Český den proti rakovině

Dne 16. května 2012 se naše škola zapojila do celostátní akce 16. Květinový den – veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, tentokrát s tematickým zaměřením – nádory ledvin. Účelem sbírky je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologické výchovy, výzkum a vybavení onkologických center.

Naše škola obdržela na prodej 250 kytiček. Všechny kytičky byly prodány. Na konto sbírky škola odeslala 5 090,00 Kč.

Mockrát děkujeme všem, kteří si kytičku za 20,00 Kč zakoupili. Přispěli tak na užitečnou věc.
Úspěšnými prodejci byli:
N. Olšovská (IX.B), K. Slouková (IX.B), V. Kohoutek (IX.A), V. Vandová (IX.B), J. Chlupatá (IX.A) a K. Hrušková (IX.A).

Za žákovský parlament: Mgr. Libuše Staňková a Mgr. Markéta Orkáčová