Základní údaje

Název: Základní škola, Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace

Sídlo: Paskovská 110/46, 720 00 Ostrava-Hrabová
IČ: 70989061

Ředitel školy: Mgr. Radek Pollo
Zástupce ředitele školy: Mgr. Věra Kozubová
Zástupce ředitele školy pro I. stupeň: Mgr. Petra Nytrová

Zařazení: Základní škola byla zařazena do sítě škol dne 1. 1. 2003.

Zřizovatel: Statutární město Ostrava – městský obvod Hrabová
Sídlo: Bažanova 4, 720 00 Ostrava-Hrabová

Druhy, typy škol, školská zařízení, která škola sdružuje:

 1. Základní škola
  • Kapacita: 550 žáků
 2. Školní jídelna
  • Kapacita: 400 jídel
 3. Školní družina
  • Kapacita: 110 žáků
 4. Školní klub
  • Kapacita: 30 žáků

Vybavení školy:

 • 18 učeben – tříd
 • odborné učebny pro předměty
  • zeměpis a hudební výchova
  • fyzika – chemie
  • přírodopis
  • jazyková učebna
  • pracovní činnosti – dílny
  • kuchyňka
  • informační centrum – knihovna
 • 2 počítačové učebny
 • 4 učebny školní družiny
 • 2 tělocvičny
 • multifunkční hřiště
 • venkovní přírodní učebna
 • školní přírodovědný okruh
 • školní jídelna