Zuzana Gregorová vyhrála školní kolo dějepisné olympiády

V pondělí 21. listopadu se uskutečnilo školní kolo 46. ročníku Dějepisné olympiády, letos na téma Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsburkové v 18. století. Písemný test absolvovalo 12 žáků osmých a devátých tříd. Nejlépe ho zvládla a bude naší školou do okresního kola nominována Zuzana Gregorová z IX. A třídy. Na 2. místě skončila Amálie Vrublová z VIII. B a až třetí loňský vítěz Matěj Gregor z IX. A třídy. Všem zúčastněným děkujeme a nyní se budeme připravovat s vítězkou na další kolo.

Mgr. Martin Němec