Zápisové lístky na SŠ

Zápisové lístky budou pro všechny vycházející žáky (5.,7.,9.ročník) k vyzvednutí od 21. 4. – 30. 4. 2021 mezi 8 – 13 hodinou u paní tajemnice školy (proti podpisu zákonného zástupce nebo žáka). Zápisový lístek zákonný zástupce žáka vyplní (střední škola a obor, na který je přijat), podepíše a odevzdá na střední škole, kde byl přijat a na které chce v příštím školním roce studovat. POZOR! Základní škola může vydat jen jeden zápisový lístek.

Vzor pro vyplnění Zápisového lístku

Informace nejdete také v Atlasu školství a na stránkách Cermatu.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/Shrnuti_aktualit_PR_15-3-2021.pdf

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska