Završili jsme letošní ročník Příběhu bezpráví

Besedou s pamětníkem dne 8. prosince 2014 jsme zakončili na naší škole tradiční projekt Příběhy bezpráví, který byl letos věnován 25. výročí listopadu 1989 a připomenutí pádu komunismu v tehdejším Československu. Žáci 9. ročníku nejprve shlédli film Z deníku Ivany A, kdy studentka střední školy popisuje formou deníku listopadové události roku 1989 a srovnává dobu před a po tomto roce. Následně pracovali s informacemi z tohoto filmu. Ve spolupráci s hnutím Mladých konzervativců se na naší škole pořádala výstava fotografií k 17. listopadu 1989 v Ostravě.

Žáci v rámci hodin výchovy k občanství pracovali s tímto dobovým materiálem. A poslední částí byla tradiční beseda s pamětníkem, kdy mezi nás v dobré náladě a zdraví zavítala dcera politického vězně z 50. let Františka Bureše, který strávil jedenáct let v Jáchymovských dolech. Žáci v rámci besedy vyslechli osudy Františka Bureše i jeho dcera, dále srovnání minulosti a současnosti z pohledu pamětnice a v poslední části besedy došlo na četné dotazy samotných žáků, které byly velmi zajímavé a zvídavé.

Mgr. Martin Němec