Informace k organizaci výuky

Informace k organizaci výuku v rámci mimořádného opatření od 1.9.2021

 

I. stupeň i II. stupeň ZŠ – prezenční výuka dle stálého rozvrhu hodin 

Školní družina a školní klub – provoz beze změny

Režimová opatření dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 1. 9.2021

  1. Povinné screeningové antigenní testování žáků škol COVID-19

Antigenní test bude prováděn vždy před zahájením výuky výhradně ve škole.

Žáci I. a II. stupně v termínech 1.9., 6.9., 9.9.2021 (případně jiný den, pokud žák nebyl ve škole v daném termínu)

Netestují se žáci s lékařským potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 (do 180 dnů od potvrzeného pozitivního PCR testu), žáci s potvrzením o očkování (14 dnů po druhé dávce očkování) nebo žáci, kteří absolvují testování na odběrovém místě a mají negativní PCR test (platnost 7 dnů) nebo antigenní test (platnost 72 hod.)

  1. Povinná ochrana úst a nosu ve všech vnitřních prostorách školy

Zaměstnanci školy: respirátory (standardy dle MO MZd)
Žáci ZŠ: zdravotnická obličejová maska nebo respirátor splňující standardy MO MZd