Školní psycholog

  • Podporuje spolupráci třídy a pedagogů
  • Nabízí individuální spolupráci se žáky v osobních problémech
  • Poskytuje krizovou intervenci žákům, pedagogickým pracovníkům i zákonným zástupcům
  • Zajišťuje prevenci školního neúspěchu žáků
  • Poskytuje individuální konzultace pedagogům v oblasti výchovy a vzdělávání
  • Poskytuje konzultace zákonným zástupcům při výukových a výchovných problémech dětí

Mgr. Kateřina Wilde

Máte-li zájem o konzultaci, lze našeho psychologa kontaktovat na emailové adrese: katerina.wilde@zshrabova.cz