ZÁJEZD DO ANGLIE

Pár dní zpátky se žáci druhého stupně zúčastnili sedmidenního zájezdu do Anglie. V neděli 14. května se v 6 hodin ráno odjíždělo z točny autobusů na Šídlovci a žáci s učitelkami se vydali na dlouhou cestu k britským ostrovům. Cesta se táhla přes celou Českou republiku, Německo, Belgii a Francii až do přístavního města Calais. Tam se autobus nalodil na trajekt a skoro dvouhodinovou plavbou se přeplavil přes kanál La Manche.

Z anglickém přístavu Dover autobus dojel až do hlavního města Velké Británie – do Londýna. Zde žáky čekal celodenní výlet po památkách a známých místech. Spatřili Big Ben, Westminsterské opatství, Trafalgarské náměstí, Buckinghamský palác a projeli se na atrakci London Eye. Ale viděli i mnoho dalšího! Velmi zajímavé bylo i Leicesterské náměstí se sochami známých postav Anglie jako například medvídek Paddington, Rowan Atkinson v roli Mr. Beana, Mary Poppins nebo Charlie Chaplin. Na zpáteční cestě k autobusu se žáci vydali lodí po řece Temži. Pak je čekalo setkání a pobyt u hostitelských rodin.

Další den měli žáci nabitý program. Dopoledne si vyzkoušeli výuku v oxfordské škole s rodilými mluvčími a odpoledne se podívali do Blenheim Palace, který byl rodištěm Winstona Churchilla. Mohli si prohlédnout palác, anebo zavítat do zahrad a parku kolem Great Lake. Dále je čekala zastávka v oblasti Cotswolds, kde se podívali do starobylých vesniček Burford a Bourton on the Water.
V úterý byla výuka opět na programu dne a odpoledne je čekala návštěva Warwick Castle. Bohužel se hrad zavíral již v 16 hodin, a proto zašli do stejnojmenného městečka Warwick. Poté se opět vraceli do rodin a společně se s nimi navečeřeli.

Na následující den byl přichystán celodenní výlet na Stonehenge a na hrad Windsor. Kvůli ochraně vzácné památky mohli žáci vidět Stonehenge pouze z určité vzdálenosti, avšak stejně získali úchvatný a krásný zážitek. Dále si prohlédli hrad Windsor a také se mohli podívat do Kaple svatého Jiří, kde byla pohřbena Alžběta II. se svým manželem princem Philipem, vévodou z Edinburghu.

Poslední den v Anglii měli žáci výuku, ale ne jen tak ledajakou. Vydali se na takzvaný „treasure hunting“ neboli „hon za pokladem“. Dostali mapu Oxfordu a na různých místech města odpovídali na otázky, jejichž odpovědi se nacházely v okolí místa na zdech budov nebo na informačních tabulích. Trasa na mapě žáky dovedla zpět na počáteční místo, kde je čekali učitelé školy. Poté se vrátili zpět do budovy školy, kde měli oběd, vyhodnocení soutěže a dostali diplomy za absolvování kurzu angličtiny. Odpoledne následovala opět procházka po Oxfordu, tentokrát s průvodkyní. Viděli mnoho univerzitních kolejí, Carfax Tower a nejrozsáhlejší a nejznámější kolej Christ Church College. Mohli se podívat dovnitř a díky sluchátkům s namluveným českým komentářem se dozvěděli zajímavosti o této koleji. Ale nejvíce všechny zajímala Great Hall neboli Velká síň, kterou možná i vy znáte z filmů Harryho Pottera. V dnešní době je stále využívána jako jídelna pro studenty.

Pak žáci dostali na chvíli osobní volno, ale potom už nezbývalo nic jiného než se vrátit k autobusu a vydat se na cestu zpět do České republiky. Jenže aby to nekončilo tolik smutně, tak žáci měli možnost se projet dvoupatrovým autobusem Double Decker, který je jedním ze symbolů Anglie. Jakmile se dostali na parkoviště, kde na ně čekal jejich autobus s řidiči, všichni usedli na svá místa a nechali za sebou ubíhat silnici směrem na východ ostrova k Doveru. Z přístavu je opět převezl trajekt do Calais a stejnou trasou dojel až do Hrabové.

Velký dík patří paním učitelkám Evě Vránové, Martině Janečkové a Petře Nytrové, skvělé průvodkyni Alexandře Kovářové a řidičům autobusu za pěkný a zorganizovaný zájezd. Věřím, že všichni zúčastnění si odnesli hezké vzpomínky a pokud budou mít možnost jet znovu a získat nové zkušenosti a zážitky, tak nebudou váhat ani jedinou vteřinu.

TRIP TO ENGLAND – Adéla Strakošová IX. B