Třídní schůzky

Konzultační třídní schůzky zákonných zástupců žáků 1. – 9. ročníku s vyučujícími se uskuteční dne 9.1. 2024 v době od 15.00 do 18.00 hodin.
Na konzultacích uvítáme i přítomnost žáků.

Informační schůzka k přijímacímu řízení na SŠ pro zákonné zástupce žáků 9.ročníku se bude konat 9.1. 2024 od 16.00 hod. v učebně přírodopisu.