Třídní schůzky

Třídní schůzky zákonných zástupců žáků třídy III.B se budou konat 18. 4. 2017 od 16 hodin.

Třídní schůzky zákonných zástupců žáků tříd II.A, II.B se budou konat 25. 4. 2017 od 16 hodin.

vedení školy