Beseda pro zákonné zástupce žáků II. stupně

Téma: JAK KOMUNIKOVAT S DĚTMI NA II.STUPNI ZŠ

1) specifika období pubescence 
    obtíže: sebepoškozování, sociální sítě a videoherní svět, krize identity (včetně sexuální)

2) jak můžeme nastavit domácí prostředí, pravidla, komunikaci

3) jak komunikovat – koncept nenásilné komunikace (nezraňující, nehodnotící)

Termín: 7.2.2023 od 17.00 hodin v jídelně školy

Besedu povede školní psycholog, Mgr. Jakub Škrov, který je již desátým rokem nedílnou součástí školního poradenského pracoviště školy a je nápomocen žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogickým pracovníkům při řešení různých situací.

V případě zájmu o besedu, prosím, potvrďte účast třídnímu učiteli na konzultačních třídních schůzkách nebo e-mailem zástupci ředitele Mgr. V. Kozubové – vera.kozubova@zshrabova.cz.