Vzdělání na dobré adrese

Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace se nachází přímo v centru stejnojmenné městské části a díky své poloze je také velmi dobře dostupná.

Naším cílem je zajistit pro všechny bezpečné prostředí, v němž se žáci učí. Prostředí, kde není žák stresován, kde se cítí dobře, kde se nebojí projevit a říct svůj názor, kam se rád vrací.

Výsledkem našeho školního vzdělávacího programu „Škola – místo k životu“ by měli být samostatní, sebevědomí a aktivní lidé, kteří budou zároveň dostatečně odpovědní vůči sobě i svému okolí.

Více o naší škole >
Titulní obrázek dětí

Rychlé novinky

Moderní škola ve vašem sousedství

Navštěvuje nás 348 žáků a chod zajišťuje 48 pracovníků, z toho 34 pedagogických. Na škole pracuje výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog a asistenti pedagoga.

Naše škola vyučuje žáky 1. – 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pod názvem „Škola místo k životu“. Výuka anglického jazyka je zařazena do učebního plánu od 3. ročníku a výuka informatiky od 5. ročníku. Ve 2. a 3. ročníku probíhá v rámci Tv výuka plavání. Na II. stupni si žáci v 7. ročníku volí druhý cizí jazyk (Nj, Rj) a pro žáky 6. – 9. ročníku nabízíme řadu volitelných předmětů. Formou nepovinného předmětu vyučujeme náboženskou výchovu.

V rámci činnosti školy jsme zapojeni do celé řady projektů např. „Šablony pro ZŠ a MŠ I., II. a III.“, „Ovoce a mléko do škol“, „Zdravé zuby“, „Aktivní škola“, do charitativních akcí a sbírek. Jsme partnerskou školou Jazykové školy Hello - nabízíme možnost přípravy žáků na Cambridgeské jazykové zkoušky. Všichni žáci mohou přispívat do školního časopisu a podílet se na činnosti školy prostřednictvím svých zástupců ve Školním parlamentu.

Učitelka u tabule
Učitelka u tabule

Naše škola nabízí:

 • klidné, vstřícné a bezpečné prostředí
 • zajišťujeme vysoký standart vzdělávání všem žákům
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je pojata jako společný program školy, žáka a zákonných zástupců; ěkola tuto péči zajišťuje prostřednictvím školního poradenského pracoviště.
 • žáci se zapojují do vědomostních soutěží a olympiád s výbornými výsledky
 • připravujeme pro žáky mnoho třídních a školních akcí, projektů, exkurzí a výletů, aktivit podporujících primární prevenci
 • pro žáky připravuje odpolední program školní družina a školní klub
 • organizujeme činnost různých zájmových kroužků - Florbal, Volejbal, Basketbal, Šikulové, Veselá vařečka, Muzikoterapie, Výtvarný kroužek, Míčové hry, Keramika, Veselá věda apod.
 • během přestávek žáci využívají relaxační a odpočinkové kouty
 • pořádáme ozdravné pobyty pro žáky a školy v přírodě, lyžařské kurzy
 • stravování pro žáky poskytuje školní jídelna, která zajišťuje i pitný režim ve ŠD
 • v prostorách školy působí třídy ZUŠ L. Janáčka
 • spolupracujeme s Ostravskou univerzitou, Mateřskou školou Klubíčko, Pedagogicko – psychologickou poradnou, SPC, Jazykovou školou HELLO, středními školami a dalšími institucemi

Aktuality a novinky

Ukliďme Česko!

21. března 2023

Jaro už je v zatáčce a po zimě se v okolí objevily věci, které v přírodě nechceme a nemají v ní co dělat. V letošním roce se naše škola opět zapojí do akce Ukliďme Česko! Začneme o pár dní dříve, než je oficiální kampaň, a to 30. 3. 2023 v 13.30 hod. Pod vedením pedagogů s dětmi vyčistíme okolí školy, potoku a autobusové zastávky.

Budeme rádi, když se k nám připojíte. Svůj zájem nahlaste do 28. 3. 2023třídní vyučující.

V případě dotazů pište na petra.nytrova@zshrabova.cz.

Akce – Ukliďme Česko!

Přípravná třída pro školní rok 2023 / 2024

20. února 2023

Vážení zákonní zástupci budoucích školáků,

Základní škola Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, p. o. ve spolupráci se zřizovatelem zjišťuje závazný zájem zákonných zástupců o umístění dítěte do přípravné třídy základní školy pro školní rok 2023/2024.

Více informací »

Chromebook

17. února 2023

  Více informací »

Jarní prázdniny 6.3. – 10.3.2023

14. února 2023

V průběhu jarních prázdnin bude přerušena činnost školní družiny a školního klubu.

Školní jídelna bude v době prázdnin mimo provoz.

 

Preventivní informace Policie ČR k nadcházejícím jarním prázdninám

Beseda pro zákonné zástupce žáků II. stupně

4. ledna 2023

Téma: JAK KOMUNIKOVAT S DĚTMI NA II.STUPNI ZŠ

1) specifika období pubescence 
    obtíže: sebepoškozování, sociální sítě a videoherní svět, krize identity (včetně sexuální)

2) jak můžeme nastavit domácí prostředí, pravidla, komunikaci

3) jak komunikovat – koncept nenásilné komunikace (nezraňující, nehodnotící)

Termín: 7.2.2023 od 17.00 hodin v jídelně školy

Více informací »

Projekt Předškoláci

2. ledna 2023

Informace pro zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků, vítáme vás na stránkách naší školy. Začátkem školní docházky uzavírá vaše dítě jednu velmi důležitou životní etapu a další neméně důležitá se před ním otevírá. Přijměte proto několik doporučení, která mohou vašemu dítěti vstup do školy ulehčit.

Projekt „Předškoláci“

Více informací »