Žákovský parlament

 • je mezičlánkem mezi vedením školy, učiteli a třídními kolektivy
 • poskytuje žákům možnost se svými názory a připomínkami podílet na rozvoji školy
 • dává žákům právo vyjádřit slušnou formou vlastní názor a požadavek
 • žáci školy se učí jednat s vedoucími pracovníky
 • parlament rozvíjí smysl pro odpovědnost (odpovědnost za podané návrhy, odpovědnost za plnění přijatých úkolů,…)
 • slouží jako prevence nežádoucího chování
 • podporuje spolupráci tříd a celé školy, stmeluje 1. a 2. stupeň
 • skládá se ze zástupců žáků 3. – 9. ročníku, kteří se účastní schůzek ŽP a jsou hlavními organizátory akcí. Jsou to jen ti, kteří budou a chtějí pracovat i mimo vyučování.
 • na organizaci akcí ŽP se podílí i další žáci

Zasedání žákovského parlamentu

 • konají se 2 x měsíčně, případně dle potřeby, o jeho konání jsou žáci předem informováni
 • ve čtvrtek v 7:15 hod
 • řídí předseda a koordinuje je člen pedagogického sboru
 • účastní se vždy dva zástupci za třídu
 • jsou dokumentována zápisem

Prezentace ŽP

 • web školy
 • nástěnka
 • založení kroniky ŽP
 • Hrabovské listy

Hlavní činnosti žákovského parlamentu

 • charitativní sbírky (Šance pro život, Český den v boji proti rakovině, CPK Chrpa, Život dětem, ostatní dle nabídky a možností školy)
 • akce pro třídy (Halloween, sportovní turnaje, mikulášská nadílka, soutěže – piškvorkový nebo sudokový král, Valentýn, barevný týden, spolupráce se školní jídelnou – návrh jídelníčku – nejoblíbenější oběd, výlet za odměnu)
 • pomoc při vyhodnocování soutěží (např. adventní třída)
 • spolupráce s SRPŠ – školní ples, sběr, Den dětí, burza oblečení, adopce zvířete v ZOO
 • další činnost (bodování tříd v rámci soutěže o Top třídu v čistotě a upravenosti tříd, přání a občerstvení ke Dni učitelů, sběr Papír za Papír, sběr – kontejner).

Jednací řád ŽP naleznete zde.

Složení žákovského parlamentu pro školní rok 2023/2024

Třída Příjmení, jméno Funkce
III.A KALUS Kryštof  
III.A SEBEROVÁ Nela  
III.B NYTROVÁ Viktorie  
III.B ROBENKOVÁ Diana  
IV.A KONEČNÁ Adéla  
IV.A NOVÁČKOVÁ Izabela   
IV.B HEJCMANOVÁ Eliška  
IV.B FIAS Ondřej  
V.A HOLUŠA Jiří  
V.A VRÁNA Samuel  
V.B ŠIMÍKOVÁ Marie  
V.B VRLÍKOVÁ Adéla  
VI.A OBRUSNÍKOVÁ Ema   
VI.A NITROVÁ Anna místopředseda
VI.B POPELKA Dominik  
VI.B MARŠALÍK Šimon  
VII.A NYTRA Václav rozhlas
VII.A MAIXNER Jakub  předseda
VII.B HURNÍKOVÁ Eliška  
VII.B KŘIVDA Tomáš  
VIII.A BABINEC Marek  
VIII.A JANEČEK Adam  
VIII.B LAITNER Šimon  
VIII.B MĚRKA Tomáš  
IX.A HLADÍKOVÁ Monika  bodování
IX.A POSPÍŠILOVÁ Klára  bodování
IX.B FIASOVÁ Jana  
IX.B FERKOVÁ Nikola  
Koordinátoři: Mgr. Simona Hališková, Mgr. Libuše Staňková