Zapojení školy k domácímu a školnímu testování v systému ČŠI InspIS SET

Naše škola se zapojila do veřejného provozu modulů domácího a školního testování systému InspIS SET. Tyto moduly jsou variací univerzální elektronické testovací platformy vyvinuté Českou školní inspekcí v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice.

Testy pro žáky jsou nastaveny pro 5. a 9. ročník v předmětech Matematika, Český jazyk, Anglický jazyk. Žák po absolvování každého testu obdrží komplexní výsledkové sestavy a porovnání, včetně rozborů, v jakých znalostech a dovednostech uspěl a v jakých méně. Výsledky žáků tak poslouží k indikátorům kvality vzdělávání, dovednosti žáků.

Ing. Romana Šebestová