Změna vnitřního řádu ŠJ

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU VNITŘNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 1.6.2016

Od 1.6.2016 dochází ke změně Vnitřního řádu školní jídelny ZŠ Ostrava – Hrabová, Paskovská 46 z důvodu změn ve vyúčtování stravného (bod 4 Vnitřního řádu ŠJ).

Finanční zůstatky, které vzniknou na účtech strávníků ke konci školního roku, budou po vyúčtování všech pohledávek (např. neoprávněně odebrané obědy apod.) vráceny.

Částka přeplatku bude uhrazena na účet strávníka nebo vyplacena strávníkovi v hotovosti (v případě nízké částky do 200,- Kč  i žákům). Případně je možno celý přeplatek v zůstatkové výši vyplatit v hotovosti po předchozí konzultaci s vedoucí školní jídelny.

V případě dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny na tel. 599507124.

V Ostravě dne 17.5.2016