Završili jsme letošní ročník Příběhu bezpráví

Besedou s pamětníkem dne 9. listopadu 2018 jsme zakončili na naší škole tradiční projekt Příběhy bezpráví, který byl letos věnován komunistickému převratu v roce 1948. Žáci 9. ročníku nejprve shlédli filmy věnující se této problematice. Následně pracovali s informacemi z tohoto filmu. Ve druhé části byla tradiční beseda s pamětníkem, kdy mezi nás v dobré náladě a zdraví zavítala dcera politického vězně z 50. let Františka Bureše, který strávil jedenáct let v Jáchymovských dolech, paní Eva Langrová. Žáci v rámci besedy vyslechli osudy Františka Bureše i jeho dcery, dále srovnání minulosti a současnosti z pohledu pamětnice a v poslední části besedy došlo na četné dotazy samotných žáků, které byly velmi zajímavé a zvídavé.

Mgr. Martin Němec