Zaměstnanci školy

Vedení školy:
 • Ředitel školy: Mgr. Radek Pollo
 • Statutární zástupce ředitele: Mgr. Věra Kozubová
 • Zástupce ředitele pro I. stupeň: Mgr. Petra Nytrová
Třídnictví pro školní rok 2023 – 2024:
 • I.A – Mgr. Lenka Kudlejová
 • I.B – Mgr. Šárka Stiborová
 • II.A – Mgr. Renáta Erdösová
 • II.B – Mgr. Patricie Procházková, DiS.
 • III.A – Mgr. Jarmila Adámková
 • III.B – Mgr. Eva Janšová
 • IV.A – Mgr. Kateřina Ševčíková
 • IV.B – Mgr. Tereza Herzánová
 • V.A – Mgr. Karin Kaňovská
 • V.B – Mgr. Jana Slamiaková
 • VI.A – Mgr. Petra Stekerová
 • VI.B – Mgr. Simona Hališková
 • VII.A – Mgr. Martin Němec
 • VII.B – Mgr. Eva Vránová
 • VIII.A – Ing. Romana Šebestová
 • VIII.B – Mgr. Vladimír Janků
 • IX.A – Mgr. Martina Janečková
 • IX.B – Mgr. Alexandra Opletalová
Netřídní učitelé:
 • Mgr. Alena Gomolová – výchovný poradce
 • Mgr. Eva Machejová
 • Mgr. Eva Neuwirthová
 • Bc. Petra Schwarzbachová
 • Mgr. Libuše Staňková
Asistent pedagoga:
 • Jana Grundza – třída II.A
 • Kristýna Klimundová – třída V.A
 • Lucie Roháčková – třída II.B
 • Pavlína Šuláková – třída III.A
 • Martina Wojtalová – třída I.B
Speciální pedagog:
 • Mgr. Dana Ganišinová
Školní psycholog:
 • Mgr. Kateřina Wilde

Školní družina:
 • Bc. Petra Sedliáková – vedoucí vychovatelka
 • Šárka Tomíčková 
 • Bc. Barbora Valderová
 • Tereza Hampalová
Školní klub:
 • Kristýna Klimundová
Školní jídelna:
 • Pavlína Nytrová – vedoucí ŠJ
 • Blanka Prymusová
 • Alena Bártová
 • Ivana Vanková
 • Jolana Boucký Konečná
 • Nikol Březinová

Správní zaměstnanci:
 • Ing. Josef Bajer – ekonom
 • Jolana Motyková – tajemnice
 • Libor Kašpárek – školník
 • Monika Kleibertová
 • Ivana Čupová
 • Michaela Hošková
 • Ludmila Kuboňová
 • Eva Gavlíková