Zápis dětí do 1. tříd

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace  pro školní rok 2013/2014, proběhne ve dnech  15. a  16. ledna 2013 od  13:00 do  17:00 hodin.
Dodatečný zápis se uskuteční  dne 30. 1. 2013 od 14:00 do 16:00 hodin.

Co nabízí naše škola?

–  standardní výuku v klidném prostředí

–  zapojení žáků do mimoškolní činnosti v zájmových kroužcích, letošní nabídka: logopedie, sportovní hry, angličtina, španělský jazyk, dramatický kroužek, dopravní kroužek, florbal, míčové hry, atletika, gymnastika, volejbal, taneční kroužek

–  žáci se pravidelně zúčastňují olympiád, soutěží, turnajů mezi školami

– výuku doplňuje práce na počítači, ve škole jsou počítačové učebny, ve třídách interaktivní tabule

– ve všech ročnících je zajištěna výuka náprav poruch učení

– na 1. stupni je zajištěna náprava vad řeči

– škola každoročně zajišťuje pro nejlepší žáky mimořádné výlety za odměnu

– přímo na ZŠ působí pedagogové umělecké školy, hra na flétnu, klavír, kytaru, housle

– školní jídelna zajišťuje pro žáky obědy

– doprava přímo ke škole – autobus č. 39, 41, 27, 55

 

Ředitelka školy