Žákovský parlament

 • je mezičlánkem mezi vedením školy, učiteli a třídními kolektivy
 • poskytuje žákům možnost se svými názory a připomínkami podílet na rozvoji školy
 • dává žákům právo vyjádřit slušnou formou vlastní názor a požadavek
 • žáci školy se učí jednat s vedoucími pracovníky
 • parlament rozvíjí smysl pro odpovědnost (odpovědnost za podané návrhy, odpovědnost za plnění přijatých úkolů,…)
 • slouží jako prevence nežádoucího chování
 • podporuje spolupráci tříd a celé školy, stmeluje 1. a 2. stupeň
 • skládá se ze zástupců žáků 3. – 9. ročníku, kteří se účastní schůzek ŽP a jsou hlavními organizátory akcí. Jsou to jen ti, kteří budou a chtějí pracovat i mimo vyučování.
 • na organizaci akcí ŽP se podílí i další žáci

Zasedání žákovského parlamentu

 • konají se 2 x měsíčně, případně dle potřeby, o jeho konání jsou žáci předem informováni
 • ve čtvrtek v 7:15 hod
 • řídí předseda a koordinuje je člen pedagogického sboru
 • účastní se vždy dva zástupci za třídu
 • jsou dokumentována zápisem

Prezentace ŽP

 • web školy
 • nástěnka
 • založení kroniky ŽP
 • Hrabovské listy

Hlavní činnosti žákovského parlamentu

 • charitativní sbírky (Šance pro život, Český den v boji proti rakovině, CPK Chrpa, Život dětem, ostatní dle nabídky a možností školy)
 • akce pro třídy (Halloween, sportovní turnaje, mikulášská nadílka, soutěže – piškvorkový nebo sudokový král, Valentýn, barevný týden, spolupráce se školní jídelnou – návrh jídelníčku – nejoblíbenější oběd, výlet za odměnu)
 • pomoc při vyhodnocování soutěží (např. adventní třída)
 • spolupráce s SRPŠ – školní ples, sběr, Den dětí, burza oblečení, adopce zvířete v ZOO
 • další činnost (bodování tříd v rámci soutěže o Top třídu v čistotě a upravenosti tříd, přání a občerstvení ke Dni učitelů, sběr Papír za Papír, sběr – kontejner).

Jednací řád ŽP naleznete zde.

Složení žákovského parlamentu pro školní rok 2021/2022

Třída Příjmení, jméno Funkce
III.A VRÁNA Samuel  
III.A HOLUŠA Jiří  
III.B ŠIMÍKOVÁ Marie  
III.B ŠULEK Ondřej  
IV.A GROHMANOVÁ Anna  
IV.A NITROVÁ Anna  
IV.B MARŠALÍK Šimon  
IV.B HRABČÁK Tomáš  
V.A MAIXNER Jakub  
V.A VÁŠOVÁ Ludmila  
V.B HURNÍKOVÁ Eliška  
V.B KAŠTOVSKÝ Vojtěch  
VI.A HRANICKÁ Bára  
VI.A CHLUPATÁ Anežka zpravodaj
VI.B ROŽNOVSKÁ Johana  
VI.B BEDNÁŘ Matěj  
VII.A JOSIEKOVÁ Markéta  
VII.A PREJDOVÁ Karolína  
VII.B SVOBODOVÁ Viktorie  
VII.B BUKOVIČOVÁ Barbora zpravodaj
VIII.A KREMZER Jiří rychlá spojka
VIII.A HURNÍKOVÁ Kristýna  
VIII.B ROŽNOVSKÁ Barbora  
VIII.B POLÁŠKOVÁ Petra  
IX. FAJKUSOVÁ Vendula  předseda
IX. DOLEŽÍLEK Patrik  
Koordinátoři: Mgr. Simona Hališková, Mgr. Libuše Staňková