Zahájení sbírky ŽIVOT DĚTEM

Žákovský parlament školy je již několik let zapojen do projektu společnosti Život dětem, která pomáhá nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.  I letos pomáháme. 

Poděkování patří všem, kteří si předměty zakoupí. 

Za ŽP: Mgr. Libuše Staňková , Mgr. Simona Hališková