Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Organizace výuky v 1. týdnu

Zahájení školního roku žáků 2. – 9. ročníku proběhne ve třídách společně s třídními učiteli v 8.00 hodin. Žáky 1. ročníku a jejich zákonné zástupce přivítáme v 8.00 hodin ve vestibulu školy a poté se žáci odeberou do svých tříd s paní učitelkou, kde proběhne první, slavnostní vyučovací hodina.
Pro zákonné zástupce žáků bude připravena prohlídka ŠD a informace k organizaci činnosti ve ŠD. Od 9.00 hodin se bude ve třídě konat 1. třídní schůzka zákonných zástupců žáků.

Rozpis ukončení výuky:

Pondělí 4. 9. 2023
1. ročník: ukončení v 9,00 hodin
2. – 5. ročník: 2 vyučovací hodiny, ukončení v 9,30 hodin 
6. – 9. ročník: 2 vyučovací hodiny, ukončení v 9,30 hodin 

Úterý 5. 9. 2023   
1. ročník: 2 vyučovací hodiny, ukončení v 9,40 hodin
2. – 5. ročník: 4 vyučovací hodiny, ukončení v 11,30 hodin 2. – 3. ročník; ukončení v 11,40 hodin 4. – 5. ročník
6. – 9. ročník: 5 vyučovacích hodin, ukončení v 12,35 hodin 6. – 7. ročník; ukončení v 12,45 hodin 8. – 9. ročník

Středa 6. 9. 2023   
1. ročník: 3 vyučovací hodiny, ukončení v 10,45 hodin
2. – 5. ročník: 4 vyučovací hodiny, ukončení v 11,30 hodin 2. – 3. ročník; ukončení v 11,40 hodin 4. – 5. ročník
6. – 9. ročník: 5 vyučovacích hodin, ukončení v 12,35 hodin 6. – 7. ročník; ukončení v 12,45 hodin 8. – 9. ročník

Od 7. 9. 2023 – výuka probíhá dle platného rozvrhu hodin.