Získali jsme cenu za osobitý projev v soutěži Lidských práv

I letos jsme se zúčastnili již 5. ročníku soutěže Gymnázia Logy Havlové v Ostravě – Porubě k mezinárodnímu dni lidských práv. Téma letošního ročníku bylo: Práva uprchlíků (právo na azyl…).

Do soutěže jsme vyslali dvoučlenný tým složený z žáků IX. B třídy – Jakub Klimunda a Matouš Palovský. Ti si vypracovali multimediální prezentaci na dané téma. V rámci samotné soutěže se na půdě gymnázia Olgy Havlové prezentovalo osm týmů ze tří ostravských škol. Tříčlenná porota posuzovala aktuálnost tématu, věcnou správnost, originalitu zpracování, strukturu prezentace, grafickou úroveň, vystupování, vyjadřovací schopnosti a způsob prezentace. Po prezentaci všech týmů se neurčovalo konečné pořadí, ale vyhlašovaly se nejlepší týmy ve čtyřech kategoriích.

Náš tým zvítězil v kategorii nejlepší osobitý projev. Kluci pozitivně překvapili hodnotící porotu originálním zpracováním natočené ankety se svými spolužáky ze třídy. Za to obdrželi knižní publikace se společenskovědní tématikou a diář pro kalendářní rok 2016. Děkujeme oběma žákům za příkladnou reprezentaci školy.

Mgr. Martin Němec