Zahájení školního roku 2016/2017

Rozpis ukončení výuky:

1. 9. 2016
1. ročník – ukončení  v 9,00 hod.
2.– 5. ročník 2 vyučovací hodiny, ukončení v 9,30 hod.
6.– 9. ročník 2 vyučovací hodiny, ukončení v 9,30 hod.

2. 9. 2016
1. ročník 3 vyučovací hodiny, ukončení v 10,45 hod.
2. – 3. ročník 4 vyučovací hodiny, ukončení v 11,30 hod.
4. – 5. ročník 4 vyučovací hodiny, ukončení v 11,40 hod.
6. – 7. ročník 5 vyučovacích hodin, ukončení v 12,30 hod.
8. – 9. ročník 5 vyučovacích hodin, ukončení v 12, 40 hod.

5. 9. 2016 – výuka dle rozvrhu
1. ročník 4 vyučovací hodiny
2. – 5. ročník 4 vyučovací hodiny
6. – 7. ročník ukončení postupně v průběhu 5 vyučovací hodiny v 12,00 hod.
8. – 9. ročník ukončení postupně v průběhu 5 vyučovací hodiny v 12,10 hod.

6. 9. – 9. 9. 2016 výuka dle rozvrhu  –  bez odpoledního vyučování