Třídní schůzky

Schůzky zákonných zástupců žáků s třídními učiteli se uskuteční 12.4.2022 v 16.00 hodin.