Akce projektu Světová škola na naší ZŠ

Již třetím rokem pokračujeme na naší základní škole v realizaci projektu „Světová škola,“ který je zaměřen na témata globální rozvojové výchovy. V letošním školním roce navazujeme na loňský tematický okruh: Zdraví a kvalitní život. Konkrétně jsme se zaměřili na život lidí se zrakovým hendikepem.

Jako partnera jsme oslovili obecně prospěšnou společnost Tyflocentrum Ostrava, která poskytuje služby nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem a snaží se podporovat jejich společenské, pracovní i kulturní uplatnění ve společnosti.

Během měsíce května navštíví žáci šestých a osmých ročníků Tyflocentrum, kde se blíže na vlastní kůži seznámí, jaké to je žít se zrakovým postižením.

Vyvrcholením našich aktivit bude druhý ročník charitativního Běhu pro dobrou věc, který se uskuteční dne 23.5.2024 na hřišti naší školy. Součástí akce budou také stánky Tyflocentra, kde si budou moci účastníci vyzkoušet chůzi s bílou holí, psaní na Pichtově psacím stroji, střelbu zvukovou pistolí, sluchové pexeso, hledání barev pomocí Colortestu, brýle simulující různé zrakové vady a mnoho dalších aktivit, které přibližují život se zrakovým hendikepem. V prostorách školy pak bude instalována výstava žákovských prací na téma: Oko do duše okno, kterou si budou moci účastnici také prohlédnout. Z dobrovolného příspěvku na startovné bychom rádi podpořili činnost ostravského Tyflocentra.

Srdečně zveme Hrabovskou veřejnost a doufáme, že nejen prožijeme příjemně strávené sportovní odpoledne, ale také společně přispějeme na dobrou věc.

 

Za tým Světové školy

Mgr. Lenka Kudlejová