Žákovský parlament

 • je mezičlánkem mezi vedením školy, učiteli a třídními kolektivy
 • poskytuje žákům možnost se svými názory a připomínkami podílet na rozvoji školy
 • dává žákům právo vyjádřit slušnou formou vlastní názor a požadavek
 • žáci školy se učí jednat s vedoucími pracovníky
 • parlament rozvíjí smysl pro odpovědnost (odpovědnost za podané návrhy, odpovědnost za plnění přijatých úkolů,…)
 • slouží jako prevence nežádoucího chování
 • podporuje spolupráci tříd a celé školy, stmeluje 1. a 2. stupeň
 • skládá se ze zástupců žáků 3. – 9. ročníku, kteří se účastní schůzek ŽP a jsou hlavními organizátory akcí. Jsou to jen ti, kteří budou a chtějí pracovat i mimo vyučování.
 • na organizaci akcí ŽP se podílí i další žáci

Zasedání žákovského parlamentu

 • konají se 2 x měsíčně, případně dle potřeby, o jeho konání jsou žáci předem informováni
 • ve čtvrtek v 7:15 hod
 • řídí předseda a koordinuje je člen pedagogického sboru
 • účastní se vždy dva zástupci za třídu
 • jsou dokumentována zápisem

Prezentace ŽP

 • web školy
 • nástěnka
 • založení kroniky ŽP
 • Hrabovské listy

Hlavní činnosti žákovského parlamentu

 • charitativní sbírky (Šance pro život, Český den v boji proti rakovině, CPK Chrpa, Život dětem, ostatní dle nabídky a možností školy)
 • akce pro třídy (Halloween, sportovní turnaje, mikulášská nadílka, soutěže – piškvorkový nebo sudokový král, Valentýn, barevný týden, spolupráce se školní jídelnou – návrh jídelníčku – nejoblíbenější oběd, výlet za odměnu)
 • pomoc při vyhodnocování soutěží (např. adventní třída)
 • spolupráce s SRPŠ – školní ples, sběr, Den dětí, burza oblečení, adopce zvířete v ZOO
 • další činnost (bodování tříd v rámci soutěže o Top třídu v čistotě a upravenosti tříd, přání a občerstvení ke Dni učitelů, sběr Papír za Papír, sběr – kontejner).

Jednací řád ŽP naleznete zde.

Složení žákovského parlamentu pro školní rok 2020/2021

TřídaPříjmení, jménoFunkce
III.AČERVENKOVÁ Klára
III.AGROHMANOVÁ Anna
III.BHOŘÍNKOVÁ Nikola
III.BVESELKA Jan
IV.AVÁŠOVÁ Ludmila
IV.ACHMELAŘ Matěj
IV.BHURNÍKOVÁ Eliška
IV.BKAŠTOVSKÝ Vojtěch
V.AKUZMOVÁ Adéla
V.ACHLUPATÁ Anežka 
V.BBEDNÁŘOVÁ Lucie 
V.BBEDNÁŘ Matěj 
VI.APREJDOVÁ Karolína 
VI.AGREŠKO Sebastián 
VI.BHLAVATÝ Radek 
VI.BKRÁTKÁ Vanesa 
VII.AHURNÍKOVÁ Kristýna 
VII.ANEUWIRT Jiří 
VII.BŠUHAJOVÁ Lucie 
VII.BPOLÁŠKOVÁ Petra 
VIII.MARYNČÁKOVÁ Monikarychlá spojka
VIII.FAJKUSOVÁ Vendulakronikář, zpravodaj
IX.AVEJMOLA Zdeněk předseda
IX.AJURAČÁKOVÁ Vanessa 
IX.BTEMLOVÁ Viktorie 
IX.B.NOVÁKOVÁ Viktorie 
Koordinátoři: Mgr. Simona Hališková, Mgr. Libuše Staňková