Zápis do 1.tříd – náhradní termín

Ředitel školy určil náhradní termín zápisu do 1.třídy na 23.4. 2019 v 15.00 hodin.