Žákovský parlament uspořádal projektový den k oslavám vzniku První republiky

Žákovský parlament pod vedením Mgr. Libuše Staňkové a Mgr. Simony Hališkové uspořádal v pátek 26. října 2018 velmi vydařený projektový den k oslavám 100 let od vzniku našeho prvního samostatného státu. Samotný projektový den byl zahájen připomínkovým hlášením ve školním rozhlase v podání Ludmily Kročkové z IX. B o významu nejen památného data 28. října 1918 a vzniku našeho prvního samostatného státu.

Žáci následně pracovali ve skupinách na šesti stanovištích. V učebně společenských věd měl Mgr. Martin Němec připraven program spojený s filmovou produkcí, pracovními listy, pexesem a křížovkami na dějiny První republiky. V učebně zeměpisu pracovali žáci pod vedením Mgr. Alexandry Opletalové se státními symboly a trikolórou. V učebně fyziky a chemie měla připravena Mgr. Martina Janečková přehled významných vědců a pokusů té doby. Ve školní kuchyňce připravovali žáci pod vedením Mgr. Simony Hališkové staročeský perník, na kterém si následně pochutnali. Mgr. Alena Gomolová se v jazykové učebně věnovala našim prezidentům, bankovkám a sportovcům. Poslední stanoviště obstarala Mgr. Libuše Staňková, které provedla žáky dějinami naší kinematografie.

Celý projektový den byl ze strany naší školy důstojným připomenutím tohoto významného výročí.

Mgr. Martin Němec