Zápis do 1. třídy ve školním roce 2014/2015

O nás a o podpoře obce, tedy zřizovatele:
– škola se nachází v okrajové městské části Ostrava – Hrabová
– v současnosti navštěvuje školu 393 žáků, máme pět oddělení školní družiny
– vzděláváme se podle školního vzdělávacího programu ,,Škola – místo k životu“
– z prostředků zřizovatele a ESF byly vybaveny všechny třídy prvního stupně a odborné učebny interaktivními tabulemi, dataprojektory a interaktivními pomůckami, máme dvě počítačové učebny a mobilní iPad učebnu
– u školy se nachází multifunkční hřiště
– účastníme se projektu Ovoce do škol a Zdravé zuby
– z našeho podnětu byl vybudován u obecního úřadu v obci výcvikový prostor pro dopravní výchovu
– klademe důraz na bezpečné prostředí a zdravý životní styl, zařazujeme prvky etikety
– individuálním přístupem rozvíjíme nadání a talent každého žáka
– pro děti se zdravotním omezením – poruchy učení, zajišťujeme reedukační péči a také zabezpečujeme logopedickou poradnu
– nabízíme širokou škálu mimoškolních aktivit
– ve škole máme mobilní solnou jeskyni pro zlepšení obranyschopnosti a posílení imunitního systému našich žáků
– jsme pilotní škola, která využívá nanotechnologických nátěrů, z jejichž pomocí čistí vzduch, ničí viry a bakterie, čímž pomáhá vytvářet zdravé a čisté životní prostředí pro děti
– každoročně nabízíme adaptační program pro předškoláky
– obec ve školním roce 2014/2015 poskytne mimo státní rozpočet 200,- Kč na potřeby žáků v 1. třídě, finanční příspěvek v částce 800,- Kč pro žáka, z něhož se uhradí pomůcky a potřeby na daný školní rok.