Zahájili jsme projekt Příběhy bezpráví

I letos jsme se v rámci výuky dějepisu s žáky 9. ročníku zapojili do tradičního historického projektu společnosti Člověk v tísni Příběhy bezpráví. Máme za sebou první části projektu.

V rámci výuky žáci absolvovali projekci filmu Neznámí hrdinové: Šel bych do toho znovu. Stručný obsah filmu: Františku Wiendlovi se v životě nesplnil jeden sen – aby byla zakázána komunistická strana. Právě totalitní režim se mu na počátku 50. let 20. století „odvděčil“ za dlouholetou protifašistickou činnost osmnáctiletým trestem vězení. V klatovském monstrprocesu byl spolu s dalšími odbojáři odsouzen za poválečné převádění lidí přes hranice.

Následně budou žáci s informacemi z filmu pracovat a v 7. listopadu zakončíme projekt druhou částí a to besedou s pamětníkem, kdy mezi žáky zavítá dcera politického vězně z 50. let pana Františka Bureše, paní Eva Langrová.

Mgr. Martin Němec