Informace k organizaci výuky

Informace k organizaci výuku v rámci mimořádného opatření 

 

I. stupeň i II. stupeň ZŠ – prezenční výuka dle stálého rozvrhu hodin 

Školní družina a školní klub – provoz beze změny

Režimová opatření dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních.


1. Povinné screeningové antigenní testování žáků škol COVID-19

Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 1. a 8. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.
Screeningové testování se týká škol, které mají místo poskytování vzdělávání v některém z následujících okresů: České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná, a to s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

Antigenní test bude prováděn vždy před zahájením výuky výhradně ve škole v termínech 1.11. a 8.11.2021 (případně jiný den, pokud žák nebyl ve škole v daném termínu)

Netestují se žáci s lékařským potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 (do 180 dnů od potvrzeného pozitivního PCR testu), žáci s potvrzením o očkování (14 dnů po druhé dávce očkování) nebo žáci, kteří absolvují testování na odběrovém místě a mají negativní PCR test (platnost 3 dny) nebo antigenní test (platnost 24 hod.)

2. Povinná ochrana úst a nosu ve všech vnitřních prostorách školy

Zaměstnanci školy: respirátory (standardy dle MO MZd)
Žáci ZŠ: zdravotnická obličejová maska nebo respirátor splňující standardy MO MZd