Jídelna

JÍDELNÍ LÍSTEK ČERVEN 1. 6. – 16. 6. 2023
JÍDELNÍ LÍSTEK ČERVEN 19. 6. – 30. 6. 2023

Prodej stravného na měsíc Červen 2023

Úterý        30. 5. 2023; od  7.00 – 10.00 hodin
Středa      31. 5. 2023; od 7.00 – 8.00 hodin; od 11.00 – 12.00 hodin
Čtvrtek     1. 6. 2023; od  7.30 – 8.00 hodin

Cena obědů pro cizí strávníky – 22 obědů x 85,- Kč = 1 870,- Kč

 
JÍDELNÍ LÍSTEK KVĚTEN 2023
Prodej stravného na měsíc Květen 2023

Čtvrtek    27. 4. 2023; od  7.00 – 10.00 hodin
Pátek        28. 4. 2023; od 7.00 – 8.00 hodin; od 11.00 – 12.00 hodin
Úterý         2. 5. 2023; od  7.30 – 8.00 hodin

Cena obědů pro cizí strávníky – 18 obědů x 85,- Kč = 1 530,- Kč

Dne 1. 5. 2023 a 8. 5. 2023 se nevaří – Státní svátek
 

 

Cena stravného od 1. 8. 2022

 

Dotovaná cena

Plná cena

žáci  7-10 let

29,00 Kč

72,00 Kč

žáci 11-14 let

34,00 Kč

77,00 Kč

žáci 15-18 let

42,00 Kč

85,00 Kč

cizí strávníci

85,00 Kč

85,00 Kč

Pozor:

V případě neoprávněného odebraného obědu (v případě nepřítomnosti ve škole a neodhlášení obědů) bude zaúčtována hodnota obědu v plné ceně, která se odečítá ze stravného přednostně. 

Cena stravného se odvíjí od věkové skupiny. Žák, který ve stávajícím školním roce t. z. od 1.9. do 31.8. dovrší 11 let nebo 15 let je zařazen do vyšší věkové kategorie již od 1.9. daného školního roku.

Dotazy ohledně stravování podáváme v kanceláři školní jídelny osobně od 7.30 – 8.00 hodin, telefonicky 599 507 124, 773 791 605 nebo emailem jídelna@zshrabova.cz.

Přihláška ke stravování

Obecné informace o školní jídelně

Vedoucí školní jídelny: Nytrová Pavlína
Email: jidelna@zshrabova.cz
Telefon: 599 507 124       773 791 605
Cena stravného od 1.8. 2022 ceny stravného
Vnitřní řád jídelny od 1.8. 2022 Vnitřní řád ŠJ

Informace školní jídelny

Přihlášení a odhlášení stravného

  1. Přihlášení stravného a odběr obědů

Objednání stravy probíhá přes portál www.strava.cz a platba převodem na účet školy 34533761/0100 KB a.s.

Každý nový žák nastupující od 1.9. 2021 si za cenu 50,- Kč zakoupí u vedoucí ŠJ čip, který slouží k otevírání dveří při vstupu do školy a zároveň k výdeji obědů ve školní jídelně. V případě ztráty a poškození čipu si žák musí zakoupit nový. Po ukončení docházky se čip nevrací.

Nový strávník odevzdá vyplněnou přihlášku ke stravování, která je k dispozici na  webu školy, a bude mu přidělen variabilní symbol, který bude sloužit pro platbu přes bankovní účet. Každý strávník má svůj variabilní symbol, proto nelze u sourozenců provést jednu platbu, ale každý sourozenec platí zvlášť. Bude-li uveden špatný variabilní symbol, nelze správně zařadit platbu na účet strávníka a školní jídelna nenese odpovědnost za případné škody.

První platba stravného je možná v hotovosti v kanceláři školní jídelny, další platby je nutno provést přes bankovní účet. Pouze v odůvodněných případech lze platit v hotovosti ve ŠJ.  Platba za stravné na následující měsíc musí být na účtu školy připsána do 15. dne v předchozím měsíci. Tímto je zajištěno přihlášení obědů na následující měsíc.

Jestliže žák nemá zaplacenu stravu na celý následující měsíc do 15. dne v měsíci a v daném měsíci si odhlásil stravu, musí si sám navést další obědy za odhlášenou stravu. Pokud je uhrazena platba během prázdninových měsíců má žák automaticky přihlášenu stravu od prvního vyučovacího dne školního roku.

Strávník v případě sladkého obědu má možnost si přihlásit i nesladkou variantu, zpravidla to bude bezmasé zeleninové nebo luštěninové jídlo. Tento oběd bude na čísle 2 a strávníci si ho mohou objednat 3 dny předem na www.strava.cz . Pokud nenahlásí oběd č. 2, automaticky bude mít oběd č.1.

Při zapomenutí čipu žáci nahlásí své jméno kuchařce a ona zkontroluje, zda má oběd. Protože tento úkon je časově náročný a brzdí plynulý výdej, tito žáci se řadí na konec fronty.

Na základě vyhlášky č.137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby ve znění pozdějších předpisů a změn je stanovena níže uvedená výdejní doba takto:

Výdej obědů

11.15 – 11.40 – výdej pro cizí strávníky, pro žáky v době nemoci – jídlonosiče

11.40 – 13.45 –  hlavní výdej pouze na tácky ve školní jídelně

13.45 – 13.55 –  výdej doplňkový (po ukončení hlavního výdeje) – jídlonosiče

Pokud si strávník přijde pro oběd mimo vyhrazenou dobu, oběd mu bude vydán do nádobí školní jídelny a musí si oběd sám přeložit do jídlonosičů.

Strava se vydává do vhodných nádob – jídlonosičů (nikoliv skleněných nádob).

Takto vydaná strava je určena pro přímou spotřebu nejpozději do 14.00 hodin.

Výdej obědů je závislý na provozu školy, proto je nutné sledovat aktuální informace na vývěsce ve vestibulu školy.

    2. Odhlášení stravného

Dle zákona má žák nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně pouze v době přítomnosti ve škole.

Z toho vyplývají následující povinnosti pro strávníky:

  • Nebude-li žák ve škole, musí si oběd odhlásit zapsáním do archu v jídelně, telefonicky na tel.č. 599507124 nebo 773791605, emailem jidelna@zshrabova.cz,  SMS na tel.číslo 773791605  nebo přes internet na www.strava.cz nejméně 24 hodin předem tj. do 13.45 hod. předchozího dne.
  • První den nemoci žáka je považován, jako by byl strávník ve škole, a zákonný zástupce má možnost si pokrm odebrat do jídlonosičů v určených hodinách.
  • Žáci, kteří pokračují v nemoci po víkendu, si musí odhlásit obědy v pondělí  do 8.00  hodin na tel. 599507124.
  • V případě neodhlášení stravy bude plná cena oběda za neoprávněně nahlášený oběd strávníkovi stržena z konta přednostně, a proto strávník na konci měsíce nemusí mít dostatečné finanční prostředky na úhradu obědů.
  • Pokud se chce žák stravovat v době, kdy není přítomen ve škole, může odebírat nedotovaný oběd v plné výši za cenu 85,- Kč.
  • Na konci kalendářního a školního roku poslední tři dny nelze odhlásit oběd z důvodu vyúčtování, proto je nutné si obědy odhlásit v předstihu.

Informace ke stravování ve školní jídelně se poskytují v kanceláři školní jídelny od druhého do posledního vyučovacího dne v měsíci v době od 7.30 do 8.00 hodin nebo na telefonních číslech 599507124, 773791605, popřípadě e-mailem na  jidelna@zshrabova.cz .

Co rodiče nevědí o školním stravování