TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

Dne 14.11.2017 se v době od 15.00 do 18.00 hodin konají konzultační třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. – 9.ročníku.

Současně proběhnou ve vestibulu školy volby zákonných zástupců žáků do školské rady .

Informační schůzka k přijímacímu řízení na SŠ pro zákonné zástupce žáků 9.ročníku se uskuteční v 16.00 hod. v učebně přírodopisu.