Vzdělání na dobré adrese

Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace se nachází přímo v centru stejnojmenné městské části a díky své poloze je také velmi dobře dostupná.

Naším cílem je zajistit pro všechny bezpečné prostředí, v němž se žáci učí. Prostředí, kde není žák stresován, kde se cítí dobře, kde se nebojí projevit a říct svůj názor, kam se rád vrací.

Výsledkem našeho školního vzdělávacího programu „Škola – místo k životu“ by měli být samostatní, sebevědomí a aktivní lidé, kteří budou zároveň dostatečně odpovědní vůči sobě i svému okolí.

Více o naší škole >
Titulní obrázek dětí

Rychlé novinky

Moderní škola ve vašem sousedství

Navštěvuje nás 348 žáků a chod zajišťuje 48 pracovníků, z toho 34 pedagogických. Na škole pracuje výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog a asistenti pedagoga.

Naše škola vyučuje žáky 1. – 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pod názvem „Škola místo k životu“. Výuka anglického jazyka je zařazena do učebního plánu od 3. ročníku a výuka informatiky od 5. ročníku. Ve 2. a 3. ročníku probíhá v rámci Tv výuka plavání. Na II. stupni si žáci v 7. ročníku volí druhý cizí jazyk (Nj, Rj) a pro žáky 6. – 9. ročníku nabízíme řadu volitelných předmětů. Formou nepovinného předmětu vyučujeme náboženskou výchovu.

V rámci činnosti školy jsme zapojeni do celé řady projektů např. „Šablony pro ZŠ a MŠ I., II. a III.“, „Ovoce a mléko do škol“, „Zdravé zuby“, „Aktivní škola“, do charitativních akcí a sbírek. Jsme partnerskou školou Jazykové školy Hello - nabízíme možnost přípravy žáků na Cambridgeské jazykové zkoušky. Všichni žáci mohou přispívat do školního časopisu a podílet se na činnosti školy prostřednictvím svých zástupců ve Školním parlamentu.

Učitelka u tabule
Učitelka u tabule

Naše škola nabízí:

 • klidné, vstřícné a bezpečné prostředí
 • zajišťujeme vysoký standart vzdělávání všem žákům
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je pojata jako společný program školy, žáka a zákonných zástupců; ěkola tuto péči zajišťuje prostřednictvím školního poradenského pracoviště.
 • žáci se zapojují do vědomostních soutěží a olympiád s výbornými výsledky
 • připravujeme pro žáky mnoho třídních a školních akcí, projektů, exkurzí a výletů, aktivit podporujících primární prevenci
 • pro žáky připravuje odpolední program školní družina a školní klub
 • organizujeme činnost různých zájmových kroužků - Florbal, Volejbal, Basketbal, Šikulové, Veselá vařečka, Muzikoterapie, Výtvarný kroužek, Míčové hry, Keramika, Veselá věda apod.
 • během přestávek žáci využívají relaxační a odpočinkové kouty
 • pořádáme ozdravné pobyty pro žáky a školy v přírodě, lyžařské kurzy
 • stravování pro žáky poskytuje školní jídelna, která zajišťuje i pitný režim ve ŠD
 • v prostorách školy působí třídy ZUŠ L. Janáčka
 • spolupracujeme s Ostravskou univerzitou, Mateřskou školou Klubíčko, Pedagogicko – psychologickou poradnou, SPC, Jazykovou školou HELLO, středními školami a dalšími institucemi

Aktuality a novinky

Ceny stravného od 1. 8. 2022

28. června 2022

 

I.   Kategorie     7 – 10 let 29 Kč
II.   Kategorie     11 – 14 let 34 Kč
III.  Kategorie     15 let a více 42 Kč
IV.  Cizí strávníci 85 Kč
V.   ZUŠ 42 Kč

 

Pozor:

V případě neoprávněného odebraného obědu (v případě nepřítomnosti ve škole a neodhlášení obědů) zaplatíte doplatek za režii ve výši 43,- Kč, který se odečítá ze stravného přednostně. 

Cena stravného se odvíjí od věkové skupiny. Žák, který ve stávajícím školním roce t. z. od 1.9. do 31.8. dovrší 11 let nebo 15 let je zařazen do vyšší věkové kategorie již od 1.9. daného školního roku.

Dotazy ohledně stravování podáváme v kanceláři školní jídelny osobně od 7.30 – 8.00 hodin, telefonicky 599 507 124, 773 791 605 nebo emailem jídelna@zshrabova.cz.

Nytrová Pavlína, ved. ŠJ                                                               

                                                                                    

                                                                              

              

 

Získali jsme titul Světová škola

23. června 2022

V letošním školním roce se naší ZŠ podařilo získat prestižní titul Světová škola a zařadit se tak mezi 107 českých a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy, které se snaží řešit se svými žáky témata globální rozvojové výchovy, vedou je k porozumění našemu světu, učí zapojovat se do veřejného dění a přispívat tak k řešení místních problémů s globálním přesahem. Tento projekt probíhá pod záštitou MŠMT a MZV ČR, organizací Člověk v tísni, Arpok a Adra.

Ve dnech 14. a 15. 6. 2022 se vyučující Lenka Kudlejová a Romana Šebestová spolu se dvěma žákyněmi Bárou Hranickou a Karolínou Stekerovou zúčastnily reflektivního setkání v Praze, kde zapojené školy prezentovaly své projekty, a následně Summitu světových škol v prostorách Centra současného umění DOX. Tématem summitu bylo „Zdraví a svět.“ Pro zúčastněné byla připravena řada přednášek a workshopů. V jeho závěru byly nově zapojené školy slavnostně certifikovány. Máme velkou radost, že se nám podařilo získat tým žáků, kteří se do projektu aktivně zapojili a pracovali nad rámec běžných školních povinností. Děkujeme také veřejnosti a rodičům našich žáků za účast na akci Hrabovský swap, která byla vyvrcholením našeho celoročního projektu zaměřeného na udržitelnou módu. Získáním titulu však naše práce nekončí a i v příštím školním roce budeme pro veřejnost připravovat další komunitní akci.

Za tým Světové školy
Lenka Kudlejová

Titul Světová škola

Provoz školní jídelny o letních prázdninách od 24. 8. – 26. 8. 2022

10. června 2022

Z důvodu uzavření školní kuchyně od 24. 8. – 26. 8. 2022 bude pro družinové děti zajištěn dovoz obědů z Restaurace Ve Dvoře z Ostravy – Hrabová. Cena jednoho obědů bude cca 100,- KČ. Prosíme rodiče žáků, kteří budou mít zájem v těchto dnech o obědy, aby se předem přihlásili na tel. čísle ŠJ 599 507 121, mobil 773 791 605 nebo e-mailem jidelna@zshrabova.cz

Předem děkuji                       

Pavlína Nytrová
vedoucí školní  jídelny

 

Atletický kroužek

10. června 2022

Ve školním roce 2022 / 2023 připravuje Atletický klub SSK Vítkovice atletický kroužek i na naší škole.

Bližší informace Nábor Hrabová 2022

 

ADOPCE zvířete v ZOO Ostrava

6. června 2022

ADOPCE zvířete v ZOO Ostrava

Žákovský parlament školy pořádal sbírku na sponzorský příspěvek, který je určen na výdaje spojené s chovem pandy červené v ZOO Ostrava. Sponzorský příspěvek činil: 8 474,00 Kč.
Velké poděkování patří všem, kteří přispěli.   

Za ŽP: Mgr. Libuše Staňková

Panda poděkování

                                                                                          

„Klima školy“

2. června 2022

Dotazníkové šetření  KLIMA ŠKOLY

Naše škola využívá portál Proskoly.cz, který nabízí žákům a pedagogům on-line testy na ověření paměti, logického myšlení, prostorové představivosti, vnímání a koncentrace, dále test volby povolání a kvízy z různých předmětů. Žáci si tak mohou ověřit své schopnosti a znalosti nejen při výuce ve škole, ale i doma.

Portál využíváme i k zjišťování pohledu na naší školu prostřednictvím připravených dotazníků. Žádáme tímto žáky a zákonné zástupce žáků, aby vyjádřili svůj názor na naší školu v dotazníkovém šetření od 7.6. do 20.6.2022 prostřednictvím portálu  www.proskoly.cz . Postup: po přihlášení na portál zvolte dotazníky – Sociometrie – Klima školy rodiče nebo Klima školy žáci. Přihlašovací údaje byly předány žákům.

Předem děkujeme za vyplnění dotazníku a vyjádření Vašeho názoru.

                                                                                                                      vedení ZŠ

Vyhlášení zvláštního zápisu podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

27. května 2022

Ředitel školy vypisuje zvláštní zápis, který se řídí školským zákonem a zákonem č. 67/2022 Sb.

Zvláštní zápis je určen pouze žákům, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. 

Termín zápisu: 29.6.2022 a 4.7.2022

Podrobné informace: Oznámení zápisu

Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání

 

„Hrdá škola“ – kolekce oblečení s motivem školy

25. května 2022

Rádi bychom Vám touto cestou představili skvělou novinku!
Nechali jsme si jako škola vytvořit svoji vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení,  kterou je možné si aktuálně pořídit na našem eshopu: https://www.kraloveskoly.cz/hrabova/

Hlasování bylo ukončeno. Vítězný návrh č.2

Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 29.6.. Následně se eshop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce.
Doufáme, že Vám naše nová kolekce oblečení udělá radost.

 
 
Krásný den všem, 
máme pro Vás jedno skvělé překvapení!
 
Organizace Schools United, která mimo jiné pomáhá českým školám posílit sounáležitost žáků a učitelů skrze volnočasové školní oblečení, pro naší školu navrhla kolekci oblečení s motivem školy.  http://www.hrdaskola.cz
Tato nová školní kolekce je připravena a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě!
 
Hlasujte od 30.5. do 6.6. 2022 o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom bude použitý na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další kousky.
Hlasovat můžete zde: ZŠ Hrabová
 
Informace o otevření e-shopu, kde budete moci v případě zájmu oblečení zakoupit, zveřejníme, jakmile bude kolekce s vybraným motivem vyrobena.
 
 

Český den proti rakovině 2022

25. května 2022

Dne 11. května 2022 se naše škola opět zapojila do celostátní akce ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ  –  celonárodní veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, tentokrát s tematickým zaměřením – prevence nádorů děložního čípku a varlat. Účelem sbírky je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť, zlepšení kvality života onkologických pacientů.

Naše škola obdržela na prodej 250 ks žlutého kvítku měsíčku lékařského s fialovou stužkou. O kytičky byl velký zájem, všechny byly rychle prodány.

Výtěžek sbírky byl: 5 121,00 Kč.                       

Žákovský parlament mockrát děkuje všem, kteří se do sbírky zapojili a zakoupili si kytičku  za 20,00 Kč.  Přispěli tak na užitečnou věc.

Za žákovský parlament: Mgr. Libuše Staňková a Mgr. Simona Hališková