Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd na Základní škole, Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizacese koná ve dnech 19. ledna a 20. ledna 2015 od 13:00 do 17:00 hodin.

O nás a o podpoře obce, tedy zřizovatele:

• škola se nachází v okrajové městské části Ostrava – Hrabová
• v současnosti navštěvuje školu 393 žáků, máme pět oddělení školní družiny
• vzděláváme se podle školního vzdělávacího programu ,,Škola – místo k životu“
• z prostředků zřizovatele a ESF byly vybaveny všechny třídy prvního stupně a odborné učebny interaktivními tabulemi, dataprojektory a interaktivními pomůckami, máme dvě počítačové učebny a dvě mobilní iPad učebny
• u školy se nachází multifunkční hřiště
• účastníme se projektu Ovoce do škol, Aktivní škola a Zdravé zuby
• z našeho podnětu byl vybudován u obecního úřadu v obci výcvikový prostor pro dopravní výchovu
• klademe důraz na bezpečné prostředí a zdravý životní styl, zařazujeme prvky etikety a prevence
• rozvíjíme logické a tvořivé myšlení novými metodami v matematice (Hejný)
• pro děti se zdravotním omezením – poruchy učení, zajišťujeme reedukační péči a také zabezpečujeme logopedickou poradnu
• nabízíme širokou škálu mimoškolních aktivit
• ve škole máme mobilní solnou jeskyni pro zlepšení obranyschopnosti a posílení imunitního systému našich žáků
• spolupracujeme s jazykovou školou Hello, připravujeme na certifikované zkoušky z AJ
• již od 1. ročníku mají žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky angličtiny
• každoročně nabízíme adaptační program pro předškoláky
zřizovatel dotuje učební pomůcky, učebnice a pracovní sešity a ve školním roce 2015/2016 poskytne mimo státní rozpočet 200 Kč na potřeby žáků v 1. třídě, finanční příspěvek v částce 800 Kč pro žáka, z něhož se uhradí pomůcky a potřeby na daný školní rok.

Informace k zápisu

Desatero pro rodiče předškoláka