Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje z organizačních důvodů dne 25.10. a 26.10. 2021 volné dny pro žáky podle § 24 odst. 2 č. 561/2004 Sb. Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

ŠD a ŠJ bude v těchto dnech mimo provoz.