Třídní schůzky

Třídní schůzky zákonných zástupců žáků              2. – 5. ročníku s vyučujícími se uskuteční dne 2.4. 2024 v 16.00 hodin. TU předají zákonným zástupcům informace k připravovanému ozdravnému pobytu žáků.

Třídní schůzky zákonných zástupců žáků              1. ročníku  a 6. – 9. ročníku s vyučujícími se uskuteční dne 9.4. 2024 v 16.00 hodin.