Vzdělání na dobré adrese

Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace se nachází přímo v centru stejnojmenné městské části a díky své poloze je také velmi dobře dostupná.

Naším cílem je zajistit pro všechny bezpečné prostředí, v němž se žáci učí. Prostředí, kde není žák stresován, kde se cítí dobře, kde se nebojí projevit a říct svůj názor, kam se rád vrací.

Výsledkem našeho školního vzdělávacího programu „Škola – místo k životu“ by měli být samostatní, sebevědomí a aktivní lidé, kteří budou zároveň dostatečně odpovědní vůči sobě i svému okolí.

Více o naší škole >
Titulní obrázek dětí

Moderní škola ve vašem sousedství

Navštěvuje nás 348 žáků a chod zajišťuje 48 pracovníků, z toho 34 pedagogických. Na škole pracuje výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog a asistenti pedagoga.

Naše škola vyučuje žáky 1. – 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pod názvem „Škola místo k životu“. Výuka anglického jazyka je zařazena do učebního plánu od 3. ročníku a výuka informatiky od 5. ročníku. Ve 2. a 3. ročníku probíhá v rámci Tv výuka plavání. Na II. stupni si žáci v 7. ročníku volí druhý cizí jazyk (Nj, Rj) a pro žáky 6. – 9. ročníku nabízíme řadu volitelných předmětů. Formou nepovinného předmětu vyučujeme náboženskou výchovu.

V rámci činnosti školy jsme zapojeni do celé řady projektů např. „Šablony pro ZŠ a MŠ I., II. a III.“, „Ovoce a mléko do škol“, „Zdravé zuby“, „Aktivní škola“, do charitativních akcí a sbírek. Jsme partnerskou školou Jazykové školy Hello - nabízíme možnost přípravy žáků na Cambridgeské jazykové zkoušky. Všichni žáci mohou přispívat do školního časopisu a podílet se na činnosti školy prostřednictvím svých zástupců ve Školním parlamentu.

Učitelka u tabule
Učitelka u tabule

Naše škola nabízí:

 • klidné, vstřícné a bezpečné prostředí
 • zajišťujeme vysoký standart vzdělávání všem žákům
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je pojata jako společný program školy, žáka a zákonných zástupců; ěkola tuto péči zajišťuje prostřednictvím školního poradenského pracoviště.
 • žáci se zapojují do vědomostních soutěží a olympiád s výbornými výsledky
 • připravujeme pro žáky mnoho třídních a školních akcí, projektů, exkurzí a výletů, aktivit podporujících primární prevenci
 • pro žáky připravuje odpolední program školní družina a školní klub
 • organizujeme činnost různých zájmových kroužků - Florbal, Volejbal, Basketbal, Šikulové, Veselá vařečka, Muzikoterapie, Výtvarný kroužek, Míčové hry, Keramika, Veselá věda apod.
 • během přestávek žáci využívají relaxační a odpočinkové kouty
 • pořádáme ozdravné pobyty pro žáky a školy v přírodě, lyžařské kurzy
 • stravování pro žáky poskytuje školní jídelna, která zajišťuje i pitný režim ve ŠD
 • v prostorách školy působí třídy ZUŠ L. Janáčka
 • spolupracujeme s Ostravskou univerzitou, Mateřskou školou Klubíčko, Pedagogicko – psychologickou poradnou, SPC, Jazykovou školou HELLO, středními školami a dalšími institucemi

Aktuality a novinky

Den rodin s otevřeným srdcem

17. září 2023

Cílem této akce je přiblížit život neformálních pečujících o osobu s postižením a také pěstounské péče široké veřejnosti. Tato událost se uskuteční dne 23. 9. 2023 v Trojhalí Karolina v Ostravě od 13 hodin.

V rámci akce se můžete těšit na koncert EWY FARNE, hudební vystoupení kapely Třesk, novocirkusové show a také na bohatý doprovodný program. V rámci doprovodného programu jsou plánovány nejen cirkusové workshopy, malování na obličej, malování pískem, skákací hrad pro nejmenší, kreativní dílničky či autorské čtení, ale také interaktivní zážitkové workshopy zaměřené na přiblížení života osob s postižením a pěstounské péče široké veřejnosti. Více informací »

Šachy do škol

13. září 2023

  

 

Třídní schůzky

11. září 2023

Úvodní třídní schůzka zákonných zástupců žáků a třídních učitelů 2. – 9. ročníku se koná 12.9.2023 od 16.00 hod.

Zákonným zástupcům žáků budou mimo jiné předány nové přístupové údaje do systému Bakaláři. Stávající přístup bude s platností od 12.9. 2023 zneplatněn.

Nabídka kroužků pro školní rok 2023/2024

5. září 2023

V letošním školním roce budeme během září představovat našim dětem odpolední kroužky. Na své si přijdou budoucí herci, vědci, tanečníci, sportovci i výtvarníci. Nesmíme také zapomenout na jazykové vzdělávání. Velmi dobře jsou již tradičně zaplněny kroužky sportovní, kdy si děti mohou odpoledne protáhnout tělo. Naši keramickou dílnu s pecí zase využijí kreativní děti, které rády vytváří výrobky z keramiky.

Žáci budou během první poloviny září dostávat přihlášky s podrobnými informacemi.

Více informací »

Informace k zahájení školního roku 2023/2024

22. srpna 2023

Organizace výuky v 1. týdnu

Zahájení školního roku žáků 2. – 9. ročníku proběhne ve třídách společně s třídními učiteli v 8.00 hodin. Žáky 1. ročníku a jejich zákonné zástupce přivítáme v 8.00 hodin ve vestibulu školy a poté se žáci odeberou do svých tříd s paní učitelkou, kde proběhne první, slavnostní vyučovací hodina.
Pro zákonné zástupce žáků bude připravena prohlídka ŠD a informace k organizaci činnosti ve ŠD. Od 9.00 hodin se bude ve třídě konat 1. třídní schůzka zákonných zástupců žáků.

Více informací »

Taneční mistrovství Evropy v Chorvatsku  

29. června 2023

Ve dnech 16. 6. – 18. 6. 2023 jsme se já, Dominik Kret z 8. A, a Viktorie Petrová z 6. A společně s taneční  skupinou Funky Beat z Frýdku Místku zúčastnili Mistrovství Evropy v tanečních soutěžích  HIP HOP UNITE a Best Dance Group. Vše probíhalo v chorvatském městě Opatija. Více informací »

Výlet za odměnu

15. června 2023

Ve středu 31. 5. 2023 vyrazili vybraní žáci 1. – 9. ročníku na výlet za odměnu. Letos jsme navštívili hrad Bouzov a Historický areál Bouzov. Více informací »