Český den proti rakovině

Dne 10. května 2023 se naše škola opět zapojila do celostátní akce ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ, celonárodní veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, tentokrát s tematickým zaměřením – prevence nádorových onemocnění průdušek a plic.
Účelem sbírky je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť.

Podívejte se na certifikát.