Vítáme Vás na webových stránkách základní školy v Ostravě – Hrabové. Ceníme si toho, že máte zájem seznámit se s životem na naší škole, a věříme, že zde najdete právě ty informace, které hledáte. „Škola – místo k životu“, tak zní oficiální název našeho školního vzdělávacího programu, jehož cílem je mj. také ukázat jejím návštěvníkům, že škola není jen institucí poskytující vzdělání, ale je místem zajímavých setkávání (ať už se spolužáky nebo s učiteli), místem objevování a odhalování tajemství (která by se jim měla hodit do života), místem, které umožňuje radovat se z úspěchů (i cizích) a rovněž místem k nim motivujícím.

Naše škola nabízí:

 • klidné, vstřícné a bezpečné prostředí
 • zajišťujeme vysoký standard vzdělávání všem žákům
 • máme moderní vybavení – interaktivními tabulemi jsou vybaveny třídy I.stupně, odborné učebny přírodovědných předmětů a učebna cizích jazyků, výuka probíhá ve dvou počítačových učebnách
 • služby školního psychologa
 • logopedickou péči
 • ke sportování žákům slouží multifunkční hřiště a dvě tělocvičny
 • škola se zapojuje do vědomostních soutěží a olympiád s výbornými výsledky
 • organizujeme pro žáky mnoho třídních a školních akcí, projektů, exkurzí a výletů
 • pro žáky I.stupně připravuje odpolední program školní družina
 • organizujeme mnoho zájmových kroužků
 • vydáváme školní časopis GREAT Paskovák
 • během přestávek žáci využívají relaxační a odpočinkové kouty
 • žáci se podílejí na činnosti školy prostřednictvím Školního parlamentu
 • stravování pro žáky poskytuje školní jídelna
 • škola je zapojena do projektů „ Ovoce do škol“, „Aktivní škola“, „Zdravé zuby“
 • v prostorách školy působí třídy ZUŠ L. Janáčka

Výsledkem našeho školního vzdělávacího programu jsou samostatní, sebevědomí, odpovědní a aktivní lidé.