Třídní schůzky

zákonných zástupců žáků 2. – 9.ročníku se uskuteční 13.9.2016 v 16,00 hodin.

Třídní schůzka zákonných zástupců žáků 1.ročníku se koná 20.9.2016 v 16,00 hodin.