Třídní schůzky

Schůzky zákonných zástupců žáků s třídními učiteli se uskuteční 11.4. 2023 v 16.00 hodin.