile si žáci mohli vyzkoušet policejní pouta.

Beseda byla poučná a děti si kromě zajímavých a důležitých informací odnesly i policejní omalovánky.

Mgr. Renáta Erdösová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Týden evropských jazyků ve výuce němčiny

Také žáci studující na naší škole německý jazyk jako druhý cizí jazyk se ve dnech 26. – 30. září zapojili do každoročního projektového týdne evropských jazyků.

V 7. ročníku pracovali začátečnici s německou abecedou a pravopisem prvních německých slov. V 8. ročníku psali žáci krátký německý text na téma koníčky a volný čas. V 9. ročníku představili naši studenti Ostravu jako město se svými památkami, symboly a zajímavými místy přímo v samotném městě a jeho okolí.

Děkujeme žákům za odvedenou práci.

Mgr. Martin Němec

 

Naši prvňáčci – První školní den ve škole

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Pasování na čtenáře

V polovině června byli žáci prvních ročníků slavnostně pasováni na čtenáře. Výjimečnému aktu předcházelo pásmo písní a básní pro radost všech přítomných.

Přejeme všem dětem mnoho pěkných chvil u čtení, chtění dozvídat se a objevovat v knihách další nové světy.

Eva Jorníčková, tř. učitelka 1. A, Eva Janšová, tř. učitelka 1. B

 

 

Výlet za odměnu

Ve středu 8. 6. 2022 vyrazili vybraní žáci 1. – 9. ročníku po dvou letech na výlet za odměnu. Letos jsme navštívili ZOO OLOMOUC. Děti čekal bohatý program (projížďka SAFARIvláčkem, prohlídka ZOO s průvodcem, seznámili se s různými přírodninami, mohli si pohladit a nakrmit zvíře). Tyto aktivity se dětem moc líbily. Součástí programu byl i oběd. Potom jsme se zdravě unaveni vypravili na zpáteční cestu. Akce se vydařila a už se všichni těší na příští výlet.

za ŽP: Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Ani letos jsme nechyběli v televizní soutěži Bludiště

I letos se naše škola prezentovala v rámci populární soutěže České televize Bludiště. Soutěžní tým se jmenoval Slavný Titanic a tvořili ho čtyři žáci 9. ročníku – Michael Baudiš, Tadeáš Bimka, Vendula Fajkusová a Patrik Doležílek. Jako podporu měli z hlediště své spolužáky a žáky VIII. B třídy.

Náš tým se postavil soupeři z Plzně a nebyl daleko od vítězství. Úspěšně prošel laserovými paprsky, házením Bludišťáků, vědomostními otázkami na téma zeměpis a geometrie. V této soutěži se vše rozhoduje v posledním kole, kde jsme vedli na počet Bludišťáků 35:32, ale závěr patřil soupeři z Plzně.

I tak děkujeme panu učiteli Janků, paní učitelce Klimundové a všem žákům za reprezentaci školy a podporu týmu při natáčení v České televizi. O přesném termínu vysílání našeho dílu vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Mgr. Martin Němec

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Deváťáci si udělali na rozlučku No-backpack day

Školní docházka našich deváťáků se pomalu chýlí ke konci, a tak si poslední dny na naší kole zpestřili zapojením se do akce No-backpack day. Tato akce, kdy si žáci donesou do výuky své školní pomůcky v netradičních zavazadlech a obalech je trendem na sociálních sítích (hlavně Tik Tok) a má svůj původ v USA. Do této akce se zapojují školy po celé České republice a je velmi pravděpodobné, že v příštím školním roce tuto akci zorganizuje na naší škole také žákovský parlament. Deváťáci ukázali originální náhražky klasických školních batohů a potvrdili, že fantazii se meze nekladou.

Mgr. Martin Němec

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Zúčastnili jsme se Energy Veolia ve streetbasketbalu

Náš tým chlapců nechyběl v Trojhalí Nová Karolína na 2. ročníku Energy Veolia ve streetbasketbalu. Náš tým tvořili: Michael Látal (IX. třída), Jiří Neuwirt (VIII. A), Lukáš Holek (VIII. B) a Jiří Stark (VII. A). V základní skupině jsme hned v prvním utkání proti Orlové – Lutyni sahali po vítězství. Vedli jsme 4:1, ale nakonec jsme prohráli košem dvě sekundy před koncem 5:4. Další los turnaje, který měl opravdovou basketbalovou kvalitu, nepřál. Druhým naším soupeřem v základní skupině bylo Sportovní gymnázium Ostrava, které mělo tým hráčů specializovaných na basketbal, stejně jako náš osmifinálový soupeř ZŠ Gen. Píky. Obě utkání jsme sice prohráli, ale dokázali jsme se bodově prosadit. Pro naše kluky to byla další cenná sportovní zkušenost a my jim děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Martin Němec

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Beseda s vodícím pejskem

V pondělí jsme měli vzácnou návštěvu. Přijel za námi pan Holba se svou fenkou Amy. Pan Holba pracuje v Charitě sv. Alexandra a Amy je mu každodenním společníkem. Není to totiž jen obyčejná fenka, ale Amy má speciální výcvik, jako vodící pes pro nevidomé. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých, ale hlavně užitečných informací o životě a práci vodícího pejska, o každodenních těžkostech, ale i radostech lidí s handicapem a  nechyběly ani praktické ukázky.

Na podporu Charity sv. Alexandra si můžete zakoupit krásné výrobky z jejich dílny na www.charita-sv-alexandra.cz

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Dětský den ve školní družině

Ve středu 1. 6. 2022 jsme s dětmi ze školní družiny oslavili Mezinárodní den dětí na naší školní zahradě. Děti se zúčastnily „Pohádkové stezky“, která se skládala ze 17. stanovišť. Z každého stanoviště získali jedno písmenko do pohádkové tajenky.

Dva vítězné týmy získaly věcné ceny a všechny zúčastněné děti byly odměněny pamětním listem a drobnou, sladkou odměnou.

Za kolektiv vychovatelek Bc. Barbora Valderová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

Naše základní škola se tradičně zúčastnila dopravní soutěže mladých cyklistů. Dne 13. 5. 2022 na ZŠ A. Kučery v Ostravě – Hrabůvce proběhlo okresní kolo soutěže, kterého se zúčastnila dvě družstva, která postoupila z obvodního kola. Ve velké konkurenci družstev z celé Ostravy se naší reprezentanti neztratili.

Družstvo I. kategorie ve složení: V. Petrová, E. Jendrysková, S. Mihal – 5. A, T. Demjan – 5. B  – obsadilo ve velmi silné konkurenci 3. místo (bronzová medaile). Družstvo II. věkové kategorie, které bylo ve složení A. Janeček – 6. A,  A. Fiedorová, V. Strakošová, V. Fiala – 6. B – obsadilo 6. místo.

Všem patří velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy.

 Mgr. Libuše Staňková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Český den proti rakovině 2022

Dne 11. května 2022 se naše škola opět zapojila do celostátní akce ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ  –  celonárodní veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, tentokrát s tematickým zaměřením – prevence nádorů děložního čípku a varlat. Účelem sbírky je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť, zlepšení kvality života onkologických pacientů.

Naše škola obdržela na prodej 250 ks žlutého kvítku měsíčku lékařského s fialovou stužkou. O kytičky byl velký zájem, všechny byly rychle prodány.

Výtěžek sbírky byl: 5 121,00 Kč.                       

Žákovský parlament mockrát děkuje všem, kteří se do sbírky zapojili a zakoupili si kytičku  za 20,00 Kč.  Přispěli tak na užitečnou věc.

Za žákovský parlament: Mgr. Libuše Staňková a Mgr. Simona Hališková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Recitační soutěž II. stupně

Ve čtvrtek 5. 5. 2022 jste mohli na škole slyšet verše českých a světových básníků. Konalo se totiž školní kolo recitační soutěže pro žáky 6. – 9. ročníku. Všichni recitátoři předvedli skvělé výkony, a proto porota ve složení p.uč. A. Opletalová, p. uč. P. Stekerová a p. uč. J. Mandalinič měla těžký úkol.
Nakonec rozhodla takto:

I. kategorie 6. – 7. třída

 1. místo – A. Chlupatá, 6. A
 2. místo – A. Fiedorová, 6. B
 3. místo – L. Balážová, 6. A

II. kategorie 8. – 9. třída

 1. místo – E. Nováková, 9.tř.
 2. místo – S. Markantová, 8. A
 3. místo – D. Šulek, 8. B

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme.

                                                                                                                                  Mgr. A. Opletalová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Naše základní škola se tradičně zúčastnila dopravní soutěže mladých cyklistů. Akce proběhla 29. 4. 2022 na ZŠ A. Kučery v Ostravě – Hrabůvce.

Celé dopoledne bojovala družstva se zručností v jízdě na kole, s jízdou podle pravidel silničního provozu, s testy z pravidel silničního provozu a se znalostmi z první pomoci. Družstvo I. kategorie ve složení: V. Petrová, E. Jendrysková, S. Mihal – 5., A, T. Demjan – 5. B  – obsadilo ve velmi silné konkurenci 2. místo (stříbrná medaile). Družstvo II. věkové kategorie, které bylo ve složení A. Janeček – 6. A,  A. Fiedorová, V. Strakošová, V. Fiala – 6. B,  získalo bronzovou medaili (3. místo). Obě družstva postoupila do okresního kola soutěže. Okresní kolo soutěže proběhne 13. 5. 2022 opět na ZŠ A. Kučery v Ostravě – Hrabůvce. Oběma družstvům budeme držet palce.           

Všem patří velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Libuše Staňková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

                                                                                                                         

 

Světová škola – Hrabovský swap

Dne 26. 4. 2022 se na naší základní škole uskutečnila akce s názvem „Hrabovský swap,“ kterou zorganizovali učitelé a žáci zapojení do projektu Světová škola. Během ní měli návštěvníci možnost přinést, odnést nebo vyměnit rozmanité kousky jarního a letního oblečení, které už jejich majitelé nenosí a skončily by tak ve sběrném kontejneru na textil.

Součástí bylo také promítání filmu s tématem upcyklace, výstava žákovských prací na téma udržitelné a rychlé módy v galerii školy a interaktivní přednáška: Cirkulární móda, nová příležitost pro vaši skříň i planetu, kterou pro nás připravilo Centrum cirkulární módy z Ostravy – Poruby.

Věříme, že tato akce byla nejen možností netradičního setkání v prostorách školy, ale také přispěla k zamyšlení nad souvislostí našeho vlastního spotřebitelského chování s dopady módního průmyslu na životní prostředí. Výtěžek dobrovolného vstupného putoval na podporu aktivit Centra cirkulární módy, se kterým budeme dále spolupracovat v rámci workshopů pro naše žáky.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další komunitní setkání v rámci projektu Světová škola.

Za tým Světové školy

Mgr. Lenka Kudlejová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Velikonoce a jaro v ŠD

A přišlo dlouho tak očekávané jaro.  Celý svět kolem nás prozářený paprsky jarního sluníčka se naplnil radostí. Obloha na jaře je neobvykle modrá. Je tak příjemné slyšet cvrlikání ptáků a šumění potoků. Přišla nejen nová doba, ale i nový život. Teplo a sluníčko nás vytáhlo ven. Je zajímavé se na jaře procházet  a sledovat, jak se příroda probouzí a říše sněhové královny mizí. Kdo by chtěl sedět doma?

Změny, které sluníčko svým teplem venku provedlo, nebylo pro děti těžké najít. Na stromech jsme viděli, jak začíná kvést listí, jmenovali  jsme si ptáky, kteří překonali tu velkou vzdálenost, aby se k nám vrátili z teplých krajin, kochali se tulipány, fialkami, konvalinkami, narcisky, sněženkami, hyacintami.

Nový radostný svět nás inspiroval ke kreativním činnostem ve třídách a prostor družinové chodby se  rozzářil barevnou vegetací z papíru. Rozkvetla celá chodba.

Nezapomněli jsme ani na největší jarní svátek Velikonoce. Povídání o nich bylo pro děti radostné a pestré. Nebyl nikdo, kdo by nevěděl co je karabáč, proč se zdobí pentlemi . Ovšem málo dětí bylo těch , kteří věděli proč je vajíčko symbolem tohoto svátku a že Velikonoce jsou svátkem především křesťanským. A tak bylo dobré opět se zamyslet nad svými činy. Dobrými, ale i špatnými.

Protože děti milují pohyb, Velikonoce jsme oslavili na školním hřišti soutěží , jejíž výsledky byly sladce odměněny.¨

Jaro přineslo všem radostný čas!

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

 

Světová škola – ReFashanda 2022

V rámci zapojení do projektu Světová škola jsme se v pátek 22. 4. 2022 zúčastnili prvního ročníku Festivalu o udržitelné módě ReFashanda 2022, který probíhal na Černé louce v Ostravě. Akce byla součástí celosvětového týdne udržitelné módy Fashion Revolution Week.

Během festivalu jsme se mohli věnovat tématům o udržitelné módě, pochopili jsme rozdíl mezi slow fashion a fast fashion, jakým způsobem funguje módní průmysl. Shlédli jsme ukázky tradičních textilních technik, řemesel a dílen. Zapojili jsme se i do doprovodných programů v podobě různých workshopů:

 • O kouzelném kolovrátku – motiv výroby textilu v ukázkách z evropských pohádek
 • Velké textilní příšery a jak vznikají – návrh a výroba textilních příšer
 • Od ovečky k ponožkám – od zpracování ovčí vlny až po výrobu ponožek
 • Z čeho jsou vyrobeny naše boty – boty s využitím recyklovaných materiálů a přírodních zdrojů

Festival se nám velmi líbil a navážeme na něho v rámci další školní akce – HRABOVSKÝ SWAP – Přines – vyměň – odnes, který se uskuteční dne 26. 4. 2022 v budově naší školy.

Za tým Světové školy

Ing. Romana Šebestová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Světová škola

V rámci našich aktivit v projektu Světová škola proběhlo v prostorách  ZŠ Ostrava-Hrabová během měsíce dubna focení s hashtagem: #whomademyclothes.  Chtěli jsme se tak připojit k myšlenkám hnutí Fashion Revolution, které vzniklo v Londýně v návaznosti na pád textilní továrny v bangladéšském Rana Plaza, kde zahynulo 1 130 lidí a více než 2 500 bylo zraněno. Volání Fashion Revolution obletělo celý svět a každý rok, v době pádu továrny, se lidé fotí v oblečení naruby s viditelným štítkem výrobce s otázkou:  Who made my clothes? Nejde jen o apel na módní značky, ale také o výzvu směrem ke spotřebitelům, aby se zamysleli nad tím kde, z čeho a za jakých podmínek bylo vyrobeno jejich oblečení.

Za tým Světové školy

Mgr. Lenka Kudlejová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Tadeáš Bimka – 2. místo v okresním kole SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2022

Školního kola soutěže Matematický klokan 2022 se ve školním roce 2021/22 zúčastnilo celkem 139 žáků školy ve třech kategoriích.

Výrazného úspěchu dosáhl Tadeáš Bimka (IX.r.) v okresním kole této soutěže. Z celkového počtu 1517 řešitelů okresu Ostrava obsadil skvělé 2.místo.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.  

Mgr. Alena Gomolová

                                                                        

 

HRABOVSKÝ SWAP

PŘINES-VYMĚŇ-ODNES. Výměnný bazárek jarního a letního oblečení.

 

Deváťáci se zúčastnili festivalu Jeden svět na školách

Konečně plnohodnotně po době covidu jsme se mohli zúčastnit s žáky 9. ročníku naší školy festival dokumentárních filmů na téma a lidských práv a aktuální situace ve světě – Jeden svět na školách.

V Minikině kavárna v centru Ostravy jsme nejprve shlédli dokumentární film Zatracená práce, který pojednával o pozici nezávislých médií v Rusku za vláky prezidentů Medveděva a Putina. Konkrétně se jednalo o strastiplnou cestu nezávislé televize Déšť, která byla nakonec v Rusku zrušena.

Po shlédnutí dokumentárního filmu následovala beseda organizátorky festivalu s žáky na téma současné války na Ukrajině a tamního života a života v Rusku s důrazem na porušování lidských práv a omezování práva na svobodné a nezávislé informace.

Mgr. Martin Němec

 

Tadeáš Bimka má sebou okresní kolo dějepisné olympiády

I v letošním ročníku dějepisné olympiády jsme měli v okresním kole, které pořádal ZŠ Mitušova v Ostravě – Hrabůvce své želízko v ohni. Okresního kola se zúčastnil vítěz škola školního – Tadeáš Bimka z IX. třídy. 51. ročník byl zaměřený na téma – Šlechta v proměnách času a zavedl nás do českého středověku a novověku. S náročným písemným testem se v okresním kole Tadeáš Bimka popasoval velmi dobře a v silné konkurenci 48 studentů základních škol a víceletých gymnázií obsadil 25. místo.

Děkujeme Tadeášovi za příkladnou reprezentaci školy.

Mgr. Martin Němec

 

Vendula Fajkusová s Matyášem Dohnalem v soutěži TGM

I letošním ročníku celorepublikové soutěže Masarykova demokratického hnutí máme svá želízka v ohni. Každoročně jsme v této dějepisné soutěži na památku našeho prvního prezidenta samostatného státu úspěšní a letos se o to pokusila dvojice žáků IX. třídy – Vendula Fajkusová a Matyáš Dohnal. Oba naši žáci si vybrali literární díla o životě, politice a činnosti T. G. Masaryka, aby následně vypracovali historické eseje. Vendula Fajkusová se věnovala rodině a soukromí Masaryka. Matyáš Dohnal svoji práci pojal na téma myšlenek a politické činnosti tohoto velikána našich dějin.

Práce našich žáků byly odeslány do pražského centra Masarykova demokratického hnutí, kde je posoudí odborná porota a na podzim tohoto roku se dozvíme výsledky.

Děkujeme naším žákům za studium a reprezentaci školy.

Mgr. Martin Němec

 

Z činnosti IV. oddělení školní družiny

Každý den po obědě děti relaxují při četbě příběhů a pohádek, či povídání o zajímavostech.  Potom si vybírají podle svého zájmu z nabízených činností. Hrají stolní a společenské hry, stavějí ze stavebnic, skládají puzzle nebo se rozhodnou pro zájmovou činnost.

Vyzkoušely si například zapouštění barev do klovatiny, do vlhkého podkladu, voskovou techniku, enkaustiku, origami, tisk rukou, houbičkou, korkovou zátkou, atd. Zlepšily se hodně v práci s nůžkami a pečlivém vybarvování mandal, nebojí se využívat svých schopností k tvoření. 

Hodně dětí si rádo hraje na školu. Naše oddělení se velkou mírou podílelo na vánoční výzdobě družiny a školní jídelny. V současné době pracujeme na tvorbě pohádkových hrdinů ze zažehlovacích korálků.

Šárka Tomíčková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Zima ve školní družině

Roční období se střídají jedno za druhým a přinášejí své krásy, změny i zázraky. Čas rychle utíká, děti rostou a vše je zajímá. Zima s sebou přináší chlad a vánice. Většinu zimních dnů se slunce skrývá za hustými šedými mraky. Z nebe padá sníh a vše kolem zakrývá bílou přikrývkou. Řeky, jezera a malé potůčky zamrzají a pokrývají se vrstvou ledu. Zima i přes chlad, který přináší, přináší dětem mnoho radosti a otevírá spoustu příležitostí. 

Předškolnímu a školnímu vzdělávání je ročním obdobím přikládán velký význam. I naše družinové projekty rozšiřují představy dětí o charakteristických rysech období. A tak i letošní práce prezentovaly tvůrčí schopnosti dětí o zimních přírodních jevech.

Opět byly děti seznámeny s jevy neživé přírody jako jsou mráz, vánice, silný vítr, s vlastnostmi sněhu (bílý, křupavý, drobivý, studený, nadýchaný). Nezapomnělo se také na zvířátka v zimě a jejich životní styl v tomto  nechladnějším období roku. 

I když je zima obdobím, kdy příroda spí, na chodbě naší družiny mezitím vyrostl strom. Nebude potřebovat sluníčko, ani vláhu. Je totiž papírový. Ale jistě pokvete. Bude kvést výtvory našich dětí, protože slouží nejen jako designový prvek, která zútulnil prázdnou část chodby, ale také jako nástěnka prezentující aktuální období roku.

                                                                                              Za kolektiv vychovatelek Mgr. Petra Dvorská

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Valentýn v naší škole

I na naší škole jsme oslavili „Valentýna“. Byla to akce žákovského parlamentu. Na vrátnici školy byla krabice, do které mohli žáci vhazovat lístky s přáním.
V pondělí 14. 2. 2022 byly „valentýnky“ rozdány. Každý adresovaný obdržel svoji.

Akce se vydařila, bylo to skvělé.

Za ŽP: Libuše Staňková, foto: Ondřej Smělík (IX.)

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Valentýn v 5.B

Letošní valentýnskou oslavu si žáci 5.B konečně užili. Aktivně se zapojili do tvorby a odesílání Valentýnek a příjemců i odesilatelů bylo v naší třídě hojné zastoupení. Velkou radost dětem udělala jejich nová spolužačka, Natálie Plzáková, která s pomocí své maminky upekla úžasné valentýnské cupcaky a všichni si moc pochutnali.

Oslavou tohoto „svátku“ jsme pokračovali i ve výtvarné výchově, kde děti také tvořily ve valentýnském duchu a na závěr si stihly i zatančit podle JUST DANCE. Naše třídní oslava se opravdu vydařila. Nám všem vykouzlila úsměv na tváři.

Mgr. Michaela Černotová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Tadeáš Bimka vítězem školního kola dějepisné olympiády

Deset žáků druhého stupně naší koly se zúčastnilo školního kola 51. ročníku dějepisné olympiády, která je letos zaměřena na šlechtu v proměnách času.

S nelehkým písemným testem se nejlépe popasoval žák X. třídy Tadeáš Bimka, který postupuje do okresního kola, které se uskuteční v březnu na ZŠ Mitušova 16 v Ostravě – Hrabůvce. Na druhém místě skončil loňský vítěz Matyáš Janeček ze VII. B třídy a bronzový stupínek obsadil Jakub Šochman z VIII. B. Nejen třem nejlepším řešitelům ale všem účastníkům děkujeme, že si opět po roce vyzkoušel dějepis trochu z jiné a obtížnější stránky.

Mgr. Martin Němec

Soutěž „Vánoční třída“

Dne 20. 12. 2021 byla vyhodnocena žákovským parlamentem soutěž „Vánoční třída“. Zapojily se do ní všechny třídy naší školy. Úkolem bylo vyzdobit třídu v adventním období. Všechny třídy se této činnosti zhostily velmi dobře. Rozhodování poroty složené z vyučujících a členů žákovského parlamentu bylo velice těžké. Nejlépe vyzdobenými třídami dle poroty byly tyto: 1. stupeň – třídy 1. B, 1. A a 2. A. Na 2. stupni to byly třídy 6. B, 6. A a 8. B. Vítězům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za snahu a krásně vyzdobené třídy.

Za ŽP: Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Dobrá zkušenost pro Tadeáše Bimku a Adama Chybu

I v letošním školním roce jsme neodmítli nabídku Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě – Porubě, abychom se zúčastnili řečnické soutěže k Mezinárodnímu lidských práv.

Tentokrát jsme nominovali dvojici žáků IX. třídy Tadeáše Bimku a Adama Chybu, kteří soutěžili s multimediální prezentací a slovním projevem na téma letošního ročníku soutěže – Právo na informace. Naši žáci se zaměřili na pojetí informací v dnešním světě internetu a mnoha dalších médií, na tzv. hoaxy a fake news a do historie se podívali v tématu cenzura za druhé světové války v Protektorátu Čechy a Morava.

I když se naši žáci neumístili v konkurenci deseti týmů na medailových pozicích, děkujeme jim za reprezentaci školy. Určitě to pro ně byla cenná zkušenost do dalšího studia na střední škole.

Mgr. Martin Němec

 

Mikuláš

Dne  6. 12. 2021  pořádal  žákovský parlament tradiční akci  „Mikuláš“ pro žáky naší školy. Žáci devátého ročníku navštěvovali třídy na prvním  stupni a nadělovali  žákům různé sladkosti.

Všichni byli spokojeni. Akce se vydařila.

                                                                          za ŽP: Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Naši bývalí žáci Ondřej Nitra a Zdeněk Vejmola získali druhou cenu v soutěži TGM

Skvělého úspěchu dosáhli dnes již naši bývalí žáci IX. ročníku Ondřej Nitra a Zdeněk Vejmola. Oba se zapojili do celorepublikové soutěže Masarykova demokratického hnutí, aby studovali na základě literárních pramen život a dílo našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka.

Ondřej Nitra vytvořil práci s názvem Masaryk za velké války, kdy se zaměřil na život velikána našich dějin během první světové války, kdy se pomalu blížilo konečně založení Československého státu.

Zdeněk Vejmola psal práci pod názvem Masaryk – nositel pravdy, kde se zaměřuje na názorovou různorodost a pestrost prvního československého prezidenta a hledání pravdy.

Oba žáci získali v celorepublikové soutěži druhé místo a s ním spojené finanční ohodnocení, čestné uznání a knižní publikace o našem prvním prezidentovi.

Děkujeme jim za reprezentaci školy a gratulujeme k výbornému úspěchu.

Mgr. Martin Němec

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Besedou s pamětníkem jsme završili letošní ročník Příběhů bezpráví

I v letošním školním roce jsme se s IX. třídou zapojili do projektu Jednoho světa na školách – Příběhy bezpráví.

V první části projektu jsme se zaměřili na rok 1968 a pomocí filmových materiálů jsme studovali a rozebírali činy Jana Palacha a Jana Zajíce, kteří se upálili na protest proti okupaci vojsk Varšavské smlouvy. V druhé části projektu jsme měli besedu s pamětníkem, kdy mezi nás zavítala dcera politického vězně z 50. let 20. století – člena Národní sociální strany, pana Bureše, Eva Langrová. Paní Langrová v zajímavé přednášce vylíčila žákům osud svého otce, který byl komunistickou justicí odsouzen k trestu 22 let vězení a svůj osud na pozadí dramatických dějin 20. století od doby politických procesů v čele s popravou Milady Horákové.

Celý projekt byl velmi přínosný pro výuku dějin 20. století, na kterou se v IX. ročníku zaměřujeme.

Mgr. Martin Němec

 

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Třídní projekt „COOKING SHOW“

V měsíci listopadu realizovala třída 8. A projekt, v němž byly propojeny jejich znalosti a dovednosti z anglického jazyka a pracovních činností – vaření. Skupinky žáků si přichystaly recept na libovolný pokrm, který si přeložily do angličtiny a nachystaly si scénář k natáčení videa. Ve cvičné kuchyni pak žáci pekli, smažili a vše natáčeli. I přes počáteční nervozitu se úkolu všichni zhostili výborně a akci si užili.

Mgr. Eva Vránová

Cooking show 1

Cooking show 2a

Cooking show 2b

 

 

Badatelská výuka ve III. A – Měřím, vážíš, bádáme

„Škola hrou“, by se mohla jmenovat badatelská výuka v prvouce 3. ročníku. Žáci si prakticky vyzkoušeli, jak vážit různé suroviny a měřit sebe i předměty, ve skupinkách zjišťovali odpovědi na různé záludné otázky a také si vyrobili těsto na perníčky. Bylo velmi inspirující je pozorovat, jak se se zájmem snaží přijít na to, jak změřit délku nohou všech členů skupiny, jak zjistit, kolik gramů váží hrách v misce, jaká je vlastně teplota teplé vody v umývárně a spousta jiných zadání. Největší úspěch však slavila výroba perníkového těsta, které si společně upečou na Mikuláše.

Mgr. Karin Kaňovská

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Soutěž Bobřík informatiky

Ve dnech 8. 11. – 19. 11. 2021 se žáci 5. – 9. ročníku zapojili do soutěže Bobřík informatiky, informatické soutěže pro žáky základních a středních škol. Soutěže se zúčastnilo 110 žáků v jednotlivých kategoriích. Každý žák vyplňoval test na počítači zaměřený na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a na digitální gramotnost. Žáci vyplňovali online test, v němž vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce.

Úspěšnými řešiteli celostátního kola se stalo 30 žáků, kteří získali v soutěžním testu více než 120 bodů a získali tak zasloužené Pamětní listy. Nejvyššího počtu bodů za jednotlivé kategorie získal Jakub Maixner (V. A) v kategorii Mini, Aneta Míčková (VI. A) v kategorii Benjamin a Tadeáš Bimka (9.r) v kategorii Kadet.

Ing. Romana Šebestová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Projekt – S Večerníčkem za pohádkou

Měsíc říjen byl věnován projektu S Večerníčkem za pohádkou s cílem rozvíjet čtenářskou gramotnost dětí na 1. stupni. Žáci se seznámili s vybranými českými autory a ilustrátory dětských pohádek. Fond žákovské knihovny byl rozšířen o nové tituly pro hromadné čtení.

Učitelé jednotlivých ročníků měli k dispozici prezentace zaměřené na poznávání jednotlivých pohádek a postav z Večerníčků, prezentace o jednotlivých autorech a ilustrátorech, obrazový materiál spisovatelů a ilustrátorů, sady pracovních listů k jednotlivým příběhům ze zakoupených sad knižních publikací, kartičky a pexesa, knihy, výtvarný materiál a tematické záložky. Všechny činnosti probíhaly jako celodenní projektové vyučování v knihovně a kmenových třídách.

Výuka děti zaujala a bavila. Probudila zájem si rozečtené knihy zapůjčit a dočíst doma. Žáci si prověřili své znalosti o pohádkách českých autorů, rozšířili si vědomosti o ilustrátorech a zdokonalili své čtenářské dovednosti a porozumění čtení. Vyzkoušeli si také práci ilustrátora knihy. Jejich výtvory byly vystaveny v Galerii na chodbě školy. Průběh projektových dní byl zaznamenán na fotografiích, které si můžete prohlédnout v galerii

Mgr. Karin Kaňovská

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Třída I. A 

Žákům se tento projekt velice líbil. Měli radost, že mohou hádat znělky Večerníčků a trošku upustit páru. Hned co se znělka ozvala, začali žáci spontánně opouštět své lavice a začali tančit. Byli rádi, že mohli slyšet ukázku z knížky, kterou četla jejich paní učitelka.

Mgr. Eva Jorníčková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Třída I. B 

Děti prožily krásné chvíle s českými pohádkami z Večerníčků, poznávaly znělky k některým pohádkám. Všichni se seznámili se s jejich autory, sestavovali pohádkové osnovy, vyrobili si záložku do knihy, která jim celý program bude připomínat.

Mgr. Eva Janšová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Třída II. A 

Děti v rámci tohoto projektu navštívily školní knihovnu, kde se jim moc líbilo. V knihovně jsme si zapůjčily knihy a přečetli jednu pohádku. Všechny úkoly děti plnily s nadšením a velmi je bavily. Na závěr každý dostal záložku jako dárek, ze které měly děti velkou radost.

Mgr. Kateřina Kraváriková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Třída II. B

Také třída II.B  se s radostí účastnila tohoto projektu. Propojili jsme téma i s ukázkou vlastních knížek od spisovatele V. Čtvrtka, představení své knihy a společná četba děti velmi bavila. Při hře pexeso s pohádkovými postavičkami slavili všichni úspěch. Ve výtvarné výchově jsme nakreslili pohádkové postavičky z děl V. Čtvrtka. Projektový týden jsme zakončili i zpěvem melodické písně k českému večerníčku.

                                                                                  Mgr. Tereza Herzánová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Třída III. A

V projektovém dni S Večerníčkem za pohádkou si děti připomněly pohádkové postavy provázející jejich dětství. Vyzkoušeli si nejen to, zda poznají pohádkové dvojice, ale také, zda si pamatují klasické pohádky a jejich názvy. V prezentaci na ně čekaly různé úkoly, mimo jiné i poznávání pohádek podle úvodních znělek. Společnou četbou a prezentací se seznámili se spisovatelem a ilustrátorem Josefem Čapkem. Své čtenářské dovednosti pak vyzkoušeli v doplňovačkách, křížovkách a zábavných úkolech prostřednictvím pracovních listů.  Své komunikační dovednosti využili v dramatizaci příběhu O kočičce a pejskovi, jak myli podlahu.

Povolání ilustrátora pak napodobili kresbami s textem a vytvořili tak velice pěknou nástěnku. Jednotlivé činnosti žáky zaujaly a bavily, což dokazuje i velký zájem si knihy půjčit domů a dočíst jednotlivé příběhy.

Projekt lze hodnotit jako velmi zdařilý a určitě bude prohlubovat povědomí dětí o dalších spisovatelích a ilustrátorech, kteří na ně čekají v navazujícím projektovém vyučování.

Mgr. Karin Kaňovská

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Třída III. B

V projektu jsme se dozvěděli něco o postavičce Večerníčka, jeho znělce a na interaktivní tabuli jsme sledovali neznámé i oblíbené večerníčky. Celé dopoledne děti plnily úkoly z pohádky O pejskovi a kočičce. Na chvíli se všichni proměnili v herce, vzápětí jako ilustrátoři vyzdobili třídu obrázky z pohádky Jak pejsek s kočičkou myli podlahu a nakonec jako spisovatelé zkusili vymyslet vlastní příběh. Dětem se pohádkové dopoledne moc líbilo a už se těšíme na další ročník, ve kterém se budeme věnovat dalšímu spisovateli a jeho pohádkám.

Mgr. Jana Slamiaková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Třída IV. B

První etapa projektu se uskutečnila v knihovně, kde si žáci sami vyhledávali ilustrátory českých knih. Ilustrace knih přešly do druhé etapy – poznávání znělek večerníčků. Tato etapa se žákům velice líbila  a opakovala se několikrát za sebou. Prezentace s doplňovacím testem byla na závěr výuky a proběhla s velkým nadšením. V této etapě žáci potvrdili znalosti a úspěšnost projektu.

Věřím, že dovednosti a znalosti si trvale uchovají v paměti.                                                                                                                                      

 Mgr. Šárka Stiborová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Třída V. A

Několikadenní zastavení u knihy Bob a Bobek bylo příjemným návratem k oblíbeným postavám českého večerníčku. Četli jsme povídky, ke kterým jsme vyplňovali křížovky, odpovídali na pravdivé a nepravdivé otázky. Seznámili jsme se s autorem a ilustrátorem. Zahráli jsme si pexeso, ve kterém jsme přiřazovali ilustrátory s jejich nejznámějšími postavami. A to byla tedy někdy pořádná fuškaJ) Projektový týden jsme zakončili kresbou spousty Bobů a Bobků a výsledná koláž zdobí naši třídu. Jako odměnu jsme dostali bezva tematickou záložku do knihy.

                                                                            Mgr. Petra Nytrová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Třída V. B

Projektové vyučování „S Večerníčkem za poznáním“ třídy 5.B, bylo velmi zajímavé. Nejen, že si děti osvěžily a zopakovaly nejzajímavější večerníčky, kdy dle daných večerníčkových melodií měly poznávat jejich názvy, ale připomněly si i vybrané ilustrátory těchto děl. Pomocí kartiček přiřazovali k názvům knih ilustrátory. Děti si také měly možnost vyzkoušet, jak jsou na tom se svými všeobecnými pohádkovými znalostmi, kdy rovněž dle obrázků přiřazovaly a poznávaly názvy pohádek.

Projektové vyučování pro 5. ročníky bylo zaměřeno na Večerníček „Bob a Bobek.“ Večerníček v knižní podobě jsme četli jak společně, tak i tichým čtením individuálně. Po přečtení děti dostaly pracovní listy, na kterých byly otázky týkající se porozumění textu a děti jednotlivě odpovídaly. Ve výtvarné výchově žáci ještě zhlédli přečtený díl „Bob a bobek v supermarketu“ a vyrobili si nejen koláž, ale na závěr ukázku ještě dramaticky ztvárnili. Projektové vyučování se dětem moc líbilo. Bylo naučné a zároveň zdařilé. Společně jsme si užili spoustu zábavy.

Mgr. Michaela Černotová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Podzim v prvních třídách

Od 27. záři do 1. října 2021 v prvních třídách probíhala Integrovaná tematická výuka na téma Podzim. Žáci během této integrované výuky propojovali téma podzim do všech předmětů v rámci týdne. V českém jazyce se naučili básničku, v matematice počítali jablíčka a hrušky, v hudební výchově zpívali o Pyšném dráčkovi, kterého posléze vyrobili v pracovních činnostech. Ve výtvarné výchově nakreslili žáci podzimní strom.

Třídní učitelky Eva Janšová, Eva Jorníčková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Prvňáčci ve škole

Dva měsíce letošním prvňáčkům uplynuly velmi rychle. Naučili se poznávat první písmena, přečtou některé slabiky a jednoduchá slova. Sčítají puntíky, píší číslice. Učí se novým vědomostem a dovednostem.

Získali nové kamarády. Těší se na své školní úspěchy.

Přejeme jim radost z nového poznávání.

Třídní učitelky Eva Janšová, Eva Jorníčková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

HALLOWEEN

V pondělí 1. 11. 2021 oslavili žáci naší školy „HALLOWEEN“. Zapojení do akce pořádané žákovským parlamentem bylo různé. Žáci si vyzdobili třídy v podzimních barvách, vyrobili obrazy z přírodních materiálů, třídy přeměnili na strašidelná místa. Přišli ve strašidelném oblečení nebo v barvách podzimu.  Žákovský parlament vše ohodnotil. Vítězové obdrželi malou sladkou odměnu. Akce se vydařila.

 za ŽP zpracovaly: L. Staňková, S. Hališková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Sbírka potravinové pomoci

Naše škola se pod vedením žákovského parlamentu zapojila do spolupráce s Úmob Hrabová a pořádala potravinovou sbírku pro Potravinovou banku v Ostravě. Děkujeme všem, kteří se   do sbírky zapojili a přinesli i malý dar.

                                                           za ŽP: Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Barvy všude kolem nás

Tak zní téma našeho družinového projektu pro měsíc říjen. Toto období  nelze projít bez povšimnutí. Barvami to jen hýří. Podzim je nejzáhadnějším obdobím roku. Plíží se tiše a neznatelně. Podzimní vánek a mírný chlad obklopují  krajinu již od konce srpna. Vše se stává skutečně tajemným. Podzim má i méně barevnou stránku, období dešťů. Mnozí to považují za čas smutku, odcházení, ale také čas zamyšlení. I přesto, že tento čas má i své chmurné dny, dává nám možnost užívat si života a ponořit se do sebe.

Významnou roli v enviromentální výchově má praktická výzkumná část v přírodních podmínkách. Proto jsme se s dětmi vydali rozvíjet jejich zvědavost do okolního světa přírody. Venkovní procházky jsou pro děti mimořádně příjemné. Je sice trochu smutné, že kolem poletuje listí, ale stát pod barevnými listnáči je milé a zábavné. Žluté javorové listy navozují pocit zlatých lupenů. Zvláště díky slunci jsou více jasnější.

Říjnové téma bylo pokryto všemi druhy dětských aktivit. Na procházkách se děti naučily vidět barvy podzimu, cítit a porozumět kráse světa kolem sebe, vnímat a rozšiřovat představu o podzimních změnách v přírodě. Ve třídě jsme si povídali o ovocných plodech podzimu, které jsme poté vyráběli. Bílé listy tvrdého papíru pokryly syté akrylové barvy a společně s nůžkami a korálkami nám pomohly utvořit jablka, švestky hrušky a šípky, které nyní zdobí chodbu naší družiny.

Aktuálnost tématu umožnila v podmínkách vzdělávacího procesu rozšířit znalost dětí o sezonních změnách přírody na podzim (stromy, ptáci, zvířata, lesní plody, houby, zelenina, ovoce ) a pochopit jednoduché spojení mezi živou a neživou přírodou.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Soutěž Oxford Illustrator

Dne 21. 10. 2021 se žáci naší školy zúčastnili anglicko-výtvarné soutěže Oxford Illustrator. Soutěžící byli rozděleni do tří věkových kategorií a jejich úkolem bylo nakreslit ilustraci k úryvku z anglicky psané knihy. Všichni zúčastnění, tedy Ludmila Vášová V.A,   Jiří Kremser VIII.A a Viktorie Svobodová VII.B si vedli velmi dobře, přičemž poslední jmenovaná svou kategorii vyhrála. Děkujeme všem zúčastněným za skvělou reprezentaci a Viki Svobodové gratulujeme k vítězství.

Mgr. Eva Vránová

Diplom

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Prvňáčci v družině

V  prvních týdnech si naši noví žáčci tříd 1. A a 1. B zvykali na nové prostředí, nové spolužáky a kamarády, ale také na nová pravidla. Také se seznámili s celodružinovou hrou na téma Piráti, ve které budou celý rok soutěžit a sbírat pirátské mince, které si poté mohou vyměnit za sladkou, či dokonce věcnou odměnu. Počasí nám prozatím velmi přálo a tak se všichni malí žáčci mohli pořádně vydovádět na našem školním hřišti, kde můžou využívat herní prvky a věnovat se pohybovým aktivitám a hrám.

Mezi další probíhající činnosti patří také ty výtvarné, pracovní, hudební, dopravní nebo přírodovědné. Také se již stihli zúčastnit dvou soutěží, jedné hádankové a druhé ve skládání puzzle na čas.

V Puzzliádě se podařilo dosáhnout nejkratším časům těmto žákům:

 1. Místo – Viktorie Nytrová, Marek Szabo.
 2. Místo – Diana Robenková, Štěpán Vondráček.
 3. Místo – Tereza Gajdůšková, Kryštof Kalus.

I v takovém nabitém programu ale zůstává čas na volné a spontánní hry s hračkami a stavebnicemi, které si žáčci plně užívají.

Paní vychovatelka, Bc. Barbora Valderová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Pěšky do školy 2021

V tomto roce se naše škola připojila k celorepublikové kampani Pěšky do školy. Akce, která trvala pět pracovních dní od 16. – 22. září, byla zaměřena na udržitelný způsob cestování do školy. Děti dostávaly body, pokud přišly do školy pěšky, přijely na koloběžce, kole či autobusem. Cílem bylo omezit cestování do školy autem, snížit počet automobilů před školou a v neposlední řadě zvýšit samostatnost žáků při cestování do školy.

Akce se velmi podařila, třídy poctivě plnily své třídní tabulky. Probíhaly také  doprovodné aktivity – vyplňování deníků, kreslení obrázků, výuka na dopravním hřišti. Letos se kampaně zúčastnilo 56 škol. Netrpělivě čekáme, zda v takové velké konkurenci uspějeme. Vše se dozvíme na začátku listopadu.

Děkujeme všem rodičům, kteří podpořili své nejmenší děti a několikrát vyměnili jízdu automobilem za cestování autobusem či ranní procházku.

Mgr. Petra Nytrová

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

                                                        

Týden evropských jazyků v němčině

V rámci projektového týdne evropských jazyků na naší škole se němčináři zapojili projektem „Český a německý vtip“, kdy si na práci se slovníkem porovnali německý a český smysl pro humor. Vyzkoušeli si pravopis nových slov, překlad krátkého textu a skladbu věty. O tvorbu vtipů spojených s obrazovým vyjádřením se pokusili také začátečníci v 7. ročníku, kde máme dvě jazykové skupiny, dále pak dvě skupiny osmého ročníku a jedna devátého. Mnoho prací měli velmi dobrou jak textovou, tak obrazovou kvalitu.

Mgr. Martin Němec

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Jan Dvořák navštívil výstavu Legio vlak

Žák VIII. A třídy Jan Dvořák navštívil na vlakovém nádraží Ostrava – Svinov velmi zajímavou výstavu Legio vlak.

„O výstavě mi řekl táta a jeli jsme na ni společně. Nejdříve jsme si legionářský vlak sami prohlídli a pak jsme absolvovali komentovanou prohlídku. Nejvíce mě zaujaly uniformy, obytný vůz kde legionáři bydleli, dále sanitní vůz a nejvíce se mi líbil obrněný vagón, kde mně zaujal kulomet Maxim, který jsem měl možnost si osahat a vyzkoušet, dále mě zaujala puška Mosin Nagant a kulomet Chauchat francouzské výroby. Bylo pro mě zajímavé vidět, jak legionáři žili, jaké zbraně používali a zjistit informace o jejich působení v zahraničí. Dozvěděl jsem se, že legionáři velmi přispěli ke vzniku Československa. Výstava se mi moc líbila i proto, že jsem velký fanoušek zbraní,“ sdělil své dojmy z výstavy Jan Dvořák.

Mgr. Martin Němec

Nebyly nalezeny žádné obrázky

PROJEKT – DESATERO PRO MINIMÁLNÍ PREVENCI

V říjnu se naše škola zapojila do projektu podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – DESATERO PRO MINIMÁLNÍ PREVENCI. V rámci projektu se žáci druhého stupně seznámí s vybranou problematikou rizikového chování.    

                                                                                                                            Mgr. Martina Janečková

Nebyly nalezeny žádné obrázky