Sbírka potravinové pomoci

Ve dnech 16. – 18. 10. 2023 se konal 12. ročník SBÍRKY POTRAVINOVÉ POMOCI. Naše škola se pod vedením žákovského parlamentu ve spolupráci s Úmob Hrabová do této sbírky zapojila. Výtěžek sbírky byl pro Potravinovou banku v Ostravě, která zajišťuje výdej potravinové pomoci lidem v nouzi.

Děkujeme všem, kteří se   do sbírky zapojili a přinesli i malý dar.

                                                           za ŽP: Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková