Završili jsme besedou s pamětníkem projekt Příběhy bezpráví

Druhou částí projektu a to besedou s pamětníkem jsme v rámci výuky dějepisu 9. ročníku završili letošní projekt Příběhy bezpráví. Na dvouhodinovou pro žáky přínosnou besedu s následnou diskusí zavítala na naši školu paní Eva Langrová.

Eva Langrová se narodila v roce 1944 v Prostějově. Oba rodiče byli poštovní úředníci. Otec František Bureš působil v Národně-socialistické straně. Roku 1949 byl před Vánocemi zatčen a odsouzen na 22 let vězení. Matka krátce po jeho uvěznění onemocněla a z důvodu zanedbání zdravotní péče zemřela ve věku 35 let. O Evu se pak starala babička z matčiny strany.

Eva nemohla studovat. V 16 letech se vyučila prodavačkou a pracovala v drogerii v obchodním domě v Ostravě. Otec se vrátil z vězení na amnestii v roce 1960 po 11 letech práce v uranových dolech. Protože babička ho po návratu z vězení nepřijala, odešel bydlet k sestře a znovu se oženil. S dcerou až do své smrti v roce 1982 byl v kontaktu jen sporadicky, a to hlavně kvůli babičce. Eva Langrová je vdaná a má dva dospělé syny.

Žáci si mohli srovnat dobu komunistické totality s tou dnešní, kdy mají to štěstí žít ve svobodné demokratické společnosti.

Mgr. Martin Němec