Záložka do knihy spojuje školy

V prvním pololetí letošního školního roku se žáci 1. stupně naší školy zapojili do mezinárodního projektu „ Záložka do knihy spojuje školy.“ V tomto projektu si žáci s přidělenou školou ze Slovenska vzájemně vyměňují vlastnoručně vyrobené záložky do knih. Cílem projektu je podpora čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami. Celkem jsme vyrobili 177 záložek na téma pohádky a bajky. Se školou ze Žiliny jsme si také vyměnili naše školní časopisy, drobné upomínkové předměty, dopisy a pohlednice. Slovenská škola nám poslala i propagační materiály o městě Žilině.

Mgr. Lenka Kudlejová