Vzdělání na dobré adrese

Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace se nachází přímo v centru stejnojmenné městské části a díky své poloze je také velmi dobře dostupná.

Naším cílem je zajistit pro všechny bezpečné prostředí, v němž se žáci učí. Prostředí, kde není žák stresován, kde se cítí dobře, kde se nebojí projevit a říct svůj názor, kam se rád vrací.

Výsledkem našeho školního vzdělávacího programu „Škola – místo k životu“ by měli být samostatní, sebevědomí a aktivní lidé, kteří budou zároveň dostatečně odpovědní vůči sobě i svému okolí.

Více o naší škole >
Titulní obrázek dětí

Moderní škola ve vašem sousedství

Navštěvuje nás 348 žáků a chod zajišťuje 48 pracovníků, z toho 34 pedagogických. Na škole pracuje výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog a asistenti pedagoga.

Naše škola vyučuje žáky 1. – 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pod názvem „Škola místo k životu“. Výuka anglického jazyka je zařazena do učebního plánu od 3. ročníku a výuka informatiky od 5. ročníku. Ve 2. a 3. ročníku probíhá v rámci Tv výuka plavání. Na II. stupni si žáci v 7. ročníku volí druhý cizí jazyk (Nj, Rj) a pro žáky 6. – 9. ročníku nabízíme řadu volitelných předmětů. Formou nepovinného předmětu vyučujeme náboženskou výchovu.

V rámci činnosti školy jsme zapojeni do celé řady projektů např. „Šablony pro ZŠ a MŠ I., II. a III.“, „Ovoce a mléko do škol“, „Zdravé zuby“, „Aktivní škola“, do charitativních akcí a sbírek. Jsme partnerskou školou Jazykové školy Hello - nabízíme možnost přípravy žáků na Cambridgeské jazykové zkoušky. Všichni žáci mohou přispívat do školního časopisu a podílet se na činnosti školy prostřednictvím svých zástupců ve Školním parlamentu.

Učitelka u tabule
Učitelka u tabule

Naše škola nabízí:

 • klidné, vstřícné a bezpečné prostředí
 • zajišťujeme vysoký standart vzdělávání všem žákům
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je pojata jako společný program školy, žáka a zákonných zástupců; ěkola tuto péči zajišťuje prostřednictvím školního poradenského pracoviště.
 • žáci se zapojují do vědomostních soutěží a olympiád s výbornými výsledky
 • připravujeme pro žáky mnoho třídních a školních akcí, projektů, exkurzí a výletů, aktivit podporujících primární prevenci
 • pro žáky připravuje odpolední program školní družina a školní klub
 • organizujeme činnost různých zájmových kroužků - Florbal, Volejbal, Basketbal, Šikulové, Veselá vařečka, Muzikoterapie, Výtvarný kroužek, Míčové hry, Keramika, Veselá věda apod.
 • během přestávek žáci využívají relaxační a odpočinkové kouty
 • pořádáme ozdravné pobyty pro žáky a školy v přírodě, lyžařské kurzy
 • stravování pro žáky poskytuje školní jídelna, která zajišťuje i pitný režim ve ŠD
 • v prostorách školy působí třídy ZUŠ L. Janáčka
 • spolupracujeme s Ostravskou univerzitou, Mateřskou školou Klubíčko, Pedagogicko – psychologickou poradnou, SPC, Jazykovou školou HELLO, středními školami a dalšími institucemi

Aktuality a novinky

Vydařená exkurze šesťáků do Olomouce

23. listopadu 2022

Třídy VI. A a VI. B mají za sebou vydařenou exkurzi do Olomouce. V pátek 18. listopadu se obě třídy vydalo do této historické moravské metropole. Nejprve si žáci prošli historické centrum Olomouce. Prohlédli si obě náměstí, sloup Nejsvětější trojice, radnici s orlojem nebo katedrálu svatého Václava.

Odpoledne následoval program v Pevnosti poznání. Žáci byli rozdělení do tří skupin. Jedna skupina vždy absolvovala výukový program Římané v Olomouci a zbylé skupiny si procházely zajímavá stanoviště třípatrové budovy, kde se dozvěděli mnoho zajímavého a mohli plnit úkoly z mnoha oborů, s kterými se setkávají a budou setkávat ve výuce na druhém stupni naší školy.

Mgr. Martin Němec a Mgr. Eva Vránová

 

Třídní schůzky

7. listopadu 2022

Konzultační třídní schůzky zákonných zástupců žáků s vyučujícími se uskuteční dne 15.11.2022 v době od 15.00 do 18.00 hodin.

TV soutěž „Už tam budem?“

7. listopadu 2022

Naše škola se zúčastnila natáčení vědomostní soutěže „Už tam budem?“ v České televizi. Cesta na natáčení do Olomouce byla náročná a natáčení ještě víc. Soutěžili jsme proti gymplu a vedli jsme si moc dobře. Odjížděli jsme s mnoha zkušenostmi a vědomostmi. Vysílání pořadu proběhne ve dnech 9. a 11. prosince 2022 v České televizi.

Smertenko V. 9.B, Mgr. Hališková

 

Projekt Světová škola ve školním roce 2022/23

25. října 2022

V loňském školním roce se nám podařilo získat prestižní titul Světová škola a zařadit se tak mezi školy, kde globální témata tvoří přirozenou součást výuky a společným cílem žáků a pedagogů je přispět k řešení vybraného problému na místní úrovni.

Jako letošní téma jsme zvolili zdraví obyvatel a kvalitní život. Během školního roku chceme uspořádat besedy s odborníky, aktivizovat spolužáky prostřednictvím měsíčních výzev, které nás nejen zvednou z gauče, ale také přispějí k celkové pohodě a spokojenosti.

A protože ne všichni mají to štěstí, že si mohou život a sport užívat plnohodnotně, protože jsou limitováni různými hendikepy, rozhodli jsme se v květnu uspořádat charitativní běh pro Nadační fond Nezávodím- pomáhám, který se snaží prostřednictvím sportovních aktivit pomáhat nemocným a znevýhodněným dětem.

Za tým Světové školy
Mgr. Lenka Kudlejová

 

Projektový den – Geologická exkurze

25. října 2022

Dne 19. října 2022 vystupuje z autobusu 32 žáků ZŠ Ostrava-Hrabová, mladých geologů, u Národního sadu ve Štramberku, aby po 5 minutách chůze stanuli v jeskyni Šipka a seznámili se s její historií, nálezy, sochami a bustami českých umělců, jež jsou umístěny na naučné stezce okolo kopce Kotouč. Po 15 minutách chůze a prohlídky malebného městečka Štramberk navštěvují žáci muzeum malíře Zdeňka Buriana, kde se seznamují s jeho dílem, životem a poselstvím. Po krátkém, mírně náročném výstupu z náměstí na Štramberskou Trúbu se budoucí geologové kochají pohledem do okolní krajiny a než se nadějí, stojí na protějším kopci Bílá hora (557 m. n. m.) na další rozhledně.

Ptačím pohledem zkoumají přírodní památku Kamenárku a Botanickou zahradu ve starých vápencových lomech, aby je za chvíli navštívili osobně a plní geologických, vlastivědných a uměleckých zážitků se vrátili domů.

Mgr. Vladimír Janků

Sportovní den mládeže s TAJV v MO Ostrava – Hrabová

25. října 2022

První ročník semifinálového turnaje Sportovní den mládeže s TAJV v Hrabové se uskuteční v úterý 1. 11. 2022 od 10 hod pro žáky školy na venkovním multifunkčním sportovišti ZŠ, případně v tělocvičně za nepřízně počasí. V současnosti se jedná o největší sportovní projekt pro děti a mládež v 250 obcích České republiky, který se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národní sportovní agentury a krajských úřadů.

Účastníci turnaje soutěží nejprve společně v 5 sportovních aktivitách (fotbal, florbal, házená, frisbee, tenis), kdy následně nejúspěšnější finalisté z Hrabové obdrží nominaci na prosincové Národní finále v Poděbradech. Právě zde budou nominovaní hráči z Hrabové soupeřit o pozici národního vítěze a o putovní pohár TAJV pro MO Hrabová.

Sportovní akce TAJV v Hrabové je realizována za podpory MO Ostrava – Hrabová a partnerů soutěže.

www.tajv.cz

Mgr. Jan Váňa
Organizátor projektu TAJV

 

Projektový den – Cesta za poznáním města Brna

19. října 2022

Ve středu 12. 10. 2022 se 30 vybraných žáků 7. – 9. ročníku vydalo do Brna v rámci projektového dne – Cesta za poznáním. Tříhodinovou cestu RJ autobusem jsme všichni v pohodě zvládli i díky zabudovaným obrazovkám se zábavným portálem.

Po příjezdu do Brna jsme nejprve navštívili Kapucínkou hrobku, která se nachází v suterénu kapucínského kostela Nalezení svatého kříže. Po hodinové  komentované prohlídce  jsme přešli přes Zelný trh k historické budově Staré radnice. V klenutém průchodu jsme se seznámili s brněnskými pověstmi (Brněnský drak, loukoťové kolo, ohnutá věžička na vstupním portále, zvonění na Petrově). Pak nás čekalo Náměstí Svobody s časostrojem, z něhož každý den v 11 hodin vypadává skleněná kulička.

Odpoledne jsme vystoupali na hrad Špilberk, kde se žáci v rámci edukačního programu seznámili s nejstarší historií města Brna. Při zpáteční cestě k autobusovému nádraží jsme prošli přes Šilingrovo náměstí na vrch Petrov, kde se nachází Katedrála sv. Petra a Pavla. Katedrála patří mezi nejvýznamnější sakrální místa Moravy. Na zdejších věžích se dle pověsti zvoní poledne již v 11 hodin a další zajímavosti je, že katedrála je vyobrazena na české desetikorunové minci.   Po prohlídce katedrály nás už čekala zpáteční večerní cesta do Ostravy.

Celý projektový den se nám velmi vydařil. Žáci krátce nakoukli do historie a současnosti města Brna, získali nové poznatky a tipy na další zajímavá místa, atrakce, památky, muzea nejen v Brně, ale i v jeho okolí.

Ing. Romana Šebestová, Mgr. Alexandra Opletalová

 

Školní kolekce oblečení

16. října 2022

Od 14. 10. 2022 byl znovuotevřen e-shop se školní kolekci oblečení, kterou je možné si aktuálně pořídit na eshopu: https://www.kraloveskoly.cz/hrabova/

Objednávání bude možné až do 3. 11. 2022. Následně se eshop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce.