Zájmové útvary 2016 / 2017

 

 

Činnost zájmových kroužků bude zahájená v říjnu 2016.  Do kroužku se žáci přihlašují minimálně na období jednoho pololetí. Měsíční poplatek činí  65,- Kč. Zájemci si přihlášky vyzvednou u příslušného vyučujícího.

Nabídka kroužků pro školní rok 2016/2017

Kroužky ŠD

Kroužek „Věda nás baví“

Kroužek „Veselá věda“