Žákovský parlament

 • je mezičlánkem mezi vedením školy, učiteli a třídními kolektivy
 • poskytuje žákům možnost se svými názory a připomínkami podílet na rozvoji školy
 • dává žákům právo vyjádřit slušnou formou vlastní názor a požadavek
 • žáci školy se učí jednat s vedoucími pracovníky
 • parlament rozvíjí smysl pro odpovědnost (odpovědnost za podané návrhy, odpovědnost za plnění přijatých úkolů,…)
 • slouží jako prevence nežádoucího chování
 • podporuje spolupráci tříd a celé školy, stmeluje 1. a 2. stupeň
 • skládá se ze zástupců žáků 3. – 9. ročníku, kteří se účastní schůzek ŽP a jsou hlavními organizátory akcí. Jsou to jen ti, kteří budou a chtějí pracovat i mimo vyučování.
 • na organizaci akcí ŽP se podílí i další žáci

Zasedání žákovského parlamentu

 • konají se 2 x měsíčně, případně dle potřeby, o jeho konání jsou žáci předem informováni
 • ve čtvrtek v 7:15 hod
 • řídí předseda a koordinuje je člen pedagogického sboru
 • účastní se vždy dva zástupci za třídu
 • jsou dokumentována zápisem

Prezentace ŽP

 • web školy
 • nástěnka
 • založení kroniky ŽP
 • Hrabovské listy

Hlavní činnosti žákovského parlamentu

 • charitativní sbírky (Šance pro život, Český den v boji proti rakovině, CPK Chrpa, Život dětem, ostatní dle nabídky a možností školy)
 • akce pro třídy (Halloween, sportovní turnaje, mikulášská nadílka, soutěže – piškvorkový nebo sudokový král, Valentýn, barevný týden, spolupráce se školní jídelnou – návrh jídelníčku – nejoblíbenější oběd, výlet za odměnu)
 • pomoc při vyhodnocování soutěží (např. adventní třída)
 • spolupráce s SRPŠ – školní ples, sběr, Den dětí, burza oblečení, adopce zvířete v ZOO
 • další činnost (bodování tříd v rámci soutěže o Top třídu v čistotě a upravenosti tříd, přání a občerstvení ke Dni učitelů, sběr Papír za Papír, sběr – kontejner).

Jednací řád ŽP naleznete zde.

Složení žákovského parlamentu pro školní rok 2022/2023

Třída Příjmení, jméno Funkce
III.A SKÁCELOVÁ Lucie  
III.A KONEČNÁ Adéla  
III.B KUBEŠA Michael  
III.B BABIČ Viktor  
IV.A VRÁNA Samuel  
IV.A HOLUŠA Jiří  
IV.B LAITNEROVÁ Tereza  
IV.B SEDLIAK Damian  
V.A GROHMANOVÁ Anna  
V.A NITROVÁ Anna  
V.B MARŠALÍK Šimon  
V.B HRABČÁK Tomáš  
VI.A MAIXNER Jakub  
VI.A ROŠKOVÁ Lucie  
VI.B HURNÍKOVÁ Eliška  
VI.B KŘIVDA Tomáš  
VII.A HRANICKÁ Bára  
VII.A KUBICZEK Viktor zpravodaj
VII.B LAITNER Šimon místopředseda
VII.B MĚRKA Tomáš  
VIII.A POSPÍŠILOVÁ Klára  
VIII.A LIŠKA Štěpán  
VIII.B SVOBODOVÁ Viktorie  
VIII.B BUKOVIČOVÁ Barbora předseda
IX.A BELÁŇ Matyáš  
IX.A HURNÍKOVÁ Kristýna  
IX.B ROŽNOVSKÁ Barbora  
IX.B PISKOŘOVÁ Natálie  
Koordinátoři: Mgr. Simona Hališková, Mgr. Libuše Staňková