Třídní schůzky

Dne 15.11.2016 se v době od 15,00 hod. do 18,00 hod. uskuteční konzultační třídní schůzky pro zákonné zástupce 2. – 5.ročníku a 7. – 9 flagyl price usa.ročníku. 

1. a 6.ročník – klasická třídní schůzka od 16,00 hod.

9.ročníkinformace výchovného poradce k volbě povolání a podání přihlášek na SŠ od 16,30 hod. v učebně přírodopisu.

V 16,00 hod. se v učebně F – Ch bude konat prezentace projektu EDISON – působení zahraničních studentů na naší škole (program, informace k ubytování studentů v rodinách).

V 16,30 hod. v učebně F – Ch – budou podány zákonným zástupcům žáků informace k organizaci lyžařského výcvikového kurzu pro žáky 7.ročníků.