Projekt „Předškoláci“

Vážení rodiče budoucích školáků,

chtěli bychom Vás seznámit s připravovaným projektem pro budoucí prvňáčky a přizvat Vás k zapojení do jeho realizace před nástupem Vašeho dítěte do 1.třídy. Některé aktivity připravujeme ve spolupráci s MŠ Klubíčko v Ostravě Hrabové.

Rodiče a děti budou mít možnost v průběhu jednotlivých připravených akcí  a aktivit poznat prostředí naší školy. Hravou formou si děti vyzkouší, co je čeká v 1.třídě, seznámí se s budoucími staršími kamarády, poznají paní učitelky.

Plán aktivit pro předškoláky a zákonné zástupce ve spolupráci s MŠ

29.11.2016     v 15,30 hod.         Schůzka zákonných zástupců předškoláků s vyučujícími a vedením ZŠ v MŠ Klubíčko Ostrava – Hrabová          

1.12.2016      17,00 hod.         Vánoční koncert ZUŠ – vystoupí děti z MŠ ( jídelna ZŠ )

5.12.2016       16,00 hod.         Vánoční cinkání – rozsvěcení vánočního stromu u MŠ

Únor 2017       „Den otevřených dveří“ – prezentace školy pro zákonné  zástupce a děti (prohlídka prostor školy)  

Březen 2017      Hodiny pro předškoláky – čtení, sportovní aktivity, přírodovědné  pokusy

4.4. – 5.4.2017       Zápis žáků do 1.třídy    13,00 – 17,00 hod.

Červen 2017       Informativní schůzka zákonných zástupců předškoláků zapsaných na naší škole s TU 1.tříd

Červen 2017       „Den otevřených dveří“ – ukázkové hodiny pro zákonné zástupce a dětí – (dopoledne v rámci výuky)

Červen 2017       Klub Školáček