Ohlédnutí za Zápisem do 1. tříd

Letošní školní rok se sice chýlí ke konci, ale na naší škole se již připravujeme na ten následující. Součástí těchto příprav byl také Zápis žáků do 1. tříd. Během dvou dnů nás navštívilo 51 budoucích předškoláků. S učitelkami 1. stupně děti strávily čas zajímavými aktivitami. Předškoláci skládali puzzle obrázek, domalovávali postavu, seřazovali příběh, zabývali se matematickou představivostí, poznávali barvy, geometrické útvary, přiřazovali a porovnávali prvky a snažili se zavázat tkaničku. Hravou formou a s názornými pomůckami šlo často vše bez problémů.

Paní učitelky si s dětmi povídaly o jejich světě – jaké mají kamarády, o zvířátkách a jejich volném čase. Rodiče poté dostali doporučení, jak se svým dítětem dále rozvíjet některé oblasti. Děti si po skončení zápisu odnesly dárečky, které pro ně vyrobila naše školní družina. Krásné pastelkovníky pro ně ušila paní Kiššová, za což jí velmi děkujeme.

V červnu se pak uskuteční schůzka zákonných zástupců s vyučujícími 1. ročníků, kde rodiče dostanou informace k zahájení školní docházky, fungování školní družiny a ostatní organizační záležitostí.

vedení školy