Vydařená exkurze šesťáků do Olomouce

Třídy VI. A a VI. B mají za sebou vydařenou exkurzi do Olomouce. V pátek 18. listopadu se obě třídy vydalo do této historické moravské metropole. Nejprve si žáci prošli historické centrum Olomouce. Prohlédli si obě náměstí, sloup Nejsvětější trojice, radnici s orlojem nebo katedrálu svatého Václava.

Odpoledne následoval program v Pevnosti poznání. Žáci byli rozdělení do tří skupin. Jedna skupina vždy absolvovala výukový program Římané v Olomouci a zbylé skupiny si procházely zajímavá stanoviště třípatrové budovy, kde se dozvěděli mnoho zajímavého a mohli plnit úkoly z mnoha oborů, s kterými se setkávají a budou setkávat ve výuce na druhém stupni naší školy.

Mgr. Martin Němec a Mgr. Eva Vránová