Školní družina a školní klub

Akce školní družiny a školního klubu 

 
Provoz školní družiny a školního klubu bude v době podzimních prázdnin 26.10. a 27.10. 2023 přerušen.

 

Nabídka kroužků ve ŠD 2023/2024

 

Informace k přijetí do ŠD a ŠK

Vážení rodiče, pokud chcete, aby Vaše dítě navštěvovalo školní družinu (1. – 3. třída) nebo školní klub (4. – 5. třída) ve školním roce 2023/2024, vyplňte a odevzdejte přihlášku na sekretariát školy a to nejpozději do 21. 6. 2023.

Žádost o přijetí do školní družiny a do školního klubu je ke stažení v dokumentech  v sekci školní družina a nebo je k vyzvednutí na sekretariátu školy.

                                               Děkujeme a těšíme se i v příštím školním roce

Rozhodnutí o přijetí do ŠD 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí do ŠK 2023/2024

 

Elektronický způsob vyzvedávání žáků ze školní družiny a školního klubu

Pro vyzvedávání dětí ze školní družiny i ze školního klubu (pokud dítě nechodí samo) potřebujete čip.

Bližší informace a pokyny k vyzvedávání pomocí elektronického systému BELLHOP najdete na Info pro rodiče – BELLHOP .

 

Provoz školní družiny a školního klubu:

Ranní provoz:              6:00 – 8:00 hod.
Odpolední provoz:     11:40 – 16:30 hod.

Do ranní družiny je možné přivést děti od 6 do 7:20 hodin.

V době od 14:00 do 15:00 není možná dítě vyzvednout (pouze ve výjimečných případech, jako je například lékař a vždy po předchozí domluvě).

Děti jsou z družiny a z klubu uvolňovány na základě údajů vyplněných v zápisním lístku. Vámi vyplněné údaje (časy vyzvedávání dětí či samostatný odchod dítěte v konkrétní hodinu) jsou pro nás závazné a musíme se jimi řídit. Odchod v jinou dobu, než je uvedeno v zápisním lístku (ze závažných důvodů, jako například návštěva lékaře, apod.) musí být zapsán v družinovém deníčku, kde bude přesně stanoven den, čas, způsob odchodu a podpis. V žádném případě nelze dítě samotné pustit domů na telefonické zavolání. V tomto případě si jej musíte vyzvednout osobně.

Dítě, které má v zápisním lístku uveden odchod bez doprovodu (samostatný odchod), bude v danou hodinu uvolněno ze školní družiny (školního klubu) a zákonní zástupci za něj plně přebírají odpovědnost.

V době konání třídních schůzek a konzultací je provoz prodloužen až do ukončení třídních schůzek (konzultací).

Dětem do družiny prosím nedávejte mobilní telefony, tablety ani jinou elektroniku či cennosti (peníze). Za přinesené hračky a další věci nenesou vychovatelky odpovědnost. Všechny děti musí mít řádně označeny své věci.

Prosíme rodiče, aby dětem dali vhodné oblečení na pobyt venku.

Dětem do družiny prosím nedávejte mobilní telefony, tablety ani jinou elektroniku či cennosti (peníze). Za přinesené hračky a další věci nenesou vychovatelky zodpovědnost.

Platba za pobyt dítěte ve školní družině a školním klubu:

Informace k platbě naleznete také v deníčku školní družiny.

Za 1. pololetí 750,- Kč úplata za zájmové vzdělávání se splatností do 30. 9. 2023

Za 2. pololetí 750,- Kč úplata za zájmové vzdělávání se splatností do 31. 1. 2024

Platbu poukazujte na účet školy č. 34533761/0100

variabilní symbol:  24 540 a do poznámek napište: ŠD + příjmení dítěte

Kontakty:

Telefon:                    773 791 604
Email:                        druzina@zshrabova.cz

Oddělení:

I. oddělení     Bc. Sedliáková Petra – vedoucí vychovatelka

II. oddělení    Hampalová Tereza

III. oddělení   Bc. Valderová Barbora

IV. oddělení    Tomíčková Šárka

Školní klub:    Klimundová Kristýna

 

Dokumenty