Jídelna

Jídelníček DUBEN 2024

Prodej stravného na měsíc DUBEN 2024
 • Pondělí 25. 3. 2024 od 7:00 – 12:00 hodin
 • Úterý 26. 3. 2024 od 7:00 – 8:00 hodin

Cena obědů pro cizí strávníky: 21 x 94 Kč = 1 974 Kč
Upozornění pro cizí strávníky:
Ve dnech 1. 4. 2024 se nevaří – Velikonoční pondělí!

 

 

Jídelníček BŘEZEN 2024

Prodej stravného na měsíc BŘEZEN 2024
 • Středa 28. 2. 2024 od 7:00 – 12:00 hodin
 • Čtvrtek 29. 2. 2024 od 7:00 – 8:00 hodin
 • Pátek 1. 3. 2024 od 7:00 – 8:00 hodin
Cena obědů pro cizí strávníky: 19 x 94 Kč = 1 786 Kč
Upozornění pro cizí strávníky:
Ve dnech 28. 3. a 29. 3. 2024 se nevaří – Velikonoční prázdniny!

 

 

Projekt „Fajne školní bistro“

 

 

Cena stravného od 1. 8. 2023

 

Dotovaná cena

Plná cena

žáci  7-10 let

32,00 Kč

80,00 Kč

žáci 11-14 let

37,00 Kč

85,00 Kč

žáci 15-18 let

41,00 Kč

89,00 Kč

cizí strávníci

94,00 Kč

94,00 Kč

Pozor:

V případě neoprávněného odebraného obědu (v případě nepřítomnosti ve škole a neodhlášení obědů) bude zaúčtována hodnota obědu v plné ceně, která se odečítá ze stravného přednostně. 

Cena stravného se odvíjí od věkové skupiny. Žák, který ve stávajícím školním roce t. z. od 1.9. do 31.8. dovrší 11 let nebo 15 let je zařazen do vyšší věkové kategorie již od 1.9. daného školního roku.

 

Přihláška ke stravování

Obecné informace o školní jídelně

Vedoucí školní jídelny: Nytrová Pavlína
Email: jidelna@zshrabova.cz
Telefon: 599 507 124       773 791 605
Cena stravného od 1. 8. 2023 ceny stravného
Vnitřní řád jídelny od 1. 8. 2023 Vnitřní řád ŠJ

Informace školní jídelny

Přihlášení a odhlášení stravného

 1. Přihlášení stravného a odběr obědů

Objednání stravy probíhá přes portál www.strava.cz a platba převodem na účet školy 34533761/0100 KB a.s.

Každý nový žák nastupující od 1.9. 2021 si za cenu 50,- Kč zakoupí u vedoucí ŠJ čip, který slouží k otevírání dveří při vstupu do školy a zároveň k výdeji obědů ve školní jídelně. V případě ztráty a poškození čipu si žák musí zakoupit nový. Po ukončení docházky se čip nevrací.

Nový strávník odevzdá vyplněnou přihlášku ke stravování, která je k dispozici na  webu školy, a bude mu přidělen variabilní symbol, který bude sloužit pro platbu přes bankovní účet. Bude-li uveden špatný variabilní symbol, nelze správně zařadit platbu na účet strávníka a školní jídelna nenese odpovědnost za případné škody.

Platba za stravné se provádí převodem na účet, nejlépe přes nastavený trvalý příkaz k platbě.

Strávník poukáže částku na účet školy v KB a.s. číslo 34533761/0100, nejpozději do 15. dne   v měsíci na měsíc následující ( např. 15.9. na měsíc říjen).

Každý strávník má přidělen svůj variabilní symbol, proto je nutné provádět platbu za každého strávníka zvlášť (týká se to sourozenců). Variabilní symbol platby je evidenční číslo, které strávník obdržel při podání přihlášky ke stravování. Do poznámky k platbě uveďte jméno a příjmení žáka (pro následnou lepší identifikací platby).

Pokud strávník zaplatí později, musí si sám přes internetové stránky www.strava.cz navést stravu nebo zavolat na tel.č. 599507124 nebo 773791605. Pokud navedete trvalý příkaz, je nutno odhlásit červen a červenec, protože na září se platí v srpnu a na červen v květnu. 

Zákonný zástupce žáka má povinnost nahlásit jakékoliv změny v osobních údajích nezbytných pro přihlašování ke stravování žáka (čísla účtu strávníka, telefonní kontakt).

Pokud je uhrazena platba během prázdninových měsíců má žák automaticky přihlášenu stravu od prvního vyučovacího dne školního roku.

Strávník v případě sladkého obědu má možnost si přihlásit i nesladkou variantu, zpravidla to bude bezmasé zeleninové nebo luštěninové jídlo. Tento oběd bude na čísle 2 a strávníci si ho mohou objednat 3 dny předem na www.strava.cz . Pokud nenahlásí oběd č. 2, automaticky bude mít oběd č.1.

Při zapomenutí čipu žáci nahlásí své jméno kuchařce a ona zkontroluje, zda má oběd. Protože tento úkon je časově náročný a brzdí plynulý výdej, tito žáci se řadí na konec fronty.

Na základě vyhlášky č.137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby ve znění pozdějších předpisů a změn je stanovena níže uvedená výdejní doba takto:

Výdej obědů

11.15 – 11.40 – výdej pro cizí strávníky, pro žáky v době nemoci – jídlonosiče

11.40 – 13.45 –  hlavní výdej pouze na tácky ve školní jídelně

13.45 – 13.55 –  výdej doplňkový (po ukončení hlavního výdeje) – jídlonosiče

Pokud si strávník přijde pro oběd mimo vyhrazenou dobu, oběd mu bude vydán do nádobí školní jídelny a musí si oběd sám přeložit do jídlonosičů.

Strava se vydává do vhodných nádob – jídlonosičů (nikoliv skleněných nádob).

Takto vydaná strava je určena pro přímou spotřebu nejpozději do 14.00 hodin.

Výdej obědů je závislý na provozu školy, proto je nutné sledovat aktuální informace na vývěsce ve vestibulu školy.

    2. Odhlášení stravného

Dle zákona má žák nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně pouze v době přítomnosti ve škole.

Z toho vyplývají následující povinnosti pro strávníky:

 • Nebude-li žák ve škole, musí si oběd odhlásit zapsáním do archu v jídelně, telefonicky na tel.č. 599507124 nebo 773791605, emailem jidelna@zshrabova.cz,  SMS na tel.číslo 773791605  nebo přes internet na www.strava.cz nejméně 24 hodin předem tj. do 13.45 hod. předchozího dne.
 • První den nemoci žáka je považován, jako by byl strávník ve škole, a zákonný zástupce má možnost si pokrm odebrat do jídlonosičů v určených hodinách.
 • Žáci, kteří pokračují v nemoci po víkendu, si musí odhlásit obědy v pondělí  do 8.00  hodin na tel. 599507124.
 • V případě neodhlášení stravy bude plná cena oběda za neoprávněně nahlášený oběd strávníkovi stržena z konta přednostně, a proto strávník na konci měsíce nemusí mít dostatečné finanční prostředky na úhradu obědů.
 • Pokud se chce žák stravovat v době, kdy není přítomen ve škole, může odebírat nedotovaný oběd v plné výši za cenu 85,- Kč.
 • Na konci kalendářního a školního roku poslední tři dny nelze odhlásit oběd z důvodu vyúčtování, proto je nutné si obědy odhlásit v předstihu.

Informace ohledně stravování lze získat v kanceláři školní jídelny v pracovní dny v době od 7.00 do 8.00 hodin nebo přes e-mail jidelna@zshrabova.cz .

Co rodiče nevědí o školním stravování