Třídní schůzky

Konzultační třídní schůzky zákonných zástupců žáků s vyučujícími se uskuteční 6.6. 2023 od 15.00 do 18.00 hodin.

Informační schůzka k organizaci školy v přírodě pro třídy IV.A, IV.B a V.B  bude zahájena v 16.00 hod. v jednotlivých třídách.