Zapojili jsme se do online festivalu Jeden svět na školách

I v letošním ročníku jsme se v rámci výuky dějepisu a výchovy k občanství zapojili do festivalu dokumentárních filmů Jeden svět na školách, který letos proběhl vzhledem k epidemii koronaviru formou online projekce.

Pan učitel Martin Němec se zapojil do projektu v dějepise pro 6. B třídu filmem Máme doma cirkus, který řešil aktuální problematiku života vrstevníků mimo třídní kolektiv, výuky na dálku a další věci. V 7. a 8. ročníku (výuka dějepisu), stejně jako v 9. pod vedením paní učitelky Alexandry Opletalové ve výuce výchovy k občanství se uskutečnila projekce filmu Nedovolte, aby se to stalo na téma domácího násilí.

Po zhlédnutí filmů následovala velmi plodná a přínosná diskuse s žáky na danou problematiku. Filmy byly velmi vhodné k zamýšlení do budoucího života našich žáků.

Mgr. Martin Němec a Mgr. Alexandra Opletalová